De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten van druk en ‘kleur’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten van druk en ‘kleur’"— Transcript van de presentatie:

1 Meten van druk en ‘kleur’
Bloeddrukmeting, plethysmografie met O2sat meting

2 Druk, transparantie en kleur
NIBD IBD CVD APD Wiggedruk en CO-meting Plethysmografie PFI O2sat

3 Non invasieve bloeddruk
Druk een arterie dicht, laat de druk aflopen en kijk goed bij welke druk het hart erin slaagt er weer bloed doorheen te laten stromen. Machine is nauwkeuriger dan de mens! Geen interpretatie verschillen Mens meet meer parameters! Warm/koud, klam/droog, regulair/irregulair

4 Invasieve bloeddruk Arterielijn => S2 ruimte verplicht
Is het nauwkeurig? Meetfouten Ongedempt en gedempt…

5 Arterielijn Secuur primen! Luchtbellen geven demping van de curve en verlaging van de systolische meetwaarde niet van de mean! Geschikte koppelstukjes gebruiken! Beter zelfs om geen extra koppelstukjes te gebruiken. In moderne systemen is bijna geen reflectie meer te zien.

6 Centraal invasieve metingen
Centraal Veneuze Druk Arterie Pulmonalis Druk Wiggedruk (is niet hetzelfde als Vena Pulmonalis druk, maar komt overeen) Thermodilutie Cardiac Output meting

7 CVD Slecht nullen levert omvangrijke meetfouten op
Beademen levert omvangrijke meetfouten op S3 elektrische veiligheidsklasse voor de ruimte is verplicht

8 APD Gewoonlijk gecombineerd met CVD meting (omschakelbaar met 3-wegkraantje) Dubbellumen katheter met 2 openingen: eindstandig distaal (APD meting) 30 cm proximaal van einde (CVD meting) Beademen levert omvangrijke meetfouten op S3 elektrische veiligheidsklasse voor de ruimte is verplicht

9 Wiggedruk en CO-meting
Schwann-Ganz Katheter of triple lumen katheter S3 elektrische veiligheidsklasse voor de ruimte is verplicht

10 Plethysmografie Oorspronkelijk “het meten van volumeverandering” (foto WUR) In de anesthesie: foto-elektrische plethysmografie Interpretatie verschillen door automatische versterking

11 PFI (PerFusie Indicator)
Werd ook Periferal Fill Index genoemd Meet het licht verschil tussen een vinger ‘vol bloed’ en een vinger ‘zonder bloed’ Normaalwaarde is 1 (normale vasotonus) Onderwaarde 0,1 (sterke vasoconstrictie, gemeten na een bolus fenylefrine) Bovenwaarde 15 (niet officieel, ooit gemeten bij een patiënt zonder sympaticotonus vanwege complete hoge dwarslesie)

12 Saturatie via plethysmograaf
Meting met infrarood licht (niet zichtbaar) Meet het verschil in absorptie van licht in 2 golflengten in het infrarood HbO2 absorbeert een andere golflengte Uit het intensiteitsverschil volgt de saturatie Werkt niet goed bij koolmonoxide vergiftiging of cyanide (blauwzuurgas) vergiftiging, wel bij methemoglobinemie Geeft geen uitsluitsel over O2 transport!


Download ppt "Meten van druk en ‘kleur’"

Verwante presentaties


Ads door Google