De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N-QICK Nurse-led Quality Improvement in Children with Kidney disease Projectteam Projectleider: Theo van Achterberg Onderzoeker: Betsie van Gaal Adviseur:

Verwante presentaties


Presentatie over: "N-QICK Nurse-led Quality Improvement in Children with Kidney disease Projectteam Projectleider: Theo van Achterberg Onderzoeker: Betsie van Gaal Adviseur:"— Transcript van de presentatie:

1 N-QICK Nurse-led Quality Improvement in Children with Kidney disease Projectteam Projectleider: Theo van Achterberg Onderzoeker: Betsie van Gaal Adviseur: Marlies Cornelissen

2 Doelstelling onderzoek Kwaliteit van zorg verbeteren voor kinderen met een chronische nierziekte door de inzet van een gespecialiseerd verpleegkundige

3 Aanleiding Inventarisatie van ervaren knelpunten en mogelijke taken verpleegkundig specialist Methode Quick scan literatuur Focusgroepen ouders en kinderen Interviews professionals Navraag middenmanagement

4 Aanleiding: ervaren knelpunten Onvoldoende: eenduidige of geprotocolleerde zorg (multidisciplinaire) afstemming van hulpverleners vaste inzet of tijd van hulpverleners signalering van problemen bij kinderen psychosociale zorg

5 Aanleiding: mogelijke verpleegkundige taken Gedeeltelijk overnemen policontroles bij stabiele patiënten Psychosociale begeleiding aan kind/ouders Geven van (groeps)voorlichting aan kind/ouders Bewaken van continuïteit Optreden als aanspreekpunt voor kind/ouders Vervullen van consultatiefunctie (m.b.t. specifiek kind) naar bijv. huisarts of algemeen ziekenhuis Eventuele aanvullende taken: Coördinatie van het nefrologisch team Casemanager

6 Doelstelling project: N-QICK Nurse-led Quality Improvement in Children with Kidney Disease Kwaliteit van zorg voor kinderen met chronisch nierziekte verbeteren Toename efficiëntie

7 Wat gaan we doen Project van 2 jaar Aantal deelnemende centra Elk centrum zet een verpleegkundige in voor de poliklinische zorg van deze kinderen Evalueren of de zorg voor deze kinderen verbetert

8 Onderzoeksvragen Welke zorg verleent de verpleegkundige binnen de Kindernefrologie Hoe is de professionele, organisatorische- en patiëntgericht kwaliteit van zorg Wat zijn de effecten op het gebruik van gezondheidsvoorzieningen en – middelen Ervaren betrokken kindernefrologen verschuiving van taken/verlichting van werklast

9 Opzet 2-jarig project Start verpleegkundigen Monitoring indicatoren Inventarisatie gebruik gezondheidszorg Inventarisatie taken Analyse en rapportage Vpk-taken Indicatoren ontwikkelen 4 ziekenhuizen in Nederland

10 Stap 1: Ontwikkelen van indicatoren Kernaanbevelingen uit bestaande richtlijnen gericht op:  Professionele kwaliteit  Organisatorische kwaliteit  Patiëntgericht kwaliteit Kernaanbevelingen ter beoordeling voorgelegd aan: 8 professionals: 2 uit elk Kindernefrologisch team 8 (ouders van) kinderen: 2 uit elk ziekenhuis

11 Monitoring indicatoren Inventarisatie gebruik gezondheidszorg Inventarisatie taken Analyse en rapportage T0T1T2T3T4 Statusonderzoek: T0-T1-T2-T3-T4 Interview ouders: T0-T4 Interview Kindernefrologisch team: T0-T2-T4 Interview verpleegkundige: T1-T4 Vpk-taken Indicatoren ontwikkelen 4 ziekenhuizen in Nederland Stap 2: Verzamelen gegevens

12 Stand van zaken tot nu toe Inwerken verpleegkundige in eigen team Elke 3 maanden scholingsdag verpleegkundigen Uitwisseling informatie Klinische les kindernefroloog Les verschillende onderwerpen Verzamelen onderzoeksgegevens: 136 ouders geïnterviewd 2 x 25 professionals geïnterviewd 2 /3 x 136 statussen

13 Resultaten: nul-meting Interviews Ouders136 Meisjes (%)52(38,2) Gem. leeftijd in jr. (St. dev.)9(4,6) Kinderen pre-dialyse fase58 Kinderen na niertransplantatie49 Kinderen met nefrotisch syndroom29 Professionals25 Vrouw (%)19(76) Gem. ervaring Nefrologie in jr. (St. dev.)10(6,7)

14 Resultaten: Interview professionals Multidisciplinair overleg Mediaan aantal disciplines tijdens MDO7 minimaal2 maximaal7 Geen van de teams voldoet aan de gestelde norm0%  1 x per 4 weken MDO 3 (n=4)  met minimaal: kindernefroloog, diëtiste, psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige 1 (n=4)

15 Resultaten: Interview professionals Multidisciplinair overleg Besproken worden:7 Nieuwe kinderen pre-dialyse fase binnen 2 maanden42% Voor start nierfunctievervangende behandeling100% Kinderen na niertransplantatie61% Kinderen nefrotisch syndroom26%

16 Resultaten: Interview ouders

17 Resultaten: interview ouders (2)

18 Hoe gaan we verder Na zomer afronding gegevens verzamelen:  Interview ouders  Interview professionals  Interview verpleegkundigen  Statusonderzoek Analyse en rapportage Begin 2012 presentatie onderzoeksresultaten

19 Vragen


Download ppt "N-QICK Nurse-led Quality Improvement in Children with Kidney disease Projectteam Projectleider: Theo van Achterberg Onderzoeker: Betsie van Gaal Adviseur:"

Verwante presentaties


Ads door Google