De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe normen Cito.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe normen Cito."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe normen Cito

2 Voor de toetsen Begrijpend lezen Rekenen en Wiskunde Spelling

3 Waarom een update? Het verschuiven van normen is een bekend fenomeen. Daarvoor zijn diverse mogelijke oorzaken veranderingen in de leerling populatie;  veranderingen in het onderwijsaanbod;  grotere gerichtheid in het onderwijs op opbrengsten;  het bekend raken van de inhoud van de toetsen.

4 Onderzoek van CITO bevestigt de signalen dat de leerlingen van nu de toetsen veelal beter maken dan de leerlingen in de normeringsonderzoeken van jaren geleden. Een hoger niveau voor een leerling of school lijkt prettig. Maar naast het feit dat het geen objectief en eerlijk beeld geeft, leidt het op de langere termijn alleen maar tot minder prettige verrassingen zoals tegenvallende scores op de Entreetoets of Eindtoets

5 Wat verandert er? De nieuwe normering wordt met terugwerkende kracht toegepast. Dat betekent dus… ook over de voorgaande leerjaren! I t/m V scores kunnen lager uitvallen. De veranderingen blijken vooral in de onderste niveaus te zitten De VAARDIGHEIDSSCORE blijft gelijk!

6 Waarom met terugwerkende kracht?
Dit is gedaan om misinterpretaties te voorkomen. Er is overwogen om dat niet te doen, zodat het verschil tussen beide normen meteen duidelijk zou zijn. Maar de weergave van oude en nieuwe normeringslijnen in één grafiek leverde een onoverzichtelijke rapportage op, die tot verkeerde interpretaties zou kunnen leiden. Bijvoorbeeld dat de vaardigheid van een kind achteruit is gegaan, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

7 Voordelen: Het verschil tussen de resultaten van de gewone CITO toetsen en de Entreetoets en Eindtoets wordt minder groot Cito is bezig met een “nieuwe generatie” toetsen. Met de nieuwe normen is het verschil tussen de oude en de nieuwe generatie minder groot De nieuwe normen zijn beter in lijn met de inspectienormen Volgens het voortgezet onderwijs vindt er veel “afstroom” plaats (bv. HAVO naar TL). De afstroom zal verminderen

8 Tot slot: Deze vernieuwde normering wordt door heel Nederland doorgevoerd. De nieuwe normen zijn een voldongen feit en geen keuzemogelijkheid. Sommige scholen werken er al mee en hebben gezien dat het tot significante verschillen kan leiden. Een voorbeeld grafiek waarin de verschillen zichtbaar worden valt nog niet te geven omdat ons leerlingvolgsysteem nog niet met de nieuwe normen werkt. Ons leerlingvolgsysteem Esis zal de nieuwe normering doorvoeren in de meivakantie. Vanaf het einde van het jaar wordt al met de nieuwe normering gewerkt. Met vragen kunt u zich wenden tot de leerkracht of de intern begeleider


Download ppt "Nieuwe normen Cito."

Verwante presentaties


Ads door Google