De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anesthesie bij zwangeren Aandachtspunten. Ademhaling 1 FRC tot 500 ml afname FRC tot 500 ml afname AMV tot 50% toename AMV tot 50% toename VT neemt toe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anesthesie bij zwangeren Aandachtspunten. Ademhaling 1 FRC tot 500 ml afname FRC tot 500 ml afname AMV tot 50% toename AMV tot 50% toename VT neemt toe."— Transcript van de presentatie:

1 Anesthesie bij zwangeren Aandachtspunten

2 Ademhaling 1 FRC tot 500 ml afname FRC tot 500 ml afname AMV tot 50% toename AMV tot 50% toename VT neemt toe VT neemt toe Zuurstofconsumptie neemt toe (20%) Zuurstofconsumptie neemt toe (20%) Ademfrequentie neemt toe Ademfrequentie neemt toe Alveolaire ventilatie groter en daardoor een lager PaCO2 Alveolaire ventilatie groter en daardoor een lager PaCO2 Bij pijn nog groter AMV Bij pijn nog groter AMV Hyperventilatie leidt tot verminderde uteriene en umbilicale doorbloeding Hyperventilatie leidt tot verminderde uteriene en umbilicale doorbloeding

3 Ademhaling 2 Bohr effect, moederlijk Hb grotere affiniteit voor O2 Bohr effect, moederlijk Hb grotere affiniteit voor O2 Gevolg mindere placentaire O2 overdracht Gevolg mindere placentaire O2 overdracht 15-20% toename O2 consumptie 15-20% toename O2 consumptie Progesteronspiegel stijgt met als gevolg dilatatie, oedeem Progesteronspiegel stijgt met als gevolg dilatatie, oedeem Door anesthesie kan snel atelectase en hypoxie optreden Door anesthesie kan snel atelectase en hypoxie optreden

4 Cardiovasculaire veranderingen Bloed volume >35% Bloed volume >35% Plasma volume >45% Plasma volume >45% RBC Volume >20 % (later dan plasmavolume) RBC Volume >20 % (later dan plasmavolume) –Zwangerschaps anemie CO > 40 % & SV > 30 % CO > 40 % & SV > 30 % HR > 15 % HR > 15 % Totale perifere weerstand < 15 % Totale perifere weerstand < 15 % MAP <15 % MAP <15 % Autotransfusie bij iedere uteruscontractie (+- 500ml) Autotransfusie bij iedere uteruscontractie (+- 500ml) BV tijdens vaginale bevalling ong. 500ml BV tijdens vaginale bevalling ong. 500ml BV tijdens SC ong. 1000ml BV tijdens SC ong. 1000ml

5 Hepatische veranderingen Hypercoagulatie door toegenomen hoeveelheid stollingsfactoren en afname fibrinolyse. Hypercoagulatie door toegenomen hoeveelheid stollingsfactoren en afname fibrinolyse. [Albumine] neemt af [Albumine] neemt af –denk aan vrije fractie medicatie en COP [Plasmacholinesterase] neemt af [Plasmacholinesterase] neemt af –Klinisch geen verlengde werkingsduur esterachtige LA en depolariserende relaxantia.

6 Renale veranderingen Toename renale bloedflow, GFR en aldosteron (meer natrium en water intravasculair). Toename renale bloedflow, GFR en aldosteron (meer natrium en water intravasculair). Ureum en creatinine zijn verlaagd Ureum en creatinine zijn verlaagd Glucosurie en proteïnurie is normaal gezien veranderde fysiologisch omstandigheden Glucosurie en proteïnurie is normaal gezien veranderde fysiologisch omstandigheden

7 Veranderingen zenuwstelsel Verkleining epidurale ruimte (toename volume venen) Verkleining epidurale ruimte (toename volume venen) Gevoeligheid voor lokaal anesth. neemt toe door hormonale veranderingen (progesteron, wat ook zorgt voor een verminderde motiliteit van GI en een afname van de oesophagale sfincterspanning) Gevoeligheid voor lokaal anesth. neemt toe door hormonale veranderingen (progesteron, wat ook zorgt voor een verminderde motiliteit van GI en een afname van de oesophagale sfincterspanning) MAC-waarde daalt MAC-waarde daalt

8 Uteriene bloedflow UBF = Maternale MAP – Uteriene vasculaire weerstand UBF = Maternale MAP – Uteriene vasculaire weerstand Dus uteriene bloedflow beïnvloed door Dus uteriene bloedflow beïnvloed door –Daling Maternale MAP of Hypovolemie! –Aorta en vena cava compressie –Maternale hypoxie –Toename uteriene vasculaire weerstand Preeclampsie Preeclampsie Sympaticomimetica. Efedrine indirect en minder dan andere (directe) sympaticomimetica. Sympaticomimetica. Efedrine indirect en minder dan andere (directe) sympaticomimetica.

