De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veldraadpleging Wiskunde D. Doel van deze bijeenkomst Uitwisseling van informatie Raadpleging van het veld –om meningen en ideeën te inventariseren –en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veldraadpleging Wiskunde D. Doel van deze bijeenkomst Uitwisseling van informatie Raadpleging van het veld –om meningen en ideeën te inventariseren –en."— Transcript van de presentatie:

1 Veldraadpleging Wiskunde D

2 Doel van deze bijeenkomst Uitwisseling van informatie Raadpleging van het veld –om meningen en ideeën te inventariseren –en om gebruik te maken van de expertise van docenten

3 Globaal agendavoorstel 17:00 – 17:30Inleiding 17:30 – 18:00Eerste reacties 18:00 – 18:30 Broodjespauze 18:30 – 20:00 Discussie adhv vragenlijst 20:00 – 20:30Conclusies

4 Inleiding: geschiedenis cTWO Medio 2004:Initiatief Voorzittersoverleg wiskunde Najaar 2004: Eerste bijeenkomsten onder voorzitterschap van Dirk Siersma (UU) Medio 2005: Status van Vernieuwingscommissie Wiskunde (cf. natuurkunde, biologie, scheikunde, NLT) Najaar 2005: Taakstelling en installatie Penvoerder: Freudenthal Instituut Financiering:Platform Bèta Techniek Zie www.ctwo.nlwww.ctwo.nl

5 Taakstelling commissie 1.Examenprogramma's voorstellen voor wiskunde A, B, C en D van havo en vwo per 2010; 2.Voorbereidende ontwikkelingen in gang zetten voor wiskunde C van vwo en wiskunde D voor havo en vwo per 2007; 3.Adviseren over doorlopende leerlijnen wiskunde; 4.Advisering over didactische ontwikkelingen.

6 Schema havo

7 Schema vwo

8 Domeinen Wiskunde A havo Domein AVaardigheden Domein BVeranderingen Domein CTellen en kansen Domein D Statistiek Domein EVerbanden Domein FToegepaste analyse Domein GDe binomiale verdeling Bron: CEVO (zie bijvoorbeeld www.nvvw.nl)www.nvvw.nl

9 Domeinen Wiskunde B havo Domein AVaardigheden Domein BVeranderingen Domein DRuimtemeetkunde 1 Domein EToegepaste analyse 1 Domein HToegepaste analyse 2, subdomein afgeleide functies 2

10 Domeinen Wiskunde A vwo Domein AVaardigheden Domein BgFuncties en grafieken Domein CgDiscrete analyse Domein EgCombinatoriek en kansrekening Domein BaDifferentiaalrekening + toepassingen Domein EaGrafen en matrices Domein FaStatistiek en kansrekening Domein GKeuzeonderwerpen

11 Domeinen Wiskunde B vwo Domein AVaardigheden Domein BgFuncties en grafieken Domein CgDiscrete analyse Domein BbDifferentiaal- en integraalrekening Domein DbGoniometrische functies Domein GbVoortgezette meetkunde Domein FbKeuzeonderwerpen

12 Domeinen Wiskunde C vwo Domein AVaardigheden Domein BgFormules, functies en grafieken Domein CgDiscrete analyse Domein EgCombinatoriek en kans Domein EaGrafen en matrices Domein FaStatistiek en kansrekening Domein GKeuzeonderwerpen

13 Wiskunde D: feiten Profielkeuzevak NT voor havo en vwo (verplicht een uit vier: wiskunde D, biologie, informatica en NLT) Omvang 320 slu (havo) en 440 slu (vwo) Dubbelkeuze wiskunde B en wiskunde D mogelijk Afronding middels schoolexamen, geen CE Inhoud adhv globale programmabeschrijving Ingangsjaar 2007 (havo-4 / vwo-4) Vermoedelijk geen toelatingseis vervolgopleidingen

14 Rationale voor wiskunde D Om de bezuinigingen op wiskunde B12 goed te maken? Om leerlingen NT gelegenheid te geven iets aan Kansrekenen en Statistiek te doen? Om NT-leerlingen gelegenheid voor verdieping te geven? Om leerlingen en scholen ruimte te geven? Om dubbelkeuze mogelijk te maken?

