De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

2 programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat betekent dat voor de sector MBO? Wat betekent dat voor u? Afronding

3 Nederland wil een kenniseconomie worden Onderwijs belangrijkste motor kenniseconomie. Op Europees niveau afspraken gemaakt:  Terugdringen aantal voortijdige schoolverlaters  Verhogen aantal hoger opgeleiden  Verlagen aantal lln.lage vaardigheden lezen-wiskunde- natuurkunde  Verhogen aantal vier-en vijf jarige deelnemers VVE  Verhogen aantal volwassen activiteiten leven lang leren Internationaal gezien

4 Maar……. Nederlandse Onderwijsprestaties dalen De grootste ruimte voor verbetering ligt bij getalenteerde leerling Kwaliteit van leraren cruciaal MBO sector smeerolie van economie

5 Onderwijslandschap 2012 Nederland in top 5 kenniseconomieën De professionele school met een professionele cultuur waar goed onderwijs wordt gerealiseerd voor alle kinderen De basis omhoog PO Beter presteren VO Aanvals plan MBO HBO Actiepla n leraar 2020 Leraar als cruciale factor

6 Focus op vakmanschap MBO Verhoging kwaliteit van het beroepsonderwijs Meer onderwijstijd Betere examens Professionele docenten Intensiveren en verkorten opleidingen Centraal examen Engels Verminderen kwalificaties en opleidingen Beëindiging drempelloze instroom in mbo niveau 2 Invoeren leeftijdsgrens studenten ouder dan 30 jaar

7 Wat is uw mening hierover? kansen bedreigingen

8 Leraar 2020 Werken in het onderwijs is zeer gewild Het opleidingsniveau van leraren is substantieel verhoogd Werknemers registreren zich als bekwame leraren en onderhouden hun bekwaamheid Scholen maken structureel gebruik van peerreview

9 kwaliteit personeel Professionalisering leraren in omgaan met verschillen tussen leerlingen bieden onderwijs op maat Beroepsgericht werken 2016 bekwaamheidseisen schoolleiders teamleiding/middenmanagement Gebruik lerarenbeurs bachelor-master-promotie In 2018 alle leraren in www.registerleraar.nlwww.registerleraar.nl

10 professionele scholen met ruimte voor goed personeel Uitrol salarismix mbo 2020 voltooid Experimenten prestatiebeloning 2012 2016 structurele invoering prestatiebeloning 2012 start interscolaire peerreview leraren/ schoolleiders. In 2016 alle instellingen goed en effectief HR-beleid. 2012 invoering wetsvoorstel versterking positie leraren 2012 toezicht op het leraarschap

11 voldoende en goed opgeleide leraren In 2014 een systeem extern gelegitimeerde kennistoetsen De lerarenopleidingen versterken beroepsgerichte voorbereiding van studenten voor werken in het (v)mbo Substantiële verhoging aantal master opgeleide leraren

12 Uitwisseling Wat zijn de hoofdlijnen die u gehoord heeft? Wat betekent dat voor u zelf? En voor uw collega’s? En voor uw instelling? Wat heeft u nodig om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen?

13 PROFESSIONELE RUIMTE Definitie Convenant Leerkracht van Nederland Interne zeggenschap van de leraar t.a.v. het ontwerp en uitvoering van het onderwijskundig- en kwaliteitsbeleid van de school en rekenschap geven over de kwaliteit van het werk

14 ARTIKEL 5 De professionele medewerkers worden binnen de instelling actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid van de organisatie op de terreinen waar hun beroepsuitoefening betrekking op heeft.

15 ARTIKEL 6 Op de instelling worden door middel van een regeling voor het werkoverleg afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokkenheid van de professionele medewerkers bij de totstandkoming van dit beleid wordt geregeld.

16 Wat is nu een leven lang leren Leven Lang Leren/EVC staat voor de continue ontwikkeling van alle leerlingen, werknemers en burgers. Door onze competenties op peil te houden nemen kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving toe. Je hele leven blijven leren is dus essentieel. Basis voor leven lang leren en de competentie leven lang leren wordt gelegd in het onderwijs.

17 Primaire proces centraal ondersteunen, sturen, faciliteren en voeden van het leren van leerlingen/deelnemers om het maximale uit iedere leerling/deelnemers te halen Uitgangspunt

18 Leven lang leren competentie Het vermogen om een leerproces te beginnen en vol te houden en te verwerken. Kennisontwikkeling Vaardigheden om kennis toe te passen Metavaardigheden Cognitieve vaardigheden Non-cognitieve vaardigheden

19 Professionalisering centraal Doet u nu als docent de goede dingen? Doet u deze dingen goed? Wat zou u graag willen veranderen Hoe zou u dat willen veranderen? Hoe zou u dat aan anderen willen laten zien?

20 www.registerleraar.nl

21 afronding Nog vragen? Welke ondersteuning nodig van CNV Onderwijs? Wat zou u graag willen van CNV Onderwijs?


Download ppt "Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM."

Verwante presentaties


Ads door Google