De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV! Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV! Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV! Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!!

2 BIDDEN

3 Desinteresse, matheid, gevoelloosheid, achteloosheid, nalatigheid, nonchalance, onoplettenheid, slordigheid, laksheid, lusteloosheid, koudheid, lauwheid, onbekommerdheid, onbetrokkenheid, zorgeloosheid,... Onverschilligheid

4

5

6 Je druk maken…

7 Milieu Vrienden Familie Uiterlijk Er staan in de Bijbel veel belfoten, ook voor jou! School P o l i t i e k Sport God wil je zegenen

8 Genesis 25 27 Als nu deze jongeren groot werden, werd Ezau een man, verstandig op de jacht, een veldman; maar Jakob werd een oprecht man, wonende in tenten. 28 En Izak had Ezau lief; want het wildbraad was naar zijn mond; maar Rebekka had Jakob lief. 29 En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede. 30 En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. 31 Toen zeide Jakob: Verkoop mij op dezen dag uw eerstgeboorte. 32 En Ezau zeide: Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte? 33 Toen zeide Jakob: Zweer mij op dezen dag! en hij zwoer hem; en hij verkocht aan Jakob zijn eerstgeboorte. 34 En Jakob gaf aan Ezau brood, en het linzenkooksel; en hij at en dronk, en hij stond op en ging heen; alzo verachtte Ezau de eerstgeboorte.

9 In groepjes uit elkaar

10 Nabespreking

11 Eerstgeboorterecht Sociaal: Eer van broers, heerschappij over de broers, hoofd van de familie Financieel/materieel: Dubbel deel van de erfenis Geestelijk: Zegen van God, betrokken worden in Gods (reddings)plan, beschikbaar zijn voor Hem Jakob Ezau Jij?

12 Conclusie Maak je druk om de juiste dingen in het leven Neem je leven, geloof en Bijbel serieus. ‘T is te kostbaar om er onverschillig mee om te gaan: Die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden. (Spreuken 13:13) En weet, ook al ben jij misschien wel/niet onverschillig over God, …

13

14 Want Hij is onze God, en wij Zijn 't volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden. Psalm 95

15 U bent de God die roept, Mijn hart en leven zoekt, Die mij gevonden heeft; Het eeuwig leven geeft Als aan U toegewijd, Mijn hart en mond belijdt: Ja, Jezus is mijn Heer’; Dan kniel ik voor U neer.

16 Ik heb jou gekozen, Opgedragen om Mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen, Ga dan in Mijn naam. Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus onze Heer’.

17 Mijn Jezus, geef mij kracht, Als ik Uw hulp verwacht; Voltooi in mijn Uw werk En maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, In moeite en in strijd, Houd ik gelovig stand; Heer’, neem me bij de hand.

18 Blijf in mijn liefde, alle dagen; In liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, Vraag het in Mijn naam Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus onze Heer’.

19 Heer’, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus onze Heer’. Belijden onze Heer’, Jezus onze Heer’, Jezus, amen.

20 Mededelingen Kampbriefje al ingeleverd? Je hebt nog 14 dagen… Volgende week: sportkleding mee!


Download ppt "Welkom op TOV! Check morgen weer: www.tov.hervormdwekerom.nl !!!"

Verwante presentaties


Ads door Google