De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek Marjan van der Maas 1 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek Marjan van der Maas 1 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek Marjan van der Maas 1 oktober 2014

2 Programma-deel plaatsingswijzer 1.Introductie 2.Achtergrond 3.Werkwijze en afspraken rond het gebruik van de Plaatsingswijzer 4.Ervaringen uit de praktijk (PO school)

3 Wat is de plaatsingswijzer in deze regio? De plaatsingswijzer is een normeringstabel die in het adviestraject gehanteerd wordt en gebruikt wordt om het advies van de basisschool te objectiveren aan de hand van kwantitatieve gegevens/resultaatgegevens van de leerling.

4 Aanleiding Verzwaring van de examens in het voortgezet onderwijs Wisselende kwaliteit van de advisering ervaren door VO Latere afname datum van de Eindtoets groep 8 Eindtoets is momentopname, lvs volgt ontwikkeling Ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs

5 Wat moet het opleveren? Door het gebruik van de plaatsingswijzer is er voldoende vertrouwen bij zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in de kwaliteit van de advisering. Er wordt een gezamenlijke taal tussen PO en VO gesproken ten aanzien van de advisering vanuit het PO. Goede plaatsing voor de leerling in het VO

6 Hoe pak je het in school aan? Jaarplanning voor het team en groep 6-7-8 met de volgende onderdelen (tijdspad en volgorde verschillend per school): Keuze tabel: bij voorkeur absoluut B8 of M8 Voortraject groep 6-7; M en/of E toetsen Mogelijk uitstroomniveau; B8 of M8 Advies opstellen-plaatsingswijzer erbij Gesprekken ouders/leerling; 1 maart advies DOD-15 maart overdracht

7 Eerst... en dan... Het advies wordt in eerste instantie opgesteld op basis van de eigen ervaringen, waarbij men vooral ook oog heeft voor het algehele functioneren van de leerling. Daarna kijkt de basisschool met behulp van de tabellen in plaatsingswijzer in hoeverre de prestaties op de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem dit advies ondersteunen. Bijvoorbeeld een leerling met advies havo....

8 2 HAVO Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau II, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.

9 Bespreekprofiel Advies BaoHAVO Cito LVS groep 8niveau Vaardigheidsscore niveau vaardigheidsscore - begrijpend lezenII> 60 III> 52 - rekenenIII> 109 II> 115 Cito LVS groep 6-7Indien er meer dan 2 keer een III score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies HAVO onderbouwen. Werkhouding van de leerling is doorslaggevend. BeslissingNiet toelaten bij combinatie -/- (rood)

10 Plaatsingswijzer in DOD ingevoerd (toelichting door OT)

11 Legenda tabel DOD

12 Volgorde van waardering scores Begrijpend lezen is het leergebied met de meest voorspellende waarde. Daarna volgt rekenen/wiskunde en dan spelling; Technisch lezen is meer als aanvullende informatie; Resultaten in groep 8 (B8 of M8) zijn uitgangspunt (absolute scores conform plaatsingswijzer) Vervolgens wordt gekeken naar de ontwikkeling in groep 6 en 7; bandbreedte tabellen hier gebruiken

13 Nieuwe normering CITO Nieuwe normering CITO vaardigheidsniveaus betekent verschuiving in vaardigheidsscores Soepele houding ten opzichte van groep 8 leerlingen Wat vorig jaar basisprofiel was kan nu bespreekprofiel zijn of geheel lager uitvallen Toelichting van PO school is dan essentieel over wijziging normering en verwachte potentieel leerling Leerlingen op BL niveau kunnen onder grens scoren, maar boven LWOO/PRO norm (oude normering)

14 Bespreekprofiel In geval van bespreekprofiel dient het advies in de toelichting te worden onderbouwd, zodat de vo-school inzicht krijgt in de factoren en motieven die spelen; Bespreekprofiel hoeft in veel gevallen dan ook niet nog nader besproken te worden met VO; Indien basisschool bespreking noodzakelijk acht, kan ze dat bij de toelichting aangeven. N.b. ook de vo-school kan om nadere toelichting vragen.

15 Twee varianten In geval van een bespreekprofiel zijn er de volgende mogelijkheden: 1.De leerling scoort over de hele linie lager, maar met extra ondersteuning zou, naar het inzicht van de basisschool de leerling het betreffende niveau moeten kunnen halen. 2.De school geeft daarbij aan welke vaardigheden en competenties van de leerling dit advies rechtvaardigen en de school geeft nader aan waaraan die extra ondersteuning zou moeten voldoende; LIJST KENMERKEN SCHOOLSOORT ZIE SITE SWV 3.De scores laten een disharmonisch profiel zijn, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie of dyscalculie.

16 Enkelvoudige adviezen De adviezen van de school zijn enkelvoudig. Eventueel kan de school extra aangeven dat in geval de leerling naar een vo-school gaat met zogenaamde dakpanklassen, welke dakpanklas het meest wenselijk. Bijvoorbeeld het advies is havo met verwachte groei. In geval van dakpanklas wordt aangeraden de leerling te plaatsen in een havo/vwo klas. In OKR kan VO vanaf dit schooljaar beide niveaus bekijken Havo en VWO.

17 Tijdspad Het OKR wordt ingevuld Leerlingen en ouders voor 1 maart advies Voor 15 maart vindt de aanmelding bij het voortgezet onderwijs plaats en wordt het OKR, met bijlagen, via het DOD overgedragen aan het VO. De gegevens van de eindtoets volgens pas medio mei Volgens in de regio afgesproken procedure kan advies vanuit PO worden bijgesteld bij hogere score eindtoets. in

18 Hoe werken we in 2014-2015 Alle scholen in de regio gebruiken Plaatsingswijzer PO-VO: Bestuurlijk overleg MH- Regio Rijnstreek Werkgroep regio Rijnstreek met deelnemers vanuit iedere VO school en elk PO schoolbestuur minimaal 1 vertegenwoordiger Vragen over plaatsingswijzer gaan naar vertegenwoordiger schoolbestuur Rijnstreek (ex pilotscholen helpen nieuwe scholen). Verdere informatie via het eigen bestuur of eigen VO school Monitor plaatsingswijzer volgt naar de scholen in april 2015

19 Ga ermee aan de slag! Start direct; wacht niet tot januari en voor vragen kun je contact opnemen met de eigen vertegenwoordiger van de school of het schoolbestuur in de werkgroep plaatsingswijzer Verdere informatie Marjan van der Maas: m.vandermaas@kpcgroep.nlm.vandermaas@kpcgroep.nl M: 06-51054341


Download ppt "Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek Marjan van der Maas 1 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google