De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerkende beroepssituatie Healthcare Technology Isala Klinieken Zwolle Zorglijn Nefrologie - Polikliniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerkende beroepssituatie Healthcare Technology Isala Klinieken Zwolle Zorglijn Nefrologie - Polikliniek."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerkende beroepssituatie Healthcare Technology Isala Klinieken Zwolle Zorglijn Nefrologie - Polikliniek

2 Welkom Werkgroep:Anton PostHBO-BI, 2 de jaars Martijn WeijersHBO-BI, 2 de jaars Monique SchutHBO-V, 2 de jaars Begeleiding:Annemarie de Kleine Adviseur Informatisering & Automatisering Zorggroepen Chirurgie en Interne Ruben Cijsouw Docent Windesheim

3 Route Nierfalen

4 Korte projectomschrijving Raad van bestuur, ziekenhuisbreed. Geformuleerde opdracht aan werkgroep door zorglijn Nefrologie: –Beschrijven van de in-, door- en uitstroomprocessen van de patiënt met nierfalen op de polikliniek Nefrologie. –Vanuit deze beschrijving van de processen een analyse van de huidige situatie maken, het omschrijven van eventueel toe te passen prestatie-indicatoren en het geven van aanbevelingen. –Gebruik maken van huidige ontwikkelingen binnen op het gebied van kwaliteitszorg.

5 Projectafbakening Locatie: Isala Klinieken, Sophia Polikliniek Nefrologie Vanaf diagnose nierfalen tot aan start nierfunctievervangende therapie Disciplines:nefroloog verpleegkundig specialist diëtist maatschappelijk werk prédialyse verpleegkundige vertegenwoordiger patiëntenvereniging Doel: start nierfunctievervangende therapie uit stellen

6 Wie is de nierpatiënt? P(robleem)E(tiologie)S(ymptomen)-beschrijving –Nierfalen door diverse oorzaken. –Volksziekten en erfelijkheid kunnen oorzaak zijn. –Progressieve irreversibele achteruitgang –Symptomen als hoge bloeddruk, vocht vasthouden en gevoel van malaise. Indeling volgens GFR en subjectieve gegevens 1 + 1 = start nierfunctievervangende therapie

7 Uitstellen nierfunctievervangende therapie MOGELIJK!  Doel van polikliniek Nefrologie Controles nefroloog en verpleegkundig specialistControles nefroloog en verpleegkundig specialist Goede voeding / aangepast “dieet”Goede voeding / aangepast “dieet” Slechte leefgewoonten over boordSlechte leefgewoonten over boord BewegingBeweging  Positief beïnvloeden van levensstijl patiënt

8 Procesbeschrijvingen Concrete beschrijving Uitgewerkte beschrijving

9 Onderzoek naar ICT-systemen Diverse systemen Verbindingen Zorglijn Nefrologie: Eridanos Diamant Ultragenda

10 Opstellen indicatorenset Organisatiestructuur van polikliniek Nefrologie Voedingstoestand Bloeddruk Laboratorium controles Gezondheidsbeleving en –instandhouding Kennis van patiënt Gebaseerd op indicatorenset Diabetes van kwaliteitsinstituut CBO en opgedane kennis en ervaringen binnen meeloopstage en literatuuronderzoek

11 Onderdelen indicatorenset Voorbeeld:

12 Kwaliteitszorg en innovatie Streven naar kwaliteit HKZ-certificering: sinds 2004 Patiëntenparticipatie: belangrijk kwaliteitselement Benutten van unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten Doel: kwaliteit van de zorg verhogen ICT-innovaties in de Nefrologische zorg –Rapport Hans Mak Instituut –Zoekresultaten Internet –RFID-chip

13 Overige activiteiten Interview Afdeling Spoed Interview Afdeling Dietetiek Interview Afdeling Diabetes Interview Verpleegkundig Specialist Verslag Groepsvoorlichting Dietetiek Interview Operationeel Assistent Hoofd Zorgteam (i.p.v. IC2-it) Francien Westerhof Verslag Interviewresultaten Hoteldialyse

14 Aanbevelingen Communicatie tussen Nefroloog en verpleegkundig specialist Koppeling Diamant en Eridanos ICT innovaties op de dialyse afdeling Belang inzet andere disciplines en informatie overdracht naar de patiënt Eén ziekenhuisorganisatie, één zorglijn, één visie Betere samenwerking met van diabetesverpleegkundige binnen multidisciplinair team Huisartsen en nierfalen Inzicht van patiënt in EPD, openheid van informatie Betere gebruikmaking van MDO

15 Afsluiting Veel geleerd Multidisciplinair samenwerken goed bevallen Na het starten van de dieselmotor liepen we als een trein! Alle betrokkenen: BEDANKT voor de leerzame en leuke tijd!

16 Einde


Download ppt "Kenmerkende beroepssituatie Healthcare Technology Isala Klinieken Zwolle Zorglijn Nefrologie - Polikliniek."

Verwante presentaties


Ads door Google