De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In de middagdienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor de ondersteuning van de gereformeerde kerken in Spanje.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 9 november19:30Gelegenheidskoor 12 novemberBijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe, schets 1 Inl: Marike Bij: Betty 16 november9:30Kinderclub

6 Deze week zijn jarig: 12 november:Jorian van Driel zr W. van Harten-van der Lee 13 november:br Joachim Lenting 14 november:br Wiebren Huizinga 15 november:Tijs Meeske

7 Interkerkelijk Diaconaal Overleg Eindhoven “IDOE” UITNODIGING In de eerste helft van november komen er ca 700 asielzoekers naar Eindhoven vanuit Eritrea en Syrië. Ze zullen worden gehuisvest in de Orangerie in Woensel-Noord. maandagavond 10 november 2014 Aanvang 20.00 uur Gebouw De Bron, Elburglaan 51, Eindhoven Onderwerp : Asielzoekers in Eindhoven Stichting gave (www.gave.nl) zal deze informatieavond verzorgen.www.gave.nl Zij hebben ervaring met nieuwe asielzoekerscentra in andere plaatsen (Breda en Zwolle ) waar ze ook met de plaatselijke kerken in gesprek zijn gegaan ; ze willen die ervaring met ons delen. Vragen of informatie ? info@debroneindhoven.nl of diaconaalconsulent@pkn-eindhoven.nlinfo@debroneindhoven.nldiaconaalconsulent@pkn-eindhoven.nl

8 Iedereen die een hart heeft voor mensen die van huis en haard zijn verdreven is welkom. Tijdens deze avond willen we ook hulp praktisch maken door het samenstellen van een team om plannen op te stellen, en vooral om plannen gestalte te geven! Over Stichting Gave Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Interkerkelijk Diaconaal Overleg Eindhoven “IDOE” UITNODIGING maandagavond 10 november 2014 Aanvang 20.00 uur Gebouw De Bron, Elburglaan 51, Eindhoven Onderwerp : Asielzoekers in Eindhoven Vragen of informatie ? info@debroneindhoven.nl of diaconaalconsulent@pkn-eindhoven.nlinfo@debroneindhoven.nldiaconaalconsulent@pkn-eindhoven.nl

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

11 Gezang 175C

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

13 Psalm 95: 1, 2, 3 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

14 Psalm 95: 1, 2, 3 2 De HEER is groot, een God vol kracht, een Vorst in majesteit en macht ver boven elke god verheven. De diepste plaats is in zijn hand, van Hem zijn bergen, zee en land, Hij heeft ze hun bestaan gegeven.

15 Psalm 95: 1, 2, 3 3 Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

18 Psalm 95: 4, 5 4 Verhardt uw hart niet, zegt de HEER, zoals uw vaders Mij weleer bij Meriba en Massa tergden. Al wisten zijn wat Ik vermocht, toch werd Ik daar door hen verzocht, toen zij een wonder van Mij vergden.

19 Psalm 95: 4, 5 5 Ja, veertig jaar heeft dit geslacht Mij niets dan ergernis gebracht. Dus heb Ik in mijn toorn gezworen: Omdat dit volk mijn weg niet kent, maar dwalend zich heeft afgewend, zal nooit mijn rust hun toebehoren.

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

23 In de schaduw van uw vleugels Ik zag een kuikentje Dat bij zijn moeder zat Onder haar vleugels Waar het veilig zat Tegen regen, tegen zonneschijn Heer, zo wil ik bij U zijn

24 In de schaduw van uw vleugels In de schaduw van Uw vleugels Wil ik schuilen, wil ik schuilen In de schaduw van Uw vleugels Wil ik schuilen, o Heer

25 In de schaduw van uw vleugels U bent mijn toevlucht U bent mijn sterkte U bent mijn schuilplaats U o Heer

26 In de schaduw van uw vleugels In de schaduw van Uw vleugels Wil ik schuilen, wil ik schuilen In de schaduw van Uw vleugels Wil ik schuilen, o Heer

