De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrokkenheid op de werkvloer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrokkenheid op de werkvloer"— Transcript van de presentatie:

1 Betrokkenheid op de werkvloer
Inclusion - Betrokkenheid op de werkvloer 1

2 Inclusion - betrokkenheid
Inclusion betekent letterlijk betrokkenheid. Betrokkenheid is een term die staat voor verbetering in communicatie en gedrag. Betrokkenheid kan vele betekenissen hebben. Wat is betrokkenheid voor jou? 2

3 Meer betrokkenheid door
Twaalf gedragingen van betrokkenheid 3

4 Meer betrokkenheid door
Voorwaarden voor betrokkenheid tijdens vergaderingen 4

5 Meer betrokkenheid door
Intentie en de verwachtingen in communicatie duidelijk te maken Als je meer betrokkenheid wil creëren dan is het van belang dat je de intentie van je communicatie duidelijk maakt. En daarmee om het niveau van gewenste input vooraf duidelijk te maken. Hieronder worden vier niveaus besproken die tevens een metafoor hebben.  Het gaat hier om een lampje voor niveau 1, een tentharing voor niveau 2, een zware rolsteen voor niveau 3 en een grafsteen voor niveau 4. Duidelijk zijn hierin geeft het niveau van betrokkenheid aan en ook de gewenste input van anderen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid in communicatie. 5

6 Meer betrokkenheid door
Een 360 graden blik Je kunt de betrokkenheid verbeteren door mensen bij een probleem te betrekken die een andere blik hebben op het probleem. Als je een probleem wil oplossen vraag dan niet alleen de gebruikelijke mensen erbij, maar betrek iemand erbij die een nieuwe invalshoek heeft voor de oplossing van het probleem. Je kunt hier namelijk tot nieuwe inzichten komen. Dit is te vergelijken met een ongeluk op een kruispunt. Als je op een van de vier hoeken staat van dat kruispunt dan zul je een ander beeld hebben van het ongeluk. Het creëren van een cultuur waar een 360 graden visie wordt gegeven is dus niet iedereen erbij betrekken maar gaat om het betrekken van andere collega’s uit een andere discipline voor input. 6

7 Meer betrokkenheid door
Op alle niveaus in de organisatie betrokkenheid te creëren Door op alle niveaus in de organisatie betrokkenheid te creëren van het gevoel van betrokken zijn bij de organisatie van MSD Nederland tot aan het gevoel van betrokkenheid in werkprocessen. 7

8 Hoe werkt Inclusion bij ons?
Voorbeelden uit de praktijk? Wat doe je zelf om betrokkenheid in je team te vergroten? Kun je zien wat wij doen aan Inclusion? Heb je suggesties om de betrokkenheid te vergroten? Waarom belangrijk? Voor meer werkplezier. Respect en waardering tussen mensen. Betere samenwerking van teams. Verbetering in de communicatie bij de nieuwe systemen en processen. Denk bijvoorbeeld aan overdracht binnen productie of de manier waarom medewerkers betrokken worden tijdens een tier meeting. Voor een verbetering in de output. Om slimmer te werken zodat beter omgegaan kan worden met de werkdruk. Zodat vergaderingen effectiever verlopen en er nog meer aandacht is voor de mens. Voor leukere manier van omgaan met elkaar. 8

9 Wat is betrokkenheid NIET?
Betrokkenheid is... Betrokkenheid is niet... 1. Luisteren naar alle belanghebbenden Consensus waarbij alle ideeën deel moeten uitmaken van de uiteindelijke beslissing. 2. De juiste mensen op de bijeenkomst Iedereen bij alles betrekken; m.a.w. iedereen moet naar alle vergaderingen gaan, zich mengen in elke discussie en deel uitmaken van elke beslissing. 3. Verbonden met de missie, strategieën en doelstellingen van het bedrijf “Alles kan”, zonder vastgestelde regels, instructies of standaarden. 4. Elkaars verschillen, overeenkomsten en toegevoegde waarde erkennen De “betrokkenheidspolitie” spelen, of een nieuw instrument om naar mensen te wijzen. 5. Luisteren naar verschillende meningen Eindeloos discussiëren of “eeuwig” debatteren om tot een beslissing te komen. 6. Mensen ondersteunen zodat ze hun beste werk kunnen doen. Productiviteit opofferen, mensen beschermen die onderpresteren, of mensen die onvoldoende presteren over het hoofd zien. 7. Een 360 graden benadering toepassen om problemen op te lossen Iedereens mening horen over elk probleem, of ze er nu bij betrokken zijn of niet. 8. Bouwen aan werkrelaties Meer aandacht hebben voor de werkrelatie dan het eigenlijke werkresultaat. 9. Waarde creëren Betrokkenheid omwille van de betrokkenheid, of omdat het vanuit politiek of sociaal oogpunt “het juiste is om te doen”. 10. Tweerichtingsverkeer Mensen dragen zelf geen verantwoordelijkheid voor betrokkenheid 9

10 Hoe sta je er zelf in? Tip voor betrokkenheid Huidig Doel
1 Ik groet mensen oprecht. 2 Ik creëer een gevoel van veiligheid voor mezelf en mijn collega's. 3 Ik werk voor het gemeenschappelijke belang en gedeelde successen. 4 Ik luister oprecht en geïnteresseerd en ga het gesprek aan. 5 Ik kom uit mijn comfortzone – ik ben bereid mezelf en anderen uit te dagen om MEER te geven. 6 Ik kom op voor mijn mening, maar onderzoek ook alternatieven en ben bereid om van standpunt te veranderen. 7 Ik sluit aan bij ideeën en gedachten van mijn collega’s en geef positieve energie terug. 8 Ik vraag anderen om hun ideeën en ervaringen te delen en respecteer hun referentiekader, om een 360 graden visie te creëren. 9 Ik stel misverstanden aan de orde en los meningsverschillen op. 10 Ik kom op voor mensen die worden buiten gesloten. 11 Ik vraag wie er nog meer aanwezig moeten zijn om de situatie volledig te begrijpen, zodat ik zeker wete dat de juiste mensen het juiste werk doen op het juiste tijdstip. 12 Ik bouw aan vertrouwen, door te doen wat ik zeg en vertrouwelijkheid te respecteren. Hoe zou je jezelf beoordelen op dit moment en waar zou je willen staan over drie maanden? 10


Download ppt "Betrokkenheid op de werkvloer"

Verwante presentaties


Ads door Google