De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie ontwikkeling Strategisch Management Integratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie ontwikkeling Strategisch Management Integratie."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie ontwikkeling Strategisch Management Integratie

2 Vier benaderingen van een opgave Routinematig Project- of programmamatig Ontwikkelend Improviserend

3 De kritiek op de planned change Planned change is een illusie in een dynamische omgeving Wordt vaak te groots en te drastisch opgezet Het streven om na de verandering te stabiliseren is onhaalbaar Wordt toegepast op veranderingen met een ander karakter voor het realiseren van een situatie van een ander karakter

4 De kritiek op de planned change- vervolg Projectmatig veranderen staat ter discussie. Het planmatig denken (ipv cyclisch) Het accent op transparantie (itt ondoorzichtig) Mijlpalen worden constructen van projectleider Projectmatig wordt aspectmatig Accent op één fase uit de cyclus Door behoefte aan duidelijk doel en eind: korte termijn gericht Valkuil van expertaanpak

5 Oud paradigma kenmerkt zich door de mentale programmering van het industriële tijdperk. Noodzaak voor nieuw paradigma

6 Gangbare paradigma: kenmerken Beheersing Rationaliteit Doelstellend Actie-reactie denken

7 Nieuw paradigma Uitdaging: Hoe om te gaan met onzekerheid; unieke opgaven, emergence, permanente veranderingen.

8 Kenmerkende ontwikkelingen Veranderende werkelijkheid van leiderschap distributed leadership - hybridisering van leiderschap Veranderende werkelijkheid rond samenwerken netwerkorganisaties - wisselende teams - Veranderende werkelijkheid rond organiseren adaptieve organisaties - serependiteit..

9 Denkrichtingen Chaos theorie Complexiteit Complexe adaptieve systemen Ontwikkelbenadering

10 Ontwerpen versus ontwikkelen Visie op veranderen Ontwerpbenadering: Organisatie als bron van tekortkomingen Nieuw organisatieontwerp met blauwdruk Top down Oplossingsgericht Stabiele eindsituatie Eenmalig lineair proces

11 Ontwerpen versus ontwikkelen Ontwerpbenadering - vervolg Strakke normen en planning Van abstracte modellen naar concrete werkwijzen Nadruk op expertkennis Scheiding ontwerp en invoering

12 Ontwerpen versus ontwikkelen Ontwikkelbenadering Organisatie als bron van ervaring Vanuit bestaande organisatie verbeteren Gebruik van kennis en inzicht personeel Probleemgericht Voortdurend iteratief proces

13 Ontwerpen versus ontwikkelen Ontwikkelbenadering- vervolg Aandacht voor veranderingscapaciteit Van concrete werkwijzen naar abstracte modellen Gebruik van materiekennis Vloeiende overgang tussen fasen

14 De metafoor van de ontwikkelbenadering: De ontdekkingsreis

15 Ontdekkingsreis: concreet Wenkend perspectief formuleren Werken in fases Plateaudenken: eerstvolgende stap Experimenteren ipv implementeren Kampvuursessies als plicht Spelregels

16 Ontdekkingsreis: voorbereiding Detailplanning is zinloos Bepaal wenkend perspectief Werk eerstvolgende stap gedetailleerder uit Plan kampvuursessie in

17 Ontdekkingreis: tijdens de reis Doel verhelderen is continu proces; -in hoeverre hebben we een beeld van ons doel -verandert ons doel ongemerkt -willen we het bijstellen (hoger, minder ver,...) -ontstaat verschil tussen espoused - in use -stakeholders mee? -doel vertalen naar werkvloer

18 Ontdekkingsreis: Fasering Kleine, cyclische stappen Plateaudenken Altijd reflectie plannen

19 Reflectie: 3 stappen Zien Interpreteren Handelen:

20 Zien Dunne jas Versterker op signalen Ergere nicht, wündere nür (Goethe) Oog voor feiten: doorbreek taboe van voorbeelden. Taboe van wenselijkheid: hoe het zou moeten. Vaardigheden: vragen, doorvragen, verbreden, Vastleggen “ zien - interpreteren - handelen “

21 Zien: alert op ontkenning Succes breeds failure Van succes worden je brilleglazen vet Voorkom dat de macht bepaalt wat je moet zien Ontwikkel je open mind, doe aan scenarioplanning, luister naar trendwatchers... “ zien - interpreteren - handelen “

22 Interpreteren Kijk uit voor statische interpretaties Zoek naar: Beweging: van.... naar... voorwaarts? achterwaarts? regressie? ontsporingen? stagnatie? onverwachte ontwikkelingen? Tempo? Patronen? Strange attractors? “ zien - interpreteren - handelen “

23 Interpreteren: tips Waarderend en kritisch Onderken de waarde van conflict, onzekerheid, verwarring, verschil... Kunnen wijzen op energie, op willen loskomen van het oude, op richting,... Gebruik metaforen, tekenen,.... “ zien - interpreteren - handelen “

24 Handelen Wat nu, hoe verder? Hoe ziet het volgende plateau eruit? Niet vrijlbijvend! Cruciaal “ zien - interpreteren - handelen “

25 Opties Versnellen Vertragen Meer chaos creëren Wenkend perspectief herformuleren Ongewenste ontwikkelingen afremmen Belemmeringen opruimen “ zien - interpreteren - handelen “

26 Handelen wordt minder gestuurd door planning dan door observatie. Het handelen richt zich eerder op beweging dan op vastzetten “ zien - interpreteren - handelen “

27 eenvoudige en werkbare rijtjes Waar nemen we afscheid van Wat behouden we en ontwikkelen we verder Wat maken we nieuw? Groen - rood - oranje


Download ppt "Organisatie ontwikkeling Strategisch Management Integratie."

Verwante presentaties


Ads door Google