De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 4 3 februari 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Co ö rdinatrice VWO 4, 5 & 6 Fred Bouwhuis Decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 4 3 februari 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Co ö rdinatrice VWO 4, 5 & 6 Fred Bouwhuis Decaan."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 4 3 februari 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Co ö rdinatrice VWO 4, 5 & 6 Fred Bouwhuis Decaan

2 De profielkeuze VWO 4: Natuurstroom of Maatschappijstroom VWO 5 en 6: één van de vier profielen:  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek

3 Laatste jaar uitgestelde profielkeuze Enquete V5 & V6 Voorkeur uitgestelde profielkeuze:  V5: 57,7 %  V6: 54,8% Voorkeur directe profielkeuze  V5: 15,4 %  V6: 29 % Geen voorkeur  V5: 26,9 %  V6: 16,1 %

4 Laatste jaar uitgestelde profielkeuze Welke invloed had de uitgestelde profielkeuze op je uiteindelijke profielkeuze? Geen invloed, ik wist in leerjaar 3 al wat ik wilde kiezen:  V5: 80,8 %  V6: 80,6 % Ik heb voor een ander profiel gekozen dan ik aanvankelijk in gedachten had:  V5: 19,2 %  V6: 19,4 %

5 Invulling pakket VWO  Gemeenschappelijk deel  Profiel deel  Vrije deel  Keuzemodule (optioneel)

6 Gemeenschappelijk deel Voor iedereen verplicht:  Nederlands  Engels  Duits / Frans / Latijn / Grieks  CKV** / KCV*  LO  ANW*  Maatschappijleer* * Deze vakken worden afgesloten in V4 ** Dit vak wordt afgesloten in V5

7 Combinatiecijfer Enkele kleinere vakken tellen bij de zak/slaag regeling en overgang samen mee als 1 cijfer:  Maatschappijleer  ANW  Profielwerkstuk

8 Profieldeel Maatschappijstroom C&M  Wiskunde C *  Geschiedenis  Aardrijkskunde  Filosofie * Eventueel wiskunde A E&M Wiskunde A Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Dubbelprofiel mogelijk!

9 Profieldeel Natuurstroom N&G / N&T  Wiskunde A / B  Scheikunde  Natuurkunde  Biologie N&T Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde Wiskunde D Dubbelprofiel mogelijk!

10 Vrije deel (min.1,max.2 kiezen)  Frans / Duits  Latijn / Grieks  Economie  Filosofie  Muziek  Informatica *  Wiskunde D (alleen met WisB)  Biologie * Start in V5!

11 Voorlichting informatica  In het voorlichtingsboekje  Op school (niet verplicht, informatie volgt)  Bij de vakdocent (zie boekje)

12 Keuzemodules  Dit schooljaar niet verplicht  Aanbod varieert van jaar tot jaar: suggesties welkom  Modules 2014-2015: -Rekenvaardigheid -Spaans -Tekenen

13 Hoe kies jij?

14 Wat kun je doen met welk profiel?  Veel opleidingen: Een VWO diploma  Sommige opleidingen: aanvullende eisen La of Gr als je Klassieke Talen wilt gaan studeren WisB bij enkele ‘technische‘ economische studies Profiel NG of NT + Bio en Nat bij medische en biologische opleidingen Profiel NT of NG met Nat en WisB bij technische opleidingen  Zie lijsten in voorlichtingsboekje

15 Overzicht vakken zonder CE  Ma *  ANW *  CKV ** (v of g)  KCV *  LO (v of g)  In  WisD * wordt afgesloten in V4 ** wordt afgesloten in V5

16 Welke keuzes dit jaar?  Welk profiel (EM/CM/NG/NT)  Welk(e) keuzevak(ken)  Welke module (later dit jaar)

17 Keuzebegeleiding klas 4  Mentorles: Qompas  Gesprekken met mentor of decaan  Gesprek met vakdocent  Voorlichtingen door decanenkring  Bezoek aan voorlichtingen HBO en WO

18 Meer informatie?  Gesprek met mentor  Gesprek met vakdocent  Gesprek met decaan  Gesprek met teamleider  Uitgebreide testen (meer informatie bij decaan)

19 Stand van zaken V4  11 februari: herkansing SET uit blok 1 of 2  Geen overgangsrapport na blok 2? “Plan van Aanpak” gesprek met de mentor  9 en 10 februari: 10-minutengesprekken: aanmelden via Magister.

20 Bevorderingsregels V4 > V5 Bevorderd:  LO, CKV, voldoende of goed  Daarnaast is voldaan aan:  In bespreking: bij één voorwaarde tekort  In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En,Wi OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

21 Welke vakken tellen mee?  Alle vakken die je volgt in V4  ANW en Maatschappijleer gaan samen in het combinatiecijfer  Uitzondering: keuze voor NG + wisA  Leerling die wisA kiest: telt wisB niet mee (wel wisAD!)

22 Tenslotte… Bedankt voor de aandacht Veel succes bij de keuze!


Download ppt "Voorlichting VWO 4 3 februari 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Co ö rdinatrice VWO 4, 5 & 6 Fred Bouwhuis Decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google