9 Medicatie Maternale factoren Maternale factoren –Toedieningsvorm –Dosering –Vrije fractie (proteïnebinding) –Vetoplosbaar –Klaring en metabolisme –pH Passage placenta Passage placenta –Diffusie –Actief transport –Metabolisme –Meeste anesthesiemedicatie zijn vetoplosbaar dus passeren snel placenta

10 Medicatie Foetale factoren Foetale factoren –Circulatie –pH –Proteïnebinding –Metabolisme –Ongebonden fractie bij moeder!! Dus toedieningsvorm, dosering, proteïnebinding Dus toedieningsvorm, dosering, proteïnebinding Algemeen nog ionisatiegraad (weinig ionisatie, hoge transfer), vetoplosbaarheid en resorptieoppervlak en afstand Algemeen nog ionisatiegraad (weinig ionisatie, hoge transfer), vetoplosbaarheid en resorptieoppervlak en afstand Let op foetale intoxicatie (bradycardie, apneu, convulsie) Let op foetale intoxicatie (bradycardie, apneu, convulsie)

11 Neonatale effecten specifieke medicatie Anticholinerge medicatie Anticholinerge medicatie –Atropine passeert wel placenta (foetale nood niet opmerken) –Glycopyrrolate passeert placenta niet Inductiemiddelen Inductiemiddelen –Vetoplosbare middelen passeren placenta snel Barbituraten Barbituraten Spierrelaxantia zijn wateroplosbaar dus… (sux wel, maar snel afgebroken) Spierrelaxantia zijn wateroplosbaar dus… (sux wel, maar snel afgebroken) Opiaten Opiaten

12 Zwangerschap geïndiceerde hypertensie Pre-eclampsie Pre-eclampsie –Hoofdpijn, visusstoornissen, oligurie en proteïnurie –Afhankelijk van de ernst, oedeem –Verminderde orgaanperfusie verhoogde symphaticotonie verhoogde symphaticotonie Verkleind vaatbed met afgenomen intravasculair volume Verkleind vaatbed met afgenomen intravasculair volume Perifere weerstand hoog Perifere weerstand hoog –Meestal na 20-24 weken symptoom ontwikkeling –Etiologie onbekend –Mortaliteit maternaal veroorzaakt door cerebrale bloedingen, leverruptuur, myocardiale infarct, longoedeem.

13 Zwangerschap geïndiceerde hypertensie Pre-eclampsie Pre-eclampsie –Mild –Heftig HELLP met leverfunctiestoornissen en trombocytopenie. HELLP met leverfunctiestoornissen en trombocytopenie. –Hemolytic anemia, elevated liver enzymes and low platelets –Wordt gezien als ernstige vorm van preeclampsie –Epigastrische pijn, misselijkheid en braken –Hoge maternale en foetale mortaliteit –Direct ingrijpen noodzakelijk

14 Zwangerschap geïndiceerde hypertensie Eclampsie: uitbreiding naar cerebraal Eclampsie: uitbreiding naar cerebraal –Convulsies en maligne hypertensie –Cerebraal oedeem, bloedingen kunnen optreden Behandeling bestaat uit Behandeling bestaat uit –Luchtwegmanagement –Snel werkend anticonvulsief middel (thiopental, midazolam) –Overweging bevalling

15 Zwangerschap geïndiceerde hypertensie Complicaties Complicaties –Moeder Stollingsstoornis, waarbij wel een intravasale stolling op kan treden. Stollingsstoornis, waarbij wel een intravasale stolling op kan treden. Hartfalen links met longoedeem Hartfalen links met longoedeem Renaal falen Renaal falen Leverruptuur Leverruptuur Intracerebrale bloedingen en hersenoedeem Intracerebrale bloedingen en hersenoedeem

16 Zwangerschap geïndiceerde hypertensie –Kind Prematuur met oa respiratoire problemen Prematuur met oa respiratoire problemen Meconium aspiratie Meconium aspiratie

17 Anesthesie bij SC Hb, Ht, stolling en T&S Hb, Ht, stolling en T&S Indicatie van SC Indicatie van SC Spinale techniek Spinale techniek –Voordelen eenvoudig, snelwerkend, betrouwbaar, minimale foetale belasting, vermijden aspiratie. –Contra-indicaties –Indicaties

18 Anesthesie bij SC (locoreg.) Epiduraal Epiduraal –Voordelen Continuïteit Continuïteit Minder uitgesproken hypotensie Minder uitgesproken hypotensie –Nadelen Veel locaal anestheticum nodig (passage) Veel locaal anestheticum nodig (passage) –Let op toxiciteit (verwardheid, gestoorde spraak, visie en gehoor, convulsies, apneu, arrest) Onset duurt langer (verkleinen met toegevoegde morfine!) Onset duurt langer (verkleinen met toegevoegde morfine!)

19 Anesthesie bij SC (locoreg.) Goed infuus Goed infuus LLT LLT Toegenomen toxiciteit (vooral cardiaal) l.a. Toegenomen toxiciteit (vooral cardiaal) l.a. Uitgesproken hypotensie Uitgesproken hypotensie –Meer gevoeligheid l.a. –Progesteron

20 Anesthesie bij SC (algheel) Algeheel Algeheel –Indicaties –Moeilijke luchtwegmanagement –Aspiratiekans –Awareness Dus meer kans op complicaties Dus meer kans op complicaties Technieken goed uitgevoerd dan minimaal verschil tussen beide indien inductie tot geboorte binnen 15 minuten blijft. Technieken goed uitgevoerd dan minimaal verschil tussen beide indien inductie tot geboorte binnen 15 minuten blijft.

21 Anesthesie bij CS Preoxygenatie Preoxygenatie Preload? Preload? Left lateral tilt Left lateral tilt Inductie na afdekken en gereed voor incisie Inductie na afdekken en gereed voor incisie Medicatiemogelijkheden Medicatiemogelijkheden Voorkomen van hyperventilatie Voorkomen van hyperventilatie


Download ppt "Anesthesie bij zwangeren Aandachtspunten. Ademhaling 1 FRC tot 500 ml afname FRC tot 500 ml afname AMV tot 50% toename AMV tot 50% toename VT neemt toe."

Verwante presentaties


Ads door Google