De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 3 Bas Smies Teamleider HAVO 3,4,5 Florien Piggott, Jasper Sinnema Mentoren H3A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 3 Bas Smies Teamleider HAVO 3,4,5 Florien Piggott, Jasper Sinnema Mentoren H3A."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 3 Bas Smies Teamleider HAVO 3,4,5 Florien Piggott, Jasper Sinnema Mentoren H3A

2 Leerlingbegeleiding HAVO 3 Fred Bouwhuisdecaan Florien Piggottmentor Jasper Sinnema mentor Bas Smiesteamleider Chris de Ruyterzorgcoördinator Nancy Lussingdyslexiecoach HAVO docententeam

3 HAVO 3: een overgangsjaar  Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase  Profielkeuze  HACO: Havisten Competent

4 Lessentabel HAVO 3 Nederlands(3)Scheikunde (2) Engels (3)Biologie (2) Frans (3)Muziek (1) Duits (3)Tekenen (2) Geschiedenis (2)LO (2) Aardrijkskunde (2)Mentorles (1) Wiskunde (4)HACO (2) Natuurkunde (3)

5 Profielkeuze  Profielen Tweede Fase: CM, EM, NG, NT  Intensieve oriëntatie vanuit HACO  14 december: Gelder Groep Test  Voorlichtingsavond: 5 februari 2013  Februari: advies vakdocenten  18 maart: keuze vakkenpakket

6 Havisten Competent (1)  Doorlopende leerlijn HAVO 3, 4, 5  Webquests (It’s Learning) / Portfolio  Aansluiting op Tweede Fase en HBO  Profielkeuze is centrale thema in HAVO 3  Voldoende beoordeling vereist voor overgang H4

7 Havisten Competent (2) Vaardigheden staan centraal:  Plannen, eigen werk organiseren  Communiceren  Presenteren  Omgaan met informatie  Onderzoek doen  Samenwerken  Reflecteren (Portfolio)

8 Bevorderingsregels (1)  Voldoende beoordeling HACO  Ne, En, Wi: maximaal één 5  Er is voldaan aan de onderstaande eisen * Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt OnvoldoendesCompensatiepunten* geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer

9 Bevorderingsregels (2) Bespreking:  Bij onvoldoende voor HACO  Meer dan één 5 bij Ne, En, Wi * Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt OnvoldoendesCompensatiepunten* 1 x 4 (3,5 – 4,4)0 of 1 2x 5 (4,5 – 5,4)0 of 1 1x 3 (2,5 – 3,4)2 of meer 1x4 (3,5 – 4,4) en 1x 5 (4,5 – 5,4) 2 of meer 3x 5 (4,5 – 5,4)2 of meer

10 Niet over?  Doubleren  Overstap 4 VMBO  Doorstroomadvies

11 Mentor  Eerste aanspreekpunt in leerlingbegeleiding  Twee mentoren op één klas?  Contact

12 Vinger aan de pols  Spijbelen  Te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

13 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder

14 Toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent.  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist

15 Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Rector (dhr. P. Telleman)

16 Informatie  Schoolgids  It’s Learning: infoplein HAVO 3 / VWO 3  Schoolsite: Ouders - HAVO 3, 4, 5  Overzicht belangrijke data: binnenkort uitgedeeld

17 Met de mentor mee Jasper Sinnema: 1.24 Florien Piggott: 1.22


Download ppt "Voorlichting HAVO 3 Bas Smies Teamleider HAVO 3,4,5 Florien Piggott, Jasper Sinnema Mentoren H3A."

Verwante presentaties


Ads door Google