De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede informatie bijeenkomst te Kollum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede informatie bijeenkomst te Kollum"— Transcript van de presentatie:

1 Brede informatie bijeenkomst 19-3-2012 te Kollum

2 Ook tussendoor gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie!
Agenda Opening door Tjitse Hogendorp en Piet Hovinga (bestuursvoorzitters) Introductie door Paulien Huizenga (projectleider) Korte kennismaking met Noventa en VCBO Kollumerland Beoogde meerwaarde en de intentieverklaring Werkwijze: Ontwikkelen en ontwerpen tegelijk Fusieorganisatie en eigen organisaties Hoofdstappen en planning Communicatie Discussie en rondvraag Afsluiting Ook tussendoor gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie!

3 Introductie We organiseren goede toetsing en projectleider is onafhankelijk
Factoren Is het realiseerbaar? Zorgvuldigheid? Zowel competenties als technisch? Kan het in de tijd? Belang ten opzichte van andere projecten? Is het ‘idee’ stevig genoeg? Klopt het strategisch en inhoudelijk? Is het uitlegbaar? Is het logisch? Kracht Haalbaarheid IDEE Macht Draagvlak Zijn de mensen betrokken bij het idee? Wordt het idee ondersteund door de uiteindelijke doelgroepen? Het ‘waarom’ wordt geaccepteerd? Staan de cruciale mensen echt achter het idee? Zowel de formele als de informele machtshebbers? Actoren

4 Korte kennismaking Noventa en VCBO Kollumerland
Christelijk primair onderwijs Regio Noord-oost Friesland Beide een Vereniging Hoge betrokkenheid rondom het onderwerp ‘Samen’?! Gezamenlijk aan een eerder fusieonderzoek deelgenomen Geen onbekenden, maar kennen jullie elkaar echt? Beide een divers palet aan scholen: Noventa; 12 scholen Kollumerland; 8 scholen

5 Beoogde meerwaarde Beschreven in de intentieverklaring
Intentie = Samen (twee organisaties) op pad! Onderzoeken of en hoe ... Met voorwaarden bij aanvang... Alleen een voorgenomen besluit formuleren als er een duidelijke meerwaarde voor de kwaliteit en continuïteit van het christelijk primair onderwijs is. Beoogde meerwaarde (in het kort): versterken van de kwaliteit en identiteit van het onderwijs creeren van extra kansen voor ontwikkeling en mobiliteit medewerkers in breder verband en als stevige gesprekspartner vorm en inhoud geven bovenschools organiseren van ICT en leerlingbegeleiding realiseren van schaal- en efficiency voordelen verdere professionalisering van stafbureau

6 Werkwijze We combineren een ontwerp- en ontwikkelaanpak
Hoe zien beide organisaties er nu uit en welke mogelijkheden voor verbetering zien we? Hoe willen we dat de nieuwe organisatie er straks uit gaat zien? Koers en Ambitie nieuwe organisatie Spoor 1 Ontwikkelen Intentie verklaring Leidende principes Visie op nieuwe organisatie en werkwijze Organisatie en formele zaken Spoor 2 Ontwerpen Verschil analyse Organi satie ontwerp Formele docu menten Risico analyse 6

7 Werkwijze Fusieorganisatie naast de eigen organisaties
VCBO Kollumerland Noventa Verenigingsleden Verenigingsleden Projectleider Gezamenlijke besturen Bestuur Bestuur Projectgroep Projectgroep Algemeen Directeur Algemeen Directeur Facilitair en organisatie werkgroep School directeuren e.a. School directeuren e.a. Projectondersteuning Onderwijsinhoudelijk werkgroep Schooldirecteuren + Leerkrachten Schooldirecteuren + Leerkrachten Medezeggenschap overleg Oranje = fusieorganisatie Grijs = eigen organisaties GMR Ouders en medewerkers GMR Ouders en medewerkers Bedenken en meedoen Meedenken en besluiten

8 Werkwijze Hoofdstappen en beoogde planning
Vanaf sept. 2012 organisatie binnen de nieuwe kaders vormgeven Formele fusiedatum 2 maanden 2 maanden 2 maanden + vakantie 1,5 maand 4 maanden 1-3-12 1-5-12 1-9-12 Voorbereiden, intentie, aanpak en werkwijze Uitwerken en verbinden Voorgenomen besluit, advies, instemmen, besluiten o.b.v fusierapport Fusietoets OCW, Formaliseren, (her)inrichten en implementeren Voortvarend om scherpte te houden Zorgvuldigheid voor snelheid

9 Communicatie Veel aandacht voor communicatie
Dit doen we door: Gezamenlijke stukken Communicatie afstemmen op de inhoud Nieuwsbrieven via de school 1 lijn richting media Transparantie (ook mening telt) Betrokkenheid creëren Gezamenlijke bijeenkomsten Ook communicatie in de eigen organisaties Projectleider als onafhankelijk aanspreekpunt Meeweten Meedenken Meedoen 0. Niet actief betrekken 1. Informeren 2. Adviseren 3. Toetsen 4. Uitvoeren 5. Managen 6. Beslissen

10 Ook tussendoor gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie!
Agenda Opening door Tjitse Hogendorp en Piet Hovinga (bestuursvoorzitters) Introductie door Paulien Huizenga (projectleider) Korte kennismaking met Noventa en VCBO Kollumerland Beoogde meerwaarde en de intentieverklaring Werkwijze: Ontwikkelen en ontwerpen tegelijk Fusieorganisatie en eigen organisaties Hoofdstappen en planning Communicatie Discussie en rondvraag Afsluiting Ook tussendoor gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie!


Download ppt "Brede informatie bijeenkomst te Kollum"

Verwante presentaties


Ads door Google