De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 1 Respiratie 2 Functie en bouw van de luchtwegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 1 Respiratie 2 Functie en bouw van de luchtwegen."— Transcript van de presentatie:

1 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 1 Respiratie 2 Functie en bouw van de luchtwegen

2 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 2 Het uitwisselingsproces van O 2 en CO 2 tussen de cellen en de bloedbaan vindt eerder plaats via osmose dan via diffusie (N) diffusie O2O2 CO 2 osmose bloedvatinterstitiumcellen

3 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 3 Een uitingsvorm van het gebruik van de hulpademhalingsspieren is neusvleugelen. (J) `Neusvleugelen` of `neusvleugelademen` is een symptoom waarbij de neusvleugels opvallend gespreid worden tijdens de inademing in een poging meer zuurstof in de longen te krijgen. Neusvleugelen komt voor bij longontsteking, met name bij jonge kinderen

4 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 4 Astma bronchiale Typische zittende houding kortademige patiënt

5 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 5 Ventilatie De hoeveelheid lucht die we in - en uitademen hangt af van de behoefte aan O 2 en de te verwijderen hoeveelheid CO 2 In rust ademfrequentie (f) = 12-16 keer per minuut

6 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 6 Ventilatie Ademvolume = ademteug = ademdiepte = Tidal volume = V T = 500 ml. Ademminuutvolume = AMV = 16 x 500 ml = 8 liter

7 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 7 Ventilatie: ademvolume Vt = 500 ml IRV = 2500 ml ERV = 1500 ml RV = 1500 ml TC = 6000 ml VC = 4500 ml FRC = 3000 ml

8 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 8 Ventilatie: ademvolume Vt = teugvolume of ademteugvolume IRV = inspiratoir reserve volume ERV = expiratoir reserve volume RV = residu volume TC = totale capaciteit (IRV+Vt+ERV+RV) VC = vitale capaciteit (IRV+Vt+ERV) FRC = functioneel residuale capaciteit (ERV+RV) bij inspanning FRC lager, Vt = 500 ml IRV = 2500 ml ERV = 1500 ml RV = 1500 ml TC = 6000 VC = 4500 FRC = 3000

9 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivusFHV 2007/anatomie_fysiologie_doc_II1/N.van Roosmalen, M.Berenbroek, H.van Riel 9 Longvolumina Totale longvolume bij vrouwen 30% lager X-thorax expiratoir en inspiratoir

10 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 10 Ventilatie De ademteug van 500 ml bestaat uit een ineffectief volume 150 ml en een effectief volume 350 ml.

11 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 11 Ventilatie Dode ruimte –deel van de ventilatie dat niet aan de gasuitwisseling deelneemt ± 150 cc, hiervoor genoemd het ineffectief deel. –Neusholten, trachea, mond en keelholten, bronchi dus inhoud van de luchtwegen

12 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 12 Ventilatie Bij iedere inademing vermengt 500 ml V T - 150 ml dode ruimte = 350 ml met 3 l FRC (in rust 12%) FRC heeft een bufferwerking –Dus 350 cc inademingslucht mengt zich met de 3 liter FRC –Mengt NIET met de IRV want die doet niet mee met de ventilatie in rust

13 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 13 Ventilatie Anatomische dode ruimte –toevoerende luchtwegen Fysiologische dode ruimte –groepen longblaasjes waar nauwelijks perfusie is Pathofysiologische dode ruimte –Longfibrose, verbindweefseling van longblaasjes, verdikking diffusiemembraan –Longemfyseem, vermindering diffusieoppervlak

14 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 14 Ventilatie Met compliance wordt bedoeld de soepelheid waarmee het longweefsel de uitzetting van de thorax volgt –hoge compliance: er kan meer lucht aangezogen worden –Bij stijgen leeftijd afname longcompliance

15 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 15 Stoornis in de ademhaling Ventilatie  1 De luchtweerstand is afhankelijk van de diameter van de luchtwegen Verhoging luchtweerstand, dus bemoeilijkte aanvoer van lucht –Slijmophoping bij bronchitis –Bij zwelling slijmvlies van de luchtwegen  vernauwing luchtwegen b.v. bronchitis, astma

