De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEIT SCOORT Kwaliteit en ‘Lean’ bij Sociale Diensten Roland Smorenberg, onderzoeker Interwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEIT SCOORT Kwaliteit en ‘Lean’ bij Sociale Diensten Roland Smorenberg, onderzoeker Interwerk."— Transcript van de presentatie:

1 KWALITEIT SCOORT Kwaliteit en ‘Lean’ bij Sociale Diensten Roland Smorenberg, onderzoeker Interwerk

2 Onderwerpen 1.Roland Smorenberg 2.Onderzoek Lean management en Sociale Diensten 3.Verkiezing Beste Sociale Dienst van Nederland 4.Uw vragen

3 Roland Smorenberg

4 Lean en Sociale Dienst Aanleiding: –Presentatie Lean Management –Afstudeeropdracht in kader van 4 e jaar MER aan Avans Hoge School –Biedt Lean management handvat voor ontwikkelingen binnen Sociale Diensten? Opzet: –Deskresearch –Kwalitatief onderzoek  7 interview –Kwantitatief onderzoek  internetenquête Validatie –29 reacties: 7 interviews + 22 respondenten –geeft een globaal beeld vanwege de overeenkomsten in de antwoorden

5 Onderzoek Ontwikkelingen: –decentralisatie van wet- en regelgeving; –wijziging van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeente –beperking van de middelen (verwachte efficiencyslag + bezuiniging). –(mondige) burger centraal meer met minder !

6 Uitkomst Alle geïnterviewden onderschreven de ontwikkeling Uitdaging: uitgaven binnen budget houden –100% gemeentebrede bezuinigingen –80% tekort op het I-deel –55% tekort op het W-deel Gekozen oplossing: –Gemeentebreed: kaasschaaf of collecte –Sociale Dienst: doelgroepen beperken, kosten snijden, additionele financiering –Van binnen naar buiten: benchmark grotere invloed dan de klant –Hap-snap-aanpak of brainstormen  beperkte innovatie 73% zag mogelijkheden om effectiviteit te verhogen 64% legt prioriteit bij verkrijgen van kwaliteitssysteem

7 Uitkomst BekendGebruik 30% PDCA82%21% ISO71%4% INK77%29% Balanced score card59%21% Lean management59%25%

8 Conclusie Huidige uitdagingen leiden tot schaarste van middelen Schaarste leidt tot armoede en waardevermeerdering Waardevermeerdering leidt tot creativiteit Creativiteit leidt tot innovatie Lean management biedt een handvat

9 Verkiezing “Beste Sociale Dienst” Organisatie –2008 initiatief: Interwerk BV –Vanaf 2010 in samenwerking met DIVOSA –Jury: Jack de Boer (voorzitter), Ray Geerling, Rene Paas, Eddy Karrenbelt (winnaar 2008 en 2009) Doel: Sociale Diensten te stimuleren, juist in tijden van bezuinigingen, te blijven investeren in kwaliteitsverbetering en innovatie van dienstverlening en bedrijfsvoering. Onderzoeksaspecten: klantgerichtheid, doelmatigheid, bedrijfsvoering, rechtmatigheid, duurzaamheid en innovatie

10 Verkiezing “Beste Sociale Dienst” Proces: –Eerste beoordeling op basis van vragenlijst (49 vragen) –Presentatie nr 1 t/m 3 a.d.h.v. thema (verhogen effectiviteiten en efficiëntie bedrijfsvoering) –Bekendmaking winnaar Najaarscongres DIVOSA –Individuele terugkoppeling per deelnemer –Evaluatie en aanpassing Voordelen –Goed om inzicht te krijgen in eigen organisatie –Deelname aan verkiezing geeft groepsgevoel –Benchmark met andere gemeenten –Individuele terugkoppeling

11 Opvallende zaken Grote schroom bij Sociale Diensten om mee te doen Bedrijfsmatige beheersing gaat vooruit 42% kent geen klanttevredenheidsonderzoek 37% geen SMART-geformuleerde doelstellingen Bijzondere bijstandsaanvraag: 5% langer dan 8 weken, 58% 4-8 weken. 32% heeft geen financieel planningssysteem

12 Winnaar 2010: Gemeente Zoetermeer Zaken uit het juryrapport: –Goede beheersing van de interne processen en geldstromen –Burgers én medewerkers zijn aanspreekbaar op eigen verantwoordelijkheid –Samenwerking zoeken vanuit een brede scope en doorpakken –Continue focus op verbeteren van kwaliteit, kostenbeperking en efficiëntieverhoging –Verbeteren door te innoveren

13 Vragen ? “Ik heb misschien geen oplossing, maar ik bewonder het probleem.” Anthelme Brillat Savarin


Download ppt "KWALITEIT SCOORT Kwaliteit en ‘Lean’ bij Sociale Diensten Roland Smorenberg, onderzoeker Interwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google