De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek"— Transcript van de presentatie:

1 Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek
15 oktober 2014 Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek Marjan van der Maas

2 Programma-deel plaatsingswijzer
Introductie Achtergrond Werkwijze en afspraken rond het gebruik van de Plaatsingswijzer

3 Wat is de plaatsingswijzer in deze regio?
De plaatsingswijzer is een normeringstabel die in het adviestraject gehanteerd wordt en gebruikt wordt om het advies van de basisschool te objectiveren aan de hand van kwantitatieve gegevens/resultaatgegevens van de leerling.

4 Aanleiding Verzwaring van de examens in het voortgezet onderwijs
Wisselende kwaliteit van de advisering ervaren door VO Latere afname datum van de Eindtoets groep 8 Eindtoets is momentopname, lvs volgt ontwikkeling Ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs

5 Wat moet het opleveren? Door het gebruik van de plaatsingswijzer is er voldoende vertrouwen bij zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in de kwaliteit van de advisering. Er wordt een gezamenlijke taal tussen PO en VO gesproken ten aanzien van de advisering vanuit het PO. Goede plaatsing voor de leerling in het VO

6 Hoe pak je het in school aan?
Jaarplanning voor het team en groep met de volgende onderdelen (tijdspad en volgorde verschillend per school): Keuze tabel: bij voorkeur absoluut B8 of M8 Voortraject groep 6-7; M en/of E toetsen Mogelijk uitstroomniveau; B8 of M8 Advies opstellen-plaatsingswijzer erbij Gesprekken ouders/leerling; 1 maart advies DOD-15 maart overdracht

7 Eerst en dan . . . Het advies wordt in eerste instantie opgesteld op basis van de eigen ervaringen, waarbij men vooral ook oog heeft voor het algehele functioneren van de leerling. Daarna kijkt de basisschool met behulp van de tabellen in plaatsingswijzer in hoeverre de prestaties op de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem dit advies ondersteunen. Bijvoorbeeld een leerling met advies havo

8 2 HAVO Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau II, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.

9 Bespreekprofiel Cito LVS groep 8 niveau Vaardigheidsscore
Advies Bao HAVO Cito LVS groep 8 niveau Vaardigheidsscore vaardigheidsscore - begrijpend lezen II > 60 III > 52 - rekenen > 109 > 115 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een III score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies HAVO onderbouwen. Werkhouding van de leerling is doorslaggevend. Beslissing Niet toelaten bij combinatie -/- (rood)

10 Plaatsingswijzer in DOD ingevoerd (toelichting door OT)
Met deze tool kun je in een oogopslag zien of bepaalde vaardigheidsscores al dan niet bij een bepaald advies passen. Omdat de vaardigheidsscores al via het DOD worden aangeleverd, hoeft er niet iets extra’s ingevoerd te worden. De tool wordt gemaakt op basis van de bandbreedtetabellen. Als de score in de overlap zit kleurt hij oranje, als hij daarboven zit kleurt hij groen en anders rood.

11 Legenda tabel DOD

12 Volgorde van waardering scores
Begrijpend lezen is het leergebied met de meest voorspellende waarde. Daarna volgt rekenen/wiskunde en dan spelling; Technisch lezen is meer als aanvullende informatie; Resultaten in groep 8 (B8 of M8) zijn uitgangspunt (absolute scores conform plaatsingswijzer) Vervolgens wordt gekeken naar de ontwikkeling in groep 6 en 7; bandbreedte tabellen hier gebruiken

13 Bespreekprofiel In geval van bespreekprofiel dient het advies in de toelichting te worden onderbouwd, zodat de vo-school inzicht krijgt in de factoren en motieven die spelen; Bespreekprofiel hoeft in veel gevallen dan ook niet nog nader besproken te worden met VO; Indien basisschool bespreking noodzakelijk acht, kan ze dat bij de toelichting aangeven. N.b. ook de vo-school kan om nadere toelichting vragen.

14 Twee varianten In geval van een bespreekprofiel zijn er de volgende mogelijkheden: De leerling scoort over de hele linie lager, maar met extra ondersteuning zou, naar het inzicht van de basisschool de leerling het betreffende niveau moeten kunnen halen. De school geeft daarbij aan welke vaardigheden en competenties van de leerling dit advies rechtvaardigen en de school geeft nader aan waaraan die extra ondersteuning zou moeten voldoende; LIJST KENMERKEN SCHOOLSOORT ZIE SITE SWV De scores laten een disharmonisch profiel zijn, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie of dyscalculie.

15 Enkelvoudige adviezen
De adviezen van de school zijn enkelvoudig. Eventueel kan de school extra aangeven dat in geval de leerling naar een vo-school gaat met zogenaamde dakpanklassen, welke dakpanklas het meest wenselijk. Bijvoorbeeld het advies is havo met verwachte groei. In geval van dakpanklas wordt aangeraden de leerling te plaatsen in een havo/vwo klas. Er wordt bekeken hoe het VO vanaf dit schooljaar beide niveaus kan bekijken bv Havo en VWO. (direct in OKR/via PO school)

16 Nieuwe normering CITO Nieuwe normering CITO vaardigheidsniveaus betekent verschuiving in vaardigheidsscores Soepele houding ten opzichte van groep 8 leerlingen Wat vorig jaar basisprofiel was kan nu bespreekprofiel zijn of geheel lager uitvallen Toelichting van PO school is dan essentieel over wijziging normering en verwachte potentieel leerling Leerlingen op BL niveau kunnen onder grens scoren, maar boven LWOO/PRO norm (oude normering)

17 Tijdspad Het OKR wordt ingevuld
Leerlingen en ouders voor 1 maart advies Voor 15 maart vindt de aanmelding bij het voortgezet onderwijs plaats en wordt het OKR, met bijlagen, via het DOD overgedragen aan het VO. De gegevens van de eindtoets volgens pas medio mei Volgens in de regio afgesproken procedure kan advies vanuit PO worden bijgesteld bij hogere score eindtoets.

18 Ga ermee aan de slag! Start direct; wacht niet tot januari en voor vragen en verdere informatie kun je contact opnemen met je collega-scholen binnen het eigen bestuur of Marjan van der Maas: M:


Download ppt "Plaatsingswijzer MH-Rijnstreek"

Verwante presentaties


Ads door Google