De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAGMA High Anion Gap Metabolic Acidosis H. NEELS Algemeen Centrum Ziekenhuis Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAGMA High Anion Gap Metabolic Acidosis H. NEELS Algemeen Centrum Ziekenhuis Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 HAGMA High Anion Gap Metabolic Acidosis H. NEELS
Algemeen Centrum Ziekenhuis Antwerpen

4 HAGAR the horrible or HAGMA the horrible ?

5 ………… Inleiding: Anion Gap Osmolaliteit HAGMA producten: Salicylaat Methanol Ethyleenglycol ? Analytiek: BSTFA Opmerkingen: GHB 1,4 Butanediol Chromatografie

6 Anion Gap Na+ + K+ - Cl- - HCO3- 14.9 +/- 3.5 (Vitros technology)
 o.a. hypergammaglobulinemia (ook myelomen) hypoalbuminemia hypo K+, Ca2+, Mg2+ Br-  lactaat acidose uremia (fosfaat, -az, sulfaat) intoxicatie met salicylaat, methanol, ethyleenglycol…

7 Osmolaliteit Osmolaliteit = maat voor het aantal deeltjes in oplossing hoe kleiner het deeltje hoe belangrijker Osmolaliteitsgap = Osmolaliteit - 2 x Na+ - glucose/ ureum/6 (mosmol/kg)

8 Salicylate 10 – 30 g fataal maar ook 130 g overleving
< 150 mg/L: weinig risico > 350 mg/L: risicovol >1000 mg/L ged eerste 6 uren: veel † Vertigo, tinnitus, hardhorigheid, nausea, braken, transpiratie, diarree, koorts, “dimness of vision”, mentale aberraties omschreven als “salicylate jag: alcoholic intoxication without euphoria” Toxische doses → hyperventilatie en verlies van CO2: respiratoire alkalose → HCO3- excretie → gecompenseerde respiratoire alkalose

9 Henderson-Hasselbalch
pH = pka + log (HCO3-/pCO2) 6.1 CO2 : alkalose HCO3- : compensatie alkalose

10 Salicylate Acute, ernstige intoxicaties: symptomen overschaduwd door de zich zeer snel instellende gecompenseerde alkalose Vervolgens inhibitie ademhalingscentrum: CO2 retentie en dus pH ↓ (respiratoir) door hypotensie en dehydratatie: renale functie ↓ en H+ ↑: metabole acidose het loskoppelen van de oxydatieve fosforlylatie en de inhibitie van de Krebs cyclus → melkzuur ↑ en pyrodruivenzuur ↑.

11 Salicylate Therapie: emesis, maagspoeling (actieve kool), osmotisch laxativum; respiratoire depressie: O2; convulsies: diazepam. Renale clearance stijgt met 10 tot 20 x als pH 7 tot 8. Dialyse is ook zeer effectief als renale clearance het probleem al niet heeft opgelost.

12 Methanol CH3OH Variabele toxicologie († van 20 mL tot 250 mL, blind al vanaf 20 mL) Methanol: 15 % affiniteit voor alcoholdehydrogenase tov equivalente concentratie ethanol Mierezuur en formaldehyde zijn de toxische metabolieten in het bijzonder tov retina en optische zenuw (papillitis en retina oedeem)

13 Methanol CH3OH Symptomen: pas na 12 tot 24 uur: hoofdpijn duizeligheid, braken, vasomotore disturbancies, CNS ↓, respiratoire depressie Levels van 20 tot 50 mg/dL veroorzaken al acidosis Therapie: 1. start 1g ethanol/kg lichaamsgewicht daarna g/u voor behoud van 100 mg/dL (1 g/L) 2. emesis, maagspoeling en NaHCO3 3. > 50 mg/dL (0.5 g/L) → hemodialyse ook bij < 50 mg/dL en pH <<<

14 Ethyleenglycol Fatale dosis +/- 100 g Diethyleenglycol +/- 1 mL per kg
Toxische aldehyden Stupor, braken, coma met afwezige reflexen anisocorie, tachypnea, bradycardie, hypothermie, HAGMA en hypocalcemia

