De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capnografie op de verkoever Saskia Boerboom AIOS Anesthesiologie UMC Utrecht 22-03-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capnografie op de verkoever Saskia Boerboom AIOS Anesthesiologie UMC Utrecht 22-03-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Capnografie op de verkoever Saskia Boerboom AIOS Anesthesiologie UMC Utrecht 22-03-2014

2 Inhoud 1. Casus 2. Respiratoire fysiologie 3. Capnografie 4. Waarom gebruiken op de verkoever? 5. 5. Vragen

3 1. Casuistiek ► Dienst: op de PACU enkele patiënten zonder grote bijzonderheden ► Patiënte ~60jr oud, niet overgedragen ► VG/ Niet bijdragend ► OK/ Grote rug-OK gehad, peroperatief sufenta en 10mg morfine ► Postop/ Veel pijn waarvoor enkele bolus morfine, eenmalig clonidine ► Gebeld: niet wekbaar! ► Controles: RR 140/80, pols 70/min, sat 100%, rustige ademhaling met adequate luchtweg. E1M1V1.

4 1. Casuistiek ► Gezien OK arterielijn in situ: afname lab ► ABG:  pH: 7.10, pO2: 20kPa, mmHg, pCO2: 13.0kPa, HOCO3 - : 22.8mmol/L ► Respiratoire acidose ►  niet wekbaar op basis van hypercapnisch coma ► Naloxon bolus 40ug, na 5min eenmalig herhaald  patiënte goed aanspreekbaar

5 2. Respiratoire fysiologie ► Begrippen:  Regulatie van de ademhaling  Ademminuutvolume en dode ruimte  Ventilatie/perfusieverhouding

6 Regulatie van de ademhaling

7

8

9 Ademminuutvolume ► Wordt geregeld door ademhalingscentrum op basis van input van receptoren ► Nodig voor ventilatie en oxygenatie ► Ventilatie: 12x500ml = 6000ml/minuut nodig voor uitwas van CO2  150ml/teug = 12x150 = 1800ml/minuut dode ruimte ventilatie ► Oxygenatie: gemiddeld 250ml nodig voor volledige metabole behoefte ► Dus met 250ml/min 100% O2 adequate oxygenatie, maar inadequate ventilatie. Saturatiemeting detecteert alleen inadequate oxygenatie!

10 Ventilatie/perfusie verhouding ► Ideaal: waar ventilatie plaatsvindt, vindt perfusie plaats waardoor gaswisseling optimaal is. ► Ideale situatie bestaat niet: ventilatie/perfusie mismatch ► Ventilatie/perfusie mismatch: bloed stroom door gebied waar geen ventilatie plaatsvindt en andersom  Fysiologisch  Pathologisch ► Perfusieprobleem: bv longembolie, cardiac arrest ► Ventilatieprobleem: bv bronchusobstructie, atelectase, hyperventilatie

11 Ventilatie/perfusie mismatch

12 Ventilatie/perfusie koppeling

13 3. Capnografie ► Het meten van CO2 in de uitgeademde lucht  EtCO2 ► Hoe meet je EtCO2?  Chemische detectoren  Infrarood lichtabsorptie  infrarood licht wordt geabsorbeerd door gassen met twee of meer verschillende atomen (CO2, maar niet O2)

14 Infrarood lichtabsorptie ► Wet van Beer-Lambert: de hoeveelheid infrarood geabsorbeerd is proportioneel aan de concentratie van de absorberende stof ► Absorptie is afhankelijk van de golflengte van het infraroodsignaal

15 Mainstream ► Meet EtCO2 direct in de lijn: geen delay, snel resultaat ► Vereist een meetapparaat direct bij de luchtweg ► Regelmatig kalibreren vereist ► Lastig bij niet-geintubeerde patienten

16

17 Sidestream ► Zuigt continu lucht aan ► Meetapparaat ligt buiten de patiënt: dit geeft een delay in de meting ► Geen zware apparatuur “aan” de luchtweg van de patient ► Geschikt voor zowel geintubeerde als niet geintubeerde patienten

18

19 Wat zegt het capnogram? ► 1: Ademt de patient? En hoe vaak. ► 2: Inspiratoir en expiratoir CO2 ► 3: De vorm van het capnogram

20 EtCO2 ► Arteriele versus EtCO2 ► Verschil is gemiddeld 2-5mmHg ► Dit verschil is direct gerelateerd aan ventilatie-perfusieverhouding ► Soms is je meting niet accuraat! Te zien aan je curve

21 EtCO2: hypercapnie ► Hoger meten dan je arteriele CO2 kan niet! ► Verhoogd metabolisme (zelden!):  Pijn  Hyperthermie (!!!)  Rillen  Metabole alkalose (respiratoire compensatie) ► Respiratoir:  Respiratoire insufficientie  Depressie (opiaten, sedatie)  COPD (chronisch?) ► Circulatoir:  Toegenomen cardiac output  Direct na release tourniquet  Bij laparoscopie

22 EtCO2: hypocapnie ► Kan bij inadequate meting, hoe ziet de curve eruit? ► Metabolisme:  Hypothermie (verlaagd)  Metabole acidose (respiratoire compensatie) ► Respiratoir  Hyperventilatie  Bronchospasme  Mucusplug ► Circulatoir  Hypotensie, shock, hypovolemie  Cardiac arrest  Longembolie

23 De vorm van het capnogram

24 Het normale capnogram

25 Het afwijkende capnogram ► Aan een capnogram is heel veel te zien! ► Hypoventilatie ► Hyperventilatie ► Bronchospasme ► Oesophageale intubatie ► Cardiac arrest en return of circulation ► Maar ook:  Spontane ademhaling bij een beademde patiënt  Cufflek  Cardiale oscillaties (het kloppen van het hart)  ….  …

26 Hypoventilatie

27 Hyperventilatie

28 Geen alveolair plateau ► Bronchospasme, astma, COPD ► Geen plateau = geen betrouwbaar getal! Want misschien ligt het niveau alveolair nog wel veel hoger.

29 Oesophageale intubatie ► Soms ook helemaal geen EtCO2 te meten!

30 Rebreathing ► Apparatuur falen ► COPD/Astma: airtrapping

31 Capnogram verdwijnt ►  er is geen CO2 aanwezig ► Disconnectie, afknelling ► Cardiac arrest ► Longembolie

32 Reanimatie en ROSC ► In een reanimatiesetting is <10mmHg een slecht teken

33 4. Waarom gebruiken op de verkoever? ► Extra informatie over de ademhaling ► Met name van belang bij een patient met een nog verminderd bewustzijn of risico op hypoventilatie: wat is de trend?!  Direct postoperatief  Opiaten  Benzodiazepines  Patienten met overgewicht, bekende apneu’s, hypoventilatiesyndroom ► Onmisbaar bij (spoed)intubaties! ►  slechts 250ml O2 nodig per minuut! Dus als je FiO2 geeft van 40% heb je maar 625ml/min ventilatie nodig om een saturatie van 100% te behouden!

34 5. Vragen


Download ppt "Capnografie op de verkoever Saskia Boerboom AIOS Anesthesiologie UMC Utrecht 22-03-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google