De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Z ORGCOÖPERATIES IN B RABANT Een sociale infrastructuur van burgerinitiatieven Don van Sambeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Z ORGCOÖPERATIES IN B RABANT Een sociale infrastructuur van burgerinitiatieven Don van Sambeek."— Transcript van de presentatie:

1 Z ORGCOÖPERATIES IN B RABANT Een sociale infrastructuur van burgerinitiatieven Don van Sambeek

2

3 V OORSTELLEN Coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst” Opgericht 2 november 2005 Don van Sambeek, voorzitter Gemeente Laarbeek 22.000 inwoners Omvat 4 dorpen: Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. Centrumgemeente Helmond Peel 6.1

4 T HE RIGHT TO CHALLENGE Burgerinitiatieven nemen het heft in handen om wonen,welzijn en zorg te organiseren zoals zij dat wensen. Niet denken vanuit systemen en procedures,maar vanuit behoeften. De wetgever stimuleert coöperaties in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wat betekent dit voor het samenspel van gemeenten en zorgcoöperaties?

5 W AT IS EEN C OÖPERATIE ? Een moderne ondernemingsvorm Brengt mensen bijeen met een gemeenschappelijk belang Is gericht op samenwerking Betrokkenheid en solidariteit zijn belangrijke kernwaarden

6 O PMARS VAN Z ORGCOÖPERATIES Aantal coöperatieve initiatieven neemt toe. In 2013 30 initiatieven in Nederland In 2014 101 initiatieven in Nederland zowel op het platteland als in de steden. In Noord-Brabant: Biest-Houtakker; Esbeek; Diessen; Berkel-Enschot; Oisterwijk; Hoogeloon; Elsendorp; Helenaveen enz.

7 W AAROM EEN C OÖPERATIE ? Het is een burgerinitiatief gericht op individuele- en collectieve diensten Leden bepalen zelf het beleid Realiseren van schaalvoordelen door samen activiteiten en diensten te organiseren Organiseren van groepsbelangen Beter aansluiten op behoeften

8 E EN WAAIER VAN DIENSTEN Vervoer; klussen in huis; tuinonderhoud; huisbezoek door vrijwilligers; Maaltijdverstrekking; ontmoetingsruimte; huishoude- lijke hulp; dagbesteding; verzorging; verpleging. Men zoekt samenwerking als men zelf de diensten niet kan leveren.

9 D E WAARDE VAN ZORGCOÖPERATIES Onderlinge solidariteit en het eigenaarschap Verantwoordelijkheid nemen vóór en met elkaar. Eigen regie en samen-redzaamheid. Benutten van elkaars talenten en netwerken. Diensten zijn aanvullend op eigen mogelijkheden.

10 S AMENSPEL GEMEENTEN EN ZORGCOÖPERATIES (1) Nodig zorgcoöperaties uit bij bestuurlijk aanbesteden Investeer in relatie- en visievorming Geef ruimte aan innovatieve oplossingen Reserveer een deel van het budget Laat maatschappelijke waarden meetellen in de waardering Mensen met talenten = kwaliteit

11 S AMENSPEL V ERZEKERAAR EN Z ORGCOÖPERATIES (2) Inkoop verpleging en verzorging Niet de mens maar het systeem centraal Zorgorganisaties versus lokaal netwerk Kleine coöperaties geen contract voor zorg in natura Koepel zorgcoöperaties opgericht: Hoogeloon, Elsendorp, Laarbeek.

12 H ET PERSPECTIEF Toekomstbestendige zorg door: Lokale samenwerking met dorpsondersteuners en wijkzuster Inzet van het sociale (buurt)netwerk Beroepsmatige zorg afstemmen op zorg van mantelzorgers, familie en vrijwilligers Verbinden van de plaatselijke organisaties zoals zonnebloem, seniorenvereniging

13 W AT MOETEN WE DOEN ? Burgers bewust maken van terugtredende overheid. Beroepskrachten scholen in omgaan met eigen regie van de patiënt en de familie De overheid moet leren loslaten en vertrouwen geven aan burgers De verzekeraars moeten coöperatieve ontwikkelingen stimuleren

14 B EDANKT VOOR UW AANDACHT D ON VAN S AMBEEK


Download ppt "Z ORGCOÖPERATIES IN B RABANT Een sociale infrastructuur van burgerinitiatieven Don van Sambeek."

Verwante presentaties


Ads door Google