De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Differentiatie in de klas Ervaringen vanuit het Junior College Utrecht en zijn partnerscholen Ton van der Valk, FIsme en JCU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Differentiatie in de klas Ervaringen vanuit het Junior College Utrecht en zijn partnerscholen Ton van der Valk, FIsme en JCU"— Transcript van de presentatie:

1 Differentiatie in de klas Ervaringen vanuit het Junior College Utrecht en zijn partnerscholen Ton van der Valk, FIsme en JCU a.e.vandervalk@uu.nl

2 Waarom differentiatie? •grote verschillen in bèta-begaafdheid tussen leerlingen in uw klas •PISA onderzoek: + NL doet het goed aan de ‘onderkant’ -Maar niet aan de ‘bovenkant’ -Acties van overheid: -Bèta Excellent programma (vmbo, havo, vwo, start 2011) -Actieprogramma Beter Presteren (2012, vwo)  Kom tegemoet aan verschillen

3 Waarom ervaringen vanuit het JCU? •JCU selecteert ca. 50 lln p.j. voor een academisch bètaprogramma 5/6vwo •Ervaring: groep niet homogeen •Daarom: differentiatie, bijv. door –keuzeopdrachten in wiB, na, sk, bi •Herhalend •Verdiepend •Verrijkend –Keuzes binnen en tussen modules nlt, wiD –Eigen onderzoek

4 Keuzeopdrachten ingepast in rooster

5 Ervaringen uit partnerscholen •JCU-verspreidingsmodel: –Ontwikkelen en testen op het JCU –Aanpassen en testen op partnerscholen –Definitieve versie ‘nation wide’ •Keuzeopdrachten getest op partnerscholen •Na aanvankelijke aarzeling succeservaring: het werkt!

6 De kern van de aanpak •Aansluiten bij ‘willen weten’ van leerling •ll geeft inhoudelijke bijdrage •wordt daarvoor beloond: op 5 manieren

7 De site met keuzeopdrachten •Zie www.betadifferentiatie.nlwww.betadifferentiatie.nl •Je vindt er –Concrete keuzeopdrachten: wiB, na, sk, bi, vakoverstijgend –Onder ‘de docent’: didactiek –Aanvullende site (met wachtwoord): Word- versie (om aan te passen); uitkomsten; voorbeelden)

8 Didactiek: de start •Docent kiest bijv drie opdrachten; –Herhalend –Verdiepend –Verrijkend •Zet die + orienterende stukjes op ELO •Laat leerlingen kiezen •Vormt groepjes van 3 •Geeft tijdschema •  lln aan de slag

9 Opbouw van een opdracht •Oriënterende opdrachten –Voorkennis oprakelen –Theorie herhalen (beperkt bij ‘verdiepend’) •Aanvullende theorie + verwerking •Open opdrachten / onderzoek –Variabel van lengte –Veel mogelijkheden tot diepgang •Product (ppt, poster, model, ….) •Presentatie met peer feedback

10 Begeleiden •Weet ieder wat, waar, hoe (de opdrachten, de lokalen, het tijdspad) •Iedereen aan de slag? En bereikbaar? •Pas dan: groepsvragen beantwoorden •Elke groep minstens 1x spreken per les •Vraag plan van aanpak •Signaleer afraffelen of ‘blijven hangen’ •Doorvragen, de diepte in Aandacht van docent = 1e beloning

11

12 Product maken •Eis: ‘presentabel’ aan docent en medeleerlingen •Verschillende vormen –Ppt –Poster –Model op computer –Materieel model •Op tijd aan beginnen •Niet alleen ‘vorm’, nadruk op inhoud

13 Poster voorbereiden Tekenen, rekenen en n… •Goed samenwerken: 2e beloning

14 Presenteren en peer feedback •Deel van de groep presenteert •Anderen geven feedback, bijv door –Sticker de ‘beste’ poster –Geef ‘tip’ en ‘top’ op ‘geeltje’ –Vul ‘rubrics’ in

15 Feed back krijgen van mede-lln: 3e beloning

16 Waardering door docent en school •Docent: feedback op –Inhoud –Inzet van de groep –Samenwerking •De school: –Producten tonen op de gang –Gemaakte keuzeopdrachten op getuigschrift  4e en 5e beloning

17 Trots op hun poster •Wanneer mogen we weer?

18 Hoe verder? In kader van JCU-BètaExcellent te verwachten: •meer opdrachten Voor 4vwo –Voor onderbouw –Voor havo •Andere vormen van differentiatie •Excellentie-leerlijn • www.betadifferentiatie.nlwww.betadifferentiatie.nl


Download ppt "Differentiatie in de klas Ervaringen vanuit het Junior College Utrecht en zijn partnerscholen Ton van der Valk, FIsme en JCU"

Verwante presentaties


Ads door Google