27 In de schaduw van uw vleugels Ik zag een kuikentje Dat bij zijn moeder zat Onder haar vleugels Waar het veilig zat Zoals dat kuikentje Klein en teer Wil ik schuilen, o Heer

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

29 Het bekende plaatje …

30 Maar dit is meest de realiteit: je ziet geen herder, alleen schapen. En niet altijd van hun mooiste kant …

31 Of je laat je afleiden door wie de andere kant op gaat. En even van de weg af kan erg lekker zijn …

32 Bovendien ben ik geen kuddedier. Ik sta liever op mezelf …

33 Toch is dit de bedoeling: Kijk waarheen de schapen gaan en vind de Herder (daarginds, vooraan)

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

36 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

37 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen een te zijn, in aanbidding voor U.

38 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 3 Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U. (3x)

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

41 Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

42 Opwekking 705 refrein Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

43 Opwekking 705 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

44 Opwekking 705 refrein Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Zo heb Ik ook jou liefgehad.

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

47 Opwekking 561 Hier aan uw voeten Heer, kwetsbaar en klein, leert U mij nederig als U te zijn. Heer van gerechtigheid, U was bereid eerst Zelf die weg te gaan van nederigheid.

48 Opwekking 561 u bent een vriend van de zwakken, de armen geeft U brood. U wast de voeten van zondaars, omarmt hen in hun nood. Ik wil als U zijn, Heer Jezus, bewogen Man van smart; maak mij zachtmoedig als U Heer en nederig van hart.

49 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

50 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

51 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

52 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het Licht dat ons troost en richt.

53 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

54 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

55 Gezang 182E 4-stemmig

56 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462: Johannes13:15 Opwekking705: Opwekking561: LvdK442:1 - 4 Gezang182E:Amen

57 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De actie gaat nog steeds door! De eerste 5 usb-sticks zijn ingeleverd. Maar er zijn vast nog meer ongebruikte usb-sticks. Dus gauw thuis op zoek. Achterin de kerk staat de doos waar de usb-sticks ingeleverd kunnen worden. Ook nieuwe usb-sticks zijn welkom…. Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te bidden. bidden Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

58 Interkerkelijk Diaconaal Overleg Eindhoven “IDOE” UITNODIGING In de eerste helft van november komen er ca 700 asielzoekers naar Eindhoven vanuit Eritrea en Syrië. Ze zullen worden gehuisvest in de Orangerie in Woensel-Noord. maandagavond 10 november 2014 Aanvang 20.00 uur Gebouw De Bron, Elburglaan 51, Eindhoven Onderwerp : Asielzoekers in Eindhoven Stichting gave (www.gave.nl) zal deze informatieavond verzorgen.www.gave.nl Zij hebben ervaring met nieuwe asielzoekerscentra in andere plaatsen (Breda en Zwolle ) waar ze ook met de plaatselijke kerken in gesprek zijn gegaan ; ze willen die ervaring met ons delen. Vragen of informatie ? info@debroneindhoven.nl of diaconaalconsulent@pkn-eindhoven.nlinfo@debroneindhoven.nldiaconaalconsulent@pkn-eindhoven.nl

59 Iedereen die een hart heeft voor mensen die van huis en haard zijn verdreven is welkom. Tijdens deze avond willen we ook hulp praktisch maken door het samenstellen van een team om plannen op te stellen, en vooral om plannen gestalte te geven! Over Stichting Gave Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Interkerkelijk Diaconaal Overleg Eindhoven “IDOE” UITNODIGING maandagavond 10 november 2014 Aanvang 20.00 uur Gebouw De Bron, Elburglaan 51, Eindhoven Onderwerp : Asielzoekers in Eindhoven Vragen of informatie ? info@debroneindhoven.nl of diaconaalconsulent@pkn-eindhoven.nlinfo@debroneindhoven.nldiaconaalconsulent@pkn-eindhoven.nl


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm95:1, 2, 3 Psalm95:4, 5 Lied “In de schaduw van uw vleugels” Johannes13:1 - 20 Opwekking462:"

Verwante presentaties


Ads door Google