De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringsdeskundigheid, eigen kracht en hulpverlening Martin Stam Startconferentie VVvE 2 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringsdeskundigheid, eigen kracht en hulpverlening Martin Stam Startconferentie VVvE 2 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringsdeskundigheid, eigen kracht en hulpverlening Martin Stam Startconferentie VVvE 2 november 2012

2 VVvE, logische stap in ontwikkeling van klinisch naar cocreatief 1. Systeemwereld -> leefwereld -vraaggericht, eigen kracht, samen 2. Top-down -> bottom-up - van sectoraal naar integraal 3. Deductief -> inductief - van tekentafel naar keukentafel

3 Minder systeem- en meer leefwereld Systeem heeft vier monsters gecreëerd: -Paternalisme (wij weten wel wat goed voor u is). -Consumentisme (geef het me, ik heb er recht op). -Utilitarisme (alles van waarde moet een prijskaartje hebben). -Fragmentisme (hak de weerbarstige werkelijkheid in mootjes en ga hem met specialismen te lijf).

4 toenemendetoenemende Door-modus Bestraffend autoritair Met-modus Versterkend Gezaghebbend Niet-modus Verwaarlozend Onverantwoordelijk Voor-modus Toegevend Paternalistisch toenemendetoenemende

5 Meer MET-modus betekent meer leefwereldkrachten Citizens coming out of their clients, customers or consumers cocoons (Hargreaves) hulpverleners: van zorgen vóór naar zorgen dát Ervaringskennis gelijkwaardig aan professionele en wetenschappelijke kennis

6 Van sectoraal (top-down) naar integraal (bottom-up) 1.niet van bovenaf maar van binnenuit; 2. niet lineair in termen van doelen en middelen, maar circulair in termen van verbindingen en behoeften; 3. niet vanuit een specialistische (individualiserende) logica, maar vanuit een brede kijk (wat kan iemand wél, wat zijn de krachten in de sociale omgeving)

7 Van diagnose/behandel- naar cocreatief ‘model’ Niet alleen de relatie tussen ‘patiënt/cliënt’ - professional verandert Ook de relatie tussen professionals, en tussen formele en informele krachten verandert Werken vanuit gedeelde waarden Urgentiegevoel -> visie -> missie -> benaderingen en partnerships o.b.v. MET-modus = T-vormige relaties

8 Van deductief naar inductief Niet meer via ‘wetende’ (docent) aan ‘onwetende’ Maar via innoveren en experimenteren, waarbij leren en ontwikkelen van nieuwe praktijken hand in hand gaan Samen leren met omstandigheden om te gaan die weinig stabiel zijn (met veel storingen en onverwachtsheden) en die je onzeker maken.

9 Van tekentafel naar keukentafel Werken vanuit leefwereld betekent: Erkennen van belang van verschillende soorten kennis en van gemeenschappelijke draagvlak Zorgen dat die verschillen en die dragende waarden in de werkwijze meegenomen worden. Ervaringswerkers helpen de verschillende deelnemers te komen tot een vruchtbare cocreatie o.b.v. verschillende expertises en gemeenschappelijke doelen.

10 Keukentafel als metafoor voor hotspot Lynda Gratton (2008): waarom bruisen sommige mensen, teams en organisaties van energie en creativiteit (en andere niet)? -gasvormig (flow): wat je doet = wie je bent = waar je ‘deep down’ in gelooft -> Je straalt energie uit en hebt geen idee van tijd -Vloeibaar: dagelijkse doen - vertrouwde omgang - vloeit voort uit gezamenlijke doelen en waarden

11 Versus cold spot Versteende verhoudingen worden gekenmerkt door competitie, rivaliteit klinische afstand tussen subject - object afstand tussen specialismen: verkokerd denken (kennis en gevoelens worden niet gedeeld) een afreken- en roddelcultuur er heerst willekeur, geen ruimte voor reflectie, er is sprake van energieverlies.

12 Ervaringswerkers helpen… vanuit verschillen en o.b.v. gelijkwaardigheid een gemeenschappelijke werkwijze (taal, manieren van denken en doen) te ontwikkelen trots en waardering binnen een praktijk te cre ë ren onderlinge conflicten en spanningen tot vertrekpunt van leer- en ontwikkelprocessen te maken


Download ppt "Ervaringsdeskundigheid, eigen kracht en hulpverlening Martin Stam Startconferentie VVvE 2 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google