De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paulien Huizenga Brede informatie bijeenkomst 19-3-2012 te Kollum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paulien Huizenga Brede informatie bijeenkomst 19-3-2012 te Kollum."— Transcript van de presentatie:

1 Paulien Huizenga Brede informatie bijeenkomst 19-3-2012 te Kollum

2 Agenda –Opening door Tjitse Hogendorp en Piet Hovinga (bestuursvoorzitters) –Introductie door Paulien Huizenga (projectleider) –Korte kennismaking met Noventa en VCBO Kollumerland –Beoogde meerwaarde en de intentieverklaring –Werkwijze: 1.Ontwikkelen en ontwerpen tegelijk 2.Fusieorganisatie en eigen organisaties 3.Hoofdstappen en planning –Communicatie –Discussie en rondvraag –Afsluiting Ook tussendoor gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie!

3 3 Factoren Actoren IDEE Kracht Draagvlak Haalbaarheid Macht Is het realiseerbaar? Zorgvuldigheid? Zowel competenties als technisch? Kan het in de tijd? Belang ten opzichte van andere projecten? Is het ‘idee’ stevig genoeg? Klopt het strategisch en inhoudelijk? Is het uitlegbaar? Is het logisch? Zijn de mensen betrokken bij het idee? Wordt het idee ondersteund door de uiteindelijke doelgroepen? Het ‘waarom’ wordt geaccepteerd? Staan de cruciale mensen echt achter het idee? Zowel de formele als de informele machtshebbers? Introductie We organiseren goede toetsing en projectleider is onafhankelijk

4 –Christelijk primair onderwijs –Regio Noord-oost Friesland –Beide een Vereniging –Hoge betrokkenheid rondom het onderwerp ‘Samen’?! –Gezamenlijk aan een eerder fusieonderzoek deelgenomen –Geen onbekenden, maar kennen jullie elkaar echt? –Beide een divers palet aan scholen: –Noventa; 12 scholen –Kollumerland; 8 scholen Korte kennismaking Noventa en VCBO Kollumerland

5 Beoogde meerwaarde Beschreven in de intentieverklaring –Intentie = Samen (twee organisaties) op pad! –Onderzoeken of en hoe... –Met voorwaarden bij aanvang... –Alleen een voorgenomen besluit formuleren als er een duidelijke meerwaarde voor de kwaliteit en continuïteit van het christelijk primair onderwijs is. Beoogde meerwaarde (in het kort): –versterken van de kwaliteit en identiteit van het onderwijs –creeren van extra kansen voor ontwikkeling en mobiliteit medewerkers –in breder verband en als stevige gesprekspartner vorm en inhoud geven –bovenschools organiseren van ICT en leerlingbegeleiding –realiseren van schaal- en efficiency voordelen –verdere professionalisering van stafbureau

6 6 Werkwijze We combineren een ontwerp- en ontwikkelaanpak Ontwerp- aanpak Ontwikkel- aanpak Hoe willen we dat de nieuwe organisatie er straks uit gaat zien? Hoe zien beide organisaties er nu uit en welke mogelijkheden voor verbetering zien we? 6 Koers en Ambitie nieuwe organisatie Spoor 1 Ontwikkelen Organisatie en formele zaken Spoor 2 Ontwerpen Intentie verklaring Leidende principes Visie op nieuwe organisatie en werkwijze Verschil analyse Risico analyse Formele docu menten Organi satie ontwerp

7 7 Noventa VCBO Kollumerland School directeuren e.a. GMR Ouders en medewerkers GMR Ouders en medewerkers Schooldirecteuren + Leerkrachten Bestuur Verenigingsleden Algemeen Directeur Medezeggenschap overleg Onderwijsinhoudelijk werkgroep Facilitair en organisatie werkgroep Projectgroep Gezamenlijke besturen Oranje = fusieorganisatie Grijs = eigen organisaties Projectleider Projectondersteuning Projectgroep Bedenken en meedoen Meedenken en besluiten Verenigingsleden Werkwijze Fusieorganisatie naast de eigen organisaties

8 Vanaf sept. 2012 organisatie binnen de nieuwe kaders vormgeven Formele fusiedatum 1-1-2013 2 maanden Voorbereiden, intentie, aanpak en werkwijze 1-1-2012 1-3-121-5-12 Voorgenomen besluit, advies, instemmen, besluiten o.b.v fusierapport 2 maanden + vakantie 1,5 maand 1-9-12 Uitwerken en verbinden Fusietoets OCW, Formaliseren, (her)inrichten en implementeren 4 maanden Werkwijze Hoofdstappen en beoogde planning –Voortvarend om scherpte te houden – Zorgvuldigheid voor snelheid

9 9 Meeweten Meedenken Meedoen 0. Niet actief betrekken 1. Informeren 2. Adviseren 3. Toetsen 4. Uitvoeren 5. Managen 6. Beslissen Communicatie Veel aandacht voor communicatie Dit doen we door: Gezamenlijke stukken Communicatie afstemmen op de inhoud Nieuwsbrieven via de school 1 lijn richting media Transparantie (ook mening telt) Betrokkenheid creëren Gezamenlijke bijeenkomsten Ook communicatie in de eigen organisaties Projectleider als onafhankelijk aanspreekpunt

10 Agenda –Opening door Tjitse Hogendorp en Piet Hovinga (bestuursvoorzitters) –Introductie door Paulien Huizenga (projectleider) –Korte kennismaking met Noventa en VCBO Kollumerland –Beoogde meerwaarde en de intentieverklaring –Werkwijze: 1.Ontwikkelen en ontwerpen tegelijk 2.Fusieorganisatie en eigen organisaties 3.Hoofdstappen en planning –Communicatie –Discussie en rondvraag –Afsluiting Ook tussendoor gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie!


Download ppt "Paulien Huizenga Brede informatie bijeenkomst 19-3-2012 te Kollum."

Verwante presentaties


Ads door Google