De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ziekenhuisbrede klinische paden in het A.Z. Sint -Augustinusziekenhuis. H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ziekenhuisbrede klinische paden in het A.Z. Sint -Augustinusziekenhuis. H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Ziekenhuisbrede klinische paden in het A.Z. Sint -Augustinusziekenhuis. H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling

2 1. Inhoud l Situatie A.Z. Sint Augustinus l Knelpunten ziekenhuisbreed klinisch pad l Onderdelen l Ervaring

3 Huidige toestand A.Z. Sint Augustinus l Aantal 33 paden => 55 zorgprocessen l Domeinen l Heelkunde:klinische l Heelkunde: 22 klinische paden (w.o.: VUE-AUE- Heupprothese- Knieprothese…) l Materniteit: l Materniteit: Vaginale bevalling: fles- borstvoeding l Pediatrie: l Pediatrie: Bronchiolitisch l Geriatrie: l Geriatrie: Geriatrisch assessment l Inwendige geneeskunde: l Inwendige geneeskunde: 5 klinische paden ( w.o.: osteoporose; hypertensie) l Ziekenhuisbreed: l Ziekenhuisbreed: 3 paden gericht op specifieke patiënten problemen :malnutritie- decubitus- valpreventie

4 Knelpunten ziekenhuisbrede paden l Concept: –Gemeenschappelijk visie op zorg l Proces: Kwaliteitsverbetering: –Gemeenschappelijke outcome indicatoren. l Product: Uitvoering van zorgverlening ondersteunen : –Sturen van het zorgproces. –Documenteren: resultaatsindicatoren. l Methode: Structureren & operationaliseren : –Organisatie structuren aanpassen. –Afstemming tussen zorgsetting.

5 Ziekenhuisbreed klinisch pad l Is een klinisch pad: –Een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie l Verschil: –Patiëntenpopulatie –Multidisciplinair Team –Produkt

6 Patiëntenpopulatie l Patiënten met een ernstig zorgprobleem dat een georganiseerde aanpak vraagt. l Focus = nevendiagnoses: l Ondersteunen zorgverlening voor patiënten die buiten een klinisch pad vallen. –OF l Ondersteunen als co-klinische paden de verzorging van patiënten in een lopend klinisch pad.

7 Actoren Therapeutisch team: l Behandelend geneesheer l Verpleging l Diëtiste Multidisciplinair team: l Liasion functie

8 Multidisciplinaire team l Support team=> Liaison team –Geneesheren specialisten met kennis en interesse voor de betrokken nevendiagnose. –Verpleegkundig (specialisten met kennis en interesse) –Paramedici –Externen l Rol: Team staat buiten het behandelteam –Geven zorgadvies : l Aanvaarden l Weigeren => overleg en eventueel aangepast voorstel

9 Processen Kritische succesfactoren l Expliciet uitgangspunt –Formulering doelstellingen per zorgproces l Systematiek van aanpak - verankering in de organisatie –30 - stappenplan Netwerk klinische paden l Terugkoppeling resultaten –Behandel teams & multidisciplinair team –Trimester of Semester –Klinisch pad kompas ( netwerk klinische paden )

10 PRODUCT: Time task matrix l Afstemmen van processen ifv financiering & kwaliteit. l Afstemmen op betrokkenheid van verschillende zorgverleners. l Eenvoudig en herkenbaar l Aansluiten op een ernstig probleem l Aansluitend aan praktijk l Integratie van klinische guidelines. l Informatie aan patiënten l Inhoud: l Checklists l Onderzoek- en Therapieplanning l Documenteren van proces

11 SCREENINgSCREENINg Opname Assessmentool VerworpenBevestigd + Therapieplan Consult Liaison functie Aanvaard door patiënt/arts Actie: Planning Documentatie Geweigerd door patiënt/arts Assessment Ontslag Screening Zorgplan Transmuralenazorg

12 Resultaten a.d.h.v. KP Kompas Kosten - inkomsten Onderzoeken Screeningswaarden Assessment waarden Patiëntentevredenheid Volgorde: Screening Assessment Opvolging van advies Haalbaarheid Herkenbaarheid © Netwerk Klinische Paden, CZV-KULeuven, 2002

13 Ervaring l Concept :Charter NKP. l Concept : Charter NKP. l Methode: –Sturing vanuit support teams (deskundigheid leden erkend) –30 stappenplan l Proces: –Ondersteuning vanuit evidentie. –Terugkoppeling resultaten naar behandelteams l Produkt: Time task matrix –Screening en assessment in praktijk mogelijk & haalbaar l Eenvoud = haalbaarheid. –Therapeutisch advies: l Formuleren l Communiceren: vrijheid voor aanvaarden l Opvolgen –IT ondersteuning : Sterkte - opportuniteit l Ontslag niet i. f. v. nevendiagnose –Een transmurale benadering is onmisbaar

14 Vragen ?


Download ppt "Ziekenhuisbrede klinische paden in het A.Z. Sint -Augustinusziekenhuis. H. Van der Mussele Directeur stratgie en zorgontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google