De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie over Wiskunde D in relatie tot het HBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie over Wiskunde D in relatie tot het HBO"— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie over Wiskunde D in relatie tot het HBO
HAVO D-OFFENSIEF Werkconferentie over Wiskunde D in relatie tot het HBO

2 cTWO Examenprogramma’s 2013 Adviseren doorlopende leerlijnen wiskunde
Adviseren didactische ontwikkelingen Voorbereidende ontwikkelingen in gang zetten voor Wiskunde C (vwo) Wiskunde D (havo en vwo) per 2007

3 Havo klas 4 / 5 Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Wiskunde B
Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek geen (keuze: Wiskunde A of B) Wiskunde A of B Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde één profielkeuzevak: Wiskunde D Natuur, Leven & Technologie (NLT) Biologie Informatica Wiskunde D kan één van de twee keuzevakken zijn. Voorwaarde is dat Wiskunde B in het pakket zit

4 Statistieken 53% van de scholen biedt Wiskunde D aan (vwo: 71%)
3% van alle leerlingen kiest het (vwo: 7%) 14% kiest NT-profiel (vwo: 22%); een toename! 4% van de scholen stelt Wiskunde D verplicht In het algemeen weinig leerlingen per klas bron: Vernieuwde Tweede Fase, de start in cijfers. Tweede Fase Adviespunt.

5 Waarom Wiskunde D? Ten opzicht van Wiskunde B:
verbredend verdiepend niet noodzakelijk moeilijker! Stimuleren bèta / techniek Verbeteren doorlopende leerlijn VO naar HBO Rol wiskunde in vervolgopleiding duidelijk maken

6 Eindtermen / Domeinen Wiskunde B Wiskunde D vaardigheden veranderingen
ruimtemeetkunde fragmenttekeningen oppervlakte en inhoud toegepaste analyse “t/m differentiëren” periodieke functies kansrekening en statistiek profielspecifieke verdieping verdieping exponentiële functies vectoren wiskunde in technologie keuzeonderwerpen keuze: school-/ samenwerkingsmodel

7 Domein Wiskunde in Technologie (1)
Voor vandaag relevantste domein 80 slu (van de 320 slu) Onderwerpen komen voort uit aanbod van het hoger onderwijs

8 Domein Wiskunde in Technologie (2)
“ Het beoogt leerlingen zicht te geven op toepassingen van wiskunde in de (exacte) vervolgopleiding en beroep. Het is een praktijkgericht domein dat zicht geeft op de processen waarin het toepassen van wiskunde een rol speelt. Wiskunde in technologie wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs.’’ bron: Rapport Wiskunde D cTWO.

9 Voorbeelden samenwerking
Masterclass in samenwerking met hbo ontwikkelen en / of uitvoeren Onderzoeksopdracht laten uitvoeren, gericht op beroep / vervolgopleiding Een door het hbo aangeboden module verwerken die zich leent voor afstandsonderwijs Vorm: regionale steunpunten gecoördineerd door hogescholen en/of universiteiten vaak gecombineerd met NLT, informatica, ...

10 Steunpunten Bijna alle universiteiten hebben een steunpunt
Stand hogescholen: ruim 40 hogescholen daarvan ca. 7 actief lang niet alle hogescholen relevant... ...maar aantal kan verdubbelen! Er zijn schrikbarend weinig modulen!

11 omschrijving onderwerp (inhoud, eindniveau)
uitwerking hoofdstukindeling en/of paragrafen plaats binnen Wiskunde D (voorkennis, leerjaar, omvang, domein, mogelijke bruikbaarheid bij NLT) aangeven relevantie t.o.v. hbo: aansluiting bij opleiding / beroepsperspectieven suggesties voor toetsvorm / eindopdracht gebruik ICT aangeven mogelijke bronnen en/of experts ideeën voor praktische uitwerking, adoptie, regionale samenwerkingsverbanden


Download ppt "Werkconferentie over Wiskunde D in relatie tot het HBO"

Verwante presentaties


Ads door Google