15 Wat willen wij met wiskunde D? Uitdaging Zicht op ‘echte’ wiskunde Raakvlakken met exacte vakken Contact met hoger onderwijs Actualiteit

16 De praktijk van wiskunde D Niet alle scholen zullen het aanbieden. De concurrentie in de profielkeuzeruimte zal groot zijn. Gedeeltelijk combineren met wiskunde A? Leerlingen veel individueel laten doen? Modulair aanbieden? Regionale samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs?

17 Programma’s voor wiskunde D… … hebben een voorlopig karakter; … moeten zich per 2010 (klas 4) verder uitkristalliseren; … worden in samenwerking met scholen ontwikkeld (zie http://www.universumprogramma.nl/ ).http://www.universumprogramma.nl/

18 Leermiddelen en experimenten Materiaal voor 2007 tijdig gereed –spoorboekje (syllabus) grotendeels uit bestaand materiaal –exemplarisch alternatief materiaal Ontwikkeltraject naar 2010 –vanaf 1 september 2006 ontwikkelscholen –financiering via UP (via oormerking cTWO) –ontwikkeld materiaal vrij beschikbaar via website Contacten met uitgevers en andere producenten van lesmateriaal

19 Gebondenheid en vrijheid Gebondenheid aan de globale eindtermen van de verplichte domeinen Vrijheid van invulling daarbinnen Vrijheid van invulling van keuzemodulen (binnen randvoorwaarden?) Beschrijving van algemene vaardigheden en competenties voor Wiskunde D

20 Wiskunde D havo Statistiek en kansrekening: –Omvat het A-programma Toegepaste analyse 2 –Delen van het huidige B12 –Groei, periodiciteit, evenredigheden Keuzeonderwerpen –Modulair? –Ruimtemeetkunde –Optimaliseren –…

21 Conceptinvulling Wiskunde D havo (320 slu) Statistiek en Kans (80 slu) Toegepaste Analyse 2 (80 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Keuzeonder- werp (40 slu)

22 Arrangement Wiskunde D havo (variant 1) Statistiek en Kans (80 slu) Toegepaste Analyse 2 (80 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Optimalise- ren (40 slu) Ruimte- meetkunde (80 slu)

23 Arrangement Wiskunde D havo (variant 2) Statistiek en Kans (80 slu) Toegepaste Analyse 2 (80 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Zebraonder- werp (40 slu) Keuzevak in HO (80 slu)

24 Wiskunde D vwo Statistiek en kansrekening: –Omvat het A-programma. Verdieping (wachttijden)? Voortgezette meetkunde –Delen van het huidige B12 –Analytische meetkunde Dynamische modellen –Continue dynamische modellen –Differentiaalvergelijkingen Keuzeonderwerpen

25 Conceptinvulling Wiskunde D vwo (440 slu) Statistiek en Kans (120 slu) Voortgezette Meetkunde (80 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Keuzeonder- werp (40 slu) Dynamische Modellen (80 slu)

26 Arrangement Wiskunde D vwo (variant 1) Statistiek en Kans (120 slu) Voortgezette Meetkunde (120 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Keuzeonder- werp HO (80 slu) Dynamische Modellen (80 slu)

27 Arrangement Wiskunde D vwo (variant 2) Statistiek en Kans (120 slu) Voortgezette Meetkunde (80 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Wachttijden (40 slu) Individuele zebra (40slu) Combinatie- module NLT (40 slu) Dynamische Modellen (80 slu)

28 Eerste reacties, informatieve vragen?

29 Discussiepunten Twee categorieën: –Inhoudelijk –Organisatorisch Maar die staan natuurlijk niet los van elkaar Zie A4tje discussiepunten

30 Inhoudelijk Verhouding vrij – keuze? Domeinkeuze havo? Domeinkeuze vwo? Stat&Kans in vergelijking met wiskunde A? Verband NLT? Verband wiskunde B?

31 Organisatorisch Positionering leerjaren? Onderwijsorganisatie, individueel, klassikaal? Mogelijkheden voor keuzeonderdelen? Rol hoger onderwijs? Kwaliteitswaarborgen?

32 Conclusies


Download ppt "Veldraadpleging Wiskunde D. Doel van deze bijeenkomst Uitwisseling van informatie Raadpleging van het veld –om meningen en ideeën te inventariseren –en."

Verwante presentaties


Ads door Google