De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module Zoek samenhang Wiskunde D dag 4 juni 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module Zoek samenhang Wiskunde D dag 4 juni 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Module Zoek samenhang Wiskunde D dag 4 juni 2010
Onderdeel traject havo WD modules Wiskunde D dag 4 juni 2010 Piet van Schaick Zillesen (Games and Reality) Jelle Nauta (docent Wiskunde hogeschool Van Hall Larenstein)

2 Indeling Uitgangspunten en opzet WD modules
Ontwikkeltraject havo WD modules Maak het verschil Zoek samenhang Opbouw Zoek samenhang Discussie

3 Uitgangspunten havo WD modules
Aansluiting op actuele thema’s in werkvelden Aansluiting op programma hbo propedeuses Uitwisseling mogelijk met NLT Aantrekkelijke didactiek Parallelle roostering: training vaardigheden en uitwerken opdracht/case

4 Stimulering motivatie leerlingen
Vanuit herkenbare context aan de slag met verwerken concepten Keuze bieden Gebruik ‘echte’ cases / datasets Kennismaking met handige tools Tools ook bruikbaar bij andere vakken

5 Data analyse in breder kader
Meetniveau: Nominaal Ordinaal Interval/ratio Soort vraag: . Beschrijvend frequenties rangorde gemiddelde kruistabel mediaan variantie staafdiagram histogram modus . Verschil toetsen chi-kwadraat rangtekentoets t-toets of mediaantoets t-toets gepaard variantie-analyse . Verband toetsen afhankelijkheid rangcorrelatie pearson correlatie (bij kruistabel) (spearman) regressie

6 Ontwikkeltraject havo WD modules
Maak het verschil (NLT / WD module) Zoek samenhang Van meetresultaten naar wiskundige modellen Genetica & kansrekening

7 Domeinen module A B C D E F Maak het verschil X Zoek samenhang
Wiskundige modellen Genetica & kansrekening

8 Maak het verschil Havo NLT module, gecertificeerd
Ook havo Wiskunde D module Leerlingen beoordelen datasets Maakt leerlingen bewust van verschilvraag Uitwerkingen in Excel Geschikt als opstap voor pws-onderzoek Sluit aan op praktijkgericht hbo onderzoek

9 Zoek samenhang Thema: data verwerken met correlatie & regressie
Samenhangvraag staat centraal Werken met echte en/of eigen datasets Bij start introductie van integrale opdracht Parallel trainen van (basis)vaardigheden Uitwerkingen in Excel Eindresultaat = poster presentatie

10 Leerlijnen in Zoek samenhang
Week A B 1 . 8 Training begrippen & vaardigheden ahv datasets Analyseren case en presenteren onderzoek poster

11 Voorbeeld case Kanoet Onderzoek naar voedselopname bij Kanoets tijdens de trek en in de zomer

12 Activiteiten Bestuderen beschrijving Aanscherpen vraagstelling
Analyse gegevens Rapporteren Presenteren

13 Gegevens vogels

14 Gegevens mossels

15 Discussie ahv opzet module
of of


Download ppt "Module Zoek samenhang Wiskunde D dag 4 juni 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google