16 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 16 Stoornis in de ademhaling Ventilatie  2 Vernauwing van de luchtwegen door bijvoorbeeld slijmvlieszwelling Normaal Verkrampt slijmvlies zwelling van het slijmvlies

17 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 17 Stoornis in de ademhaling Ventilatie  3 –Bronchiaalspasmen bij astma bronchiale –Tumor in de bronchiaalboom, bij bronchuscarcinoom –Bij vernauwing van de luchtwegen b.v. fibrose (bronchiale en interalveolaire verbindweefseling) –Bij dichtklappen van alveoli (longblaasjes) bij b.v. klaplong –Bij obstructie van de luchtwegen door b.v. corpus aliënum (etensbrok)

18 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 18 Diffusie = gasuitwisseling

19 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 19 Stoornis in de ademhaling Diffusie Water in de longblaasjes Tekort aan SURFACTANTS = mengsel van fosfolipiden en eiwit. Is een stof die een oppervlaktespanning verlagende werking heeft. Surfactants voorkomt dichtklappen alveoli en zorgt voor verdeling watermoleculen alveolusoppervlakte

20 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 20 Stoornis in de ademhaling Perfusie Perfusie (bloeddoorstroming) –Zorgt voor afvoer van zuurstof moet dus met de ventilatie matchen Occlusie (afsluiting) longslagadertje b.v. longembolie (prop = stolsel, vetbolletje{vetembolie}, ziektekiemen) Vernauwing longslagadertjes b.v arterio sclerose (slagaderverkalking) Laag hemoglobine gehalte

21 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 21 Gasuitwisseling Een belangrijke voorwaarde voor diffusie en transport via het bloed is de oplosbaarheid van gas (O 2 en CO 2 ) in water De hoeveelheid in het plasma opgeloste O 2 bepaalt de pO 2 De hoeveelheid in het plasma opgeloste CO 2 bepaalt de pCO 2 Bloed bevat dan ook een speciale O 2 transporteur in de vorm van hemoglobine in de erytrocyten

22 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 22 Gasuitwisseling Zuurstof transport Gebonden aan het hemoglobine 4-O 2 Binding gaat makkelijker naarmate verzadiging toeneemt, of nadat de eerste gebonden gaat het sneller. Binding = sO 2 (saturatie) (>97 % normaal) Klein deel O 2 lost vrij op in plasma Alleen opgeloste O 2 kan door de cel worden opgenomen en geeft de spanning (pO 2 )

23 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 23 Gasuitwisseling Zuurstof transport Zuurstofcapaciteit = de maximale hoeveelheid O 2 die het Hb kan opnemen 5 l bloed neemt 50 x 20 = 1000 ml O 2 op 250 ml O 2 nodig voor de stofwisseling

24 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 24 Gasuitwisseling Zuurstof transport Het totale zuurstofgehalte van het bloed is afhankelijk van: –de hoeveelheid Hb (oftewel de hoeveelheid erytrocyten) –het % van het Hb dat met zuurstof is verzadigd, de zuurstofsaturatie = sO 2 = %HbO 2 –de opgeloste hoeveelheid O 2

25 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 25 Gasuitwisseling Zuurstof transport In de weefsels vindt dit proces in omgekeerde volgorde plaats Door verbranding van O 2 en glucose in de weefsels zal aldaar het pO 2 dalen en het pCO 2 stijgen Indien lagere p O 2 geeft hemoglobine de gebonden O 2 af aan bloed dus de opgeloste O 2 blijft gelijk

26 FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 26 Gasuitwisseling Zuurstof transport Hierdoor diffusie van O 2 naar weefsel Capillaire pO 2 daalt en O 2 moleculen laten los van Hb Op de plaats van O 2 moleculen bindt zich een deel van de CO 2 en H + aan Hb


Download ppt "FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 1 Respiratie 2 Functie en bouw van de luchtwegen."

Verwante presentaties


Ads door Google