De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Volgende week zondag vieren we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Volgende week zondag vieren we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

3 Er is nog tot vanavond gelegenheid om de aandacht te vestigen op broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. Bij Wicher Bos per brief of mail. Mededelingen kerkenraad Vertrokken met belijdenisattestatie naar de kerk van Eindhoven br en zr Aad en Anouk Sonneveld. Na de dienst: koffie, thee en fris

4 Agenda 6 oktober LEF 6 oktober LEF 2 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen, hst 6 Inl: Erik Schot Bij: Henny Visscher 2 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen, hst 6 Inl: Erik Schot Bij: Henny Visscher 12 oktober 19:30 Lidwina in concert 12 oktober 19:30 Lidwina in concert

5 29 september:br Joop Barelds br S. Voogt 30 september:br Bert Kamps 1 oktober:zr Mirjam de Groot 2 oktober:br Lourens Heres Wouter Slob 3 oktober:zr A. Gosker-de Jager Lydia de Kruijff 4 oktober:zr Connie Bareman-Treurniet br Jan van Harten 5 oktober:zr Anita Meeske-Riemersma 29 september:br Joop Barelds br S. Voogt 30 september:br Bert Kamps 1 oktober:zr Mirjam de Groot 2 oktober:br Lourens Heres Wouter Slob 3 oktober:zr A. Gosker-de Jager Lydia de Kruijff 4 oktober:zr Connie Bareman-Treurniet br Jan van Harten 5 oktober:zr Anita Meeske-Riemersma Deze week zijn jarig:

6 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

7 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

8 175 C

9 ● Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2:20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

10 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

11 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

12 Gezang158: ● Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2:20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

13 Gezang 38, NG20: 2, 3 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

14 Gezang 38, NG20: 2, 3 3 Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zie-n Klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

15 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2:20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

16 Gezang158: Gezang38:2, 3 ● Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

17 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 ● 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

18 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 ● 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2:20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

19 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 ● Opwekking330: Nehemia2:20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

20 Opwekking 330 Gods bazuinen klinken luid: op de bressen stel niet uit. Verzamelt u en sluit de rij. Verkondig Jezus' heerschappij. Gods bazuinen klinken luid: wachters op de muur, zie uit. Eén hand die het zwaard hanteert de ander die de Heer vereert.

21 Opwekking 330 Kom met uw pracht en uw luister. Kom met uw naam vol van kracht. Kom, zend uw licht in het duister, Heer, U bezit alle macht!

22 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: ● Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

23 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: ● Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

24 Nehemia 2 : 20 Twee raakpunten met onze eigen tijd: 1. Het gaat niet om de herbouw van de tempel

25 Nehemia 2 : 20 Twee raakpunten met onze eigen tijd: 1. Het gaat niet om de herbouw van de tempel 2. Een daadwerkelijke aanval blijft uit

26 Nehemia 2 : 20 Toepassing via twee voorbeelden: 1. “scheiding van kerk en staat”

27 Nehemia 2 : 20 Toepassing via twee voorbeelden: 1. “scheiding van kerk en staat” 2. de “participatiesamenleving”

28 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 ● Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

29 Opwekking 461 1 Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. 2 Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

30 Opwekking 461 Refrein: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

31 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

32 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

33 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: ● Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

34 Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

35 Opwekking 553 Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis. Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

36 Opwekking 553 Halleluja, Halleluja (4x) Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

37 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: ● Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

38 Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie


Download ppt "Gezang158: Gezang38:2, 3 Nehemia2:19 – 20 3:33 – 37 4:1 - 3 Opwekking330: Nehemia2: 20 Opwekking461: Opwekking553: Gezang182D:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google