De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!! Welkom op TOV! Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!! Welkom op TOV! Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!!"— Transcript van de presentatie:

1 Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!!
Welkom op TOV! Check morgen weer: !!!

2 BIDDEN

3 Google Onverschilligheid
Desinteresse, matheid, gevoelloosheid, achteloosheid, nalatigheid, nonchalance, onoplettenheid, slordigheid, laksheid, lusteloosheid, koudheid, lauwheid, onbekommerdheid, onbetrokkenheid, zorgeloosheid, ... Google

4 Nou Én ??? Ja, und? BOEIUH SO, WHAT?

5 Nou Én ??? Ja, und? BOEIUH SO, WHAT?

6 Je druk maken… ……………………………

7 Er staan in de Bijbel veel belfoten, ook voor jou!
Milieu Familie God wil je zegenen School Uiterlijk Politiek Sport Er staan in de Bijbel veel belfoten, ook voor jou! Vrienden

8 Genesis 25 27 Als nu deze jongeren groot werden, werd Ezau een man,
verstandig op de jacht, een veldman; maar Jakob werd een oprecht man, wonende in tenten. 28 En Izak had Ezau lief; want het wildbraad was naar zijn mond; maar Rebekka had Jakob lief. 29 En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede. 30 En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. 31 Toen zeide Jakob: Verkoop mij op dezen dag uw eerstgeboorte. 32 En Ezau zeide: Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte? 33 Toen zeide Jakob: Zweer mij op dezen dag! en hij zwoer hem; en hij verkocht aan Jakob zijn eerstgeboorte. 34 En Jakob gaf aan Ezau brood, en het linzenkooksel; en hij at en dronk, en hij stond op en ging heen; alzo verachtte Ezau de eerstgeboorte.

9 In groepjes uit elkaar

10 Nabespreking

11 Jakob Jij? Ezau Eerstgeboorterecht Sociaal:
Eer van broers, heerschappij over de broers, hoofd van de familie Financieel/materieel: Dubbel deel van de erfenis Geestelijk: Zegen van God, betrokken worden in Gods (reddings)plan, beschikbaar zijn voor Hem Jakob Jij? Ezau

12 Conclusie Maak je druk om de juiste dingen in het leven
Neem je leven, geloof en Bijbel serieus. ‘T is te kostbaar om er onverschillig mee om te gaan: Die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden. (Spreuken 13:13) En weet, ook al ben jij misschien wel/niet onverschillig over God, …

13 God is niet onverschillig over jou!!!

14 Psalm 95 Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

15 Mijn hart en leven zoekt, Die mij gevonden heeft;
U bent de God die roept, Mijn hart en leven zoekt, Die mij gevonden heeft; Het eeuwig leven geeft Als aan U toegewijd, Mijn hart en mond belijdt: Ja, Jezus is mijn Heer’; Dan kniel ik voor U neer.

16 Opgedragen om Mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen,
Ik heb jou gekozen, Opgedragen om Mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen, Ga dan in Mijn naam. Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus onze Heer’.

17 Mijn Jezus, geef mij kracht, Als ik Uw hulp verwacht;
Voltooi in mijn Uw werk En maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, In moeite en in strijd, Houd ik gelovig stand; Heer’, neem me bij de hand.

18 Blijf in mijn liefde, alle dagen; In liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen, Vraag het in Mijn naam Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus onze Heer’.

19 Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen, Jezus onze Heer’. Belijden onze Heer’, Jezus onze Heer’, Jezus, amen.

20 Mededelingen Kampbriefje al ingeleverd? Je hebt nog 14 dagen…
Volgende week: sportkleding mee!


Download ppt "Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!! Welkom op TOV! Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!!"

Verwante presentaties


Ads door Google