De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perspresentatie Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perspresentatie Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Perspresentatie Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

2 1.De kandidaten

3

4 2. Het programma (zie ook bijlagen) In de nieuwe legislatuur, die op 1 januari 2013 van start gaat, wil CD&V PLUS meebouwen aan een warme gemeente Zwalm, niet enkel in woorden, maar ook – en vooral – in daden. De mandatarissen van CD&V PLUS willen het beste van zichzelf geven om van Zwalm een samenleving te maken die mensen kansen biedt, maar hen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen. In de nieuwe legislatuur, die op 1 januari 2013 van start gaat, wil CD&V PLUS meebouwen aan een warme gemeente Zwalm, niet enkel in woorden, maar ook – en vooral – in daden. De mandatarissen van CD&V PLUS willen het beste van zichzelf geven om van Zwalm een samenleving te maken die mensen kansen biedt, maar hen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen. Zij stellen hun talenten ten dienste van de lokale gemeenschap door een beleid op maat van de noden van de inwoners vorm te geven, waarbij zij steeds zorgzaam omspringen met het gemeenschapsgeld, uw belastingsgeld, dat hen ter beschikking wordt gesteld. CD&V PLUS streeft voor een eenvoudige, kwaliteitsvolle en efficiënte gemeentelijke dienstverlening. Zij stellen hun talenten ten dienste van de lokale gemeenschap door een beleid op maat van de noden van de inwoners vorm te geven, waarbij zij steeds zorgzaam omspringen met het gemeenschapsgeld, uw belastingsgeld, dat hen ter beschikking wordt gesteld. CD&V PLUS streeft voor een eenvoudige, kwaliteitsvolle en efficiënte gemeentelijke dienstverlening. CD&V PLUS wil zich tevens engageren voor een warme, leefbare samenleving in Zwalm die kan VERSTERKEN, VERBINDEN, VERZORGEN en VOORUITZIEN. CD&V PLUS wil zich tevens engageren voor een warme, leefbare samenleving in Zwalm die kan VERSTERKEN, VERBINDEN, VERZORGEN en VOORUITZIEN.

5 Een warme samenleving in Zwalm die kan VERSTERKEN. Een warme gemeente versterkt de vrijheid van haar burgers door hen alle kansen te geven om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen. Samenwerking en ondersteuning zijn hiervoor sleutelbegrippen! CD&V PLUS wil initiatieven ondersteunen zonder daarbij zelf een rol als actor op te eisen of te spelen.

6 Een warme samenleving in Zwalm die kan VERBINDEN Samen wonen en actief zijn in een gemeente verbindt mensen met elkaar en met de gemeenschap waarin ze leven. Om dit mogelijk te maken is het echter belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten in hun gemeente. CD&V PLUS wil dat Zwalm zo een plaats van verbinding en ontmoeting is. Het gemeentebestuur wil een duurzame samenleving uitbouwen met oog voor de toekomst van onze kinderen. We willen de bevolkingsgroepen ondersteunen in hun specifieke noden. Speciale aandacht zal gaan naar de wisselwerking tussen de oudere en de jongere generaties. Deze zal Zwalm opnieuw leefbaar en levendig maken en houden voor de toekomst.

7 Een warme samenleving in Zwalm die kan VERZORGEN Een gemeente of stad dient kwetsbare mensen, die zorg, hulp en bescherming behoeven, kansen te geven om mee te kunnen delen in welvaart en welzijn. Kinderen hebben recht op opvoeding, bescherming, zorg en participatie. Ouderen en personen met een handicap, moeten omringd en verzorgd kunnen worden, professioneel en door hun eigen kring. CD&V PLUS wil in overleg met alle betrokken actoren, private initiatieven ondersteunen en waar nodig zelf initiatieven nemen.

8 Een warme samenleving in Zwalm die kan VOORUITZIEN. In samenwerking met de scholen willen we investeren in educatie. De milieuzin aanscherpen bij de Zwalmse kinderen en jeugd doorheen vormingsinitiatieven in de Zwalmse scholen en verenigingen is een actiepunt. Zwerfvuil- en milieuacties zullen worden gestimuleerd en aangemoedigd. Het aanpassen van de bibliotheek aan de hedendaagse noden van kinderen, jongeren, scholen en volwassenen zou nog meer moeten gebeuren in overleg met de gebruikers.

9 3. Actiepunten Goede dienstverlening Geen belastingsverhoging Oprichting woonzorgcentrum Munkzwalm Verantwoord financieel beleid Leefbaar Zwalm voor jong en oud Verantwoorde inplanting containerpark

10 4. Campagne 7 slogans “Bescherm wat je dierbaar is!” “Het volksleven in Zwalm is b(l)oeiend!” “Waar u stopt, gaan wij verder!” “Containerpark hier!” “Wat mooi is, moet mooi blijven!” “Ruimte voor ideeën!” “Verantwoord werken aan de toekomst!”

11 www.cdenv-plus.be


Download ppt "Perspresentatie Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google