15 Ethyleenglycol Massieve inname → respiratoir falen (uren) bij langer overleven: pulmonair oedeem overleven: meestal tubulaire necrose Therapie: vanaf 20 mg/dL: IV infuus van ethanol tot 100 mg/dL, dialyse (> 50 mg/dL), pyridoxine en thiamine om glyoxolate om te zetten tot glycine en α-hydroxy-β-keto-adipinezuur

16 Glycolaat H L-lactaat Glycolaat

17 Glycolaat Uses of error: measuring the lactate gap.
Venkatesh B et al Lancet 2001; 358: 1801. Fout op de lactaat van bloedgasmeters: interferentie door het lagere homoloog (hydroxyzaijnzuur, glycolzuur) van melkzuur (2-hydroxypropaanzuur). Auteurs: “Lactate gap = difference between lactate measurements on two devices of which one is prone to interference” kan gebruikt worden voor de identificatie van glycolic acid, de metaboliet van ethyleenglycol. Interferentie gezien op ABL 625, Chiron Diagnostic and Nova Biomedical..

18 ?

19 D-Lactaat Short bowel syndroom (SB) metabole acidose met hyperventilatie als symptoom Etiologie: belangrijke resectie van de dundarm (jejuno-ileale bypass van Scopinaro) → malabsorptie KH → bacteriële verzuring door d-Lac en l-Lac ↑: meest lactobacilli→ “metabolic acid of obscure origin” Normaliter lage d-Lac spiegel in urine door d-2-hydroxy acid-dehydrogenase: d-lac→ pyruvate

20 D-Lactaat Symptomen: diarree, dehydratatie, zuur-base onevenwicht, concentratiemoeilijkheden, ataxie, nystagmus, encephalopathie, “slurred speech”, bewustzijnsvermindering tot coma: 3 mmol/L of meer. Bij herkauwers al lang bekend; bij acute gastroenteritis is er ook een model dat de metabole acidose uitlegt als een gelijktijdige malabsorptie met de vorming van d-Lac d-Lac acidosis: verslechterde metab van d-Lac in aanwezigheid van een buitengewone productie

21 D-Lactaat d-Lac mmol/L, serum anion gap , TCO ; pH Ud-Lac mmol/L Therapie: NaHCO3 in de acute fase, causaal neomycine, bactrim, metronidazol. IV dextrose, flora veranderen, carbohydraten verminderen, correctie van de abnormaliteit, en eventueel hemodialyse.

22 Derivatisaties en … BSTFA

23 GHB Ex-anestheticum (ex= mycoclonale aanvallen en nausea bij abstinentie) Rave drug; date rape (♀ compliant and amnesic state); 1 tot 2.5 g no adverse effects Voedingssupplement om te vermageren?, hypnotisch, spierversterkend, libidoverhogend? GHB is kleur- en geurloos, licht zout smakend en goed oplosbaar in water.

24 GHB Spiegels: +/- 100 mg/L “recreational use”.
(25 mg/kg in piek mg/L ; 50 mg/kg anesthesia → mg/L) Opgelet endogeen gevormd: 0.34 – 5.75 mg/L in urine; 0.17 – 1.51 mg/L in serum; in vitro urine up to 5 mg/L en post mortem bloed tot 50 mg/L (!) † from 20 – 30 mg/L to 500 mg/L.

25 GHB GHB effecten vgl met die van alcohol: ontremming, amnesie, verwardheid, duizeligheid en verlies van perifeer zicht. Hogere doses: hypothermia, bradycardia, hypotension, hypopnea (depressie vh ademhalingscentrum tot 4/min BMJ) → respiratory acidosis, hallucinations, somnolentie, coma. † : hart ritme storingen en blocks… Therapie: O2 ; neostigmine, physostigmine reverse GHB effects. Flumazenil en naloxone = 0

26 1,4 Butaandiol Adverse effects, including death, associated with the use of 1,4 butanediol. Zvosec DL et al NEJM 2001; 344: 1,4-butaandiol (solvent) na inname snelle omzetting tot GHB

27 Chromatogram van enkele standaarden
di-TMS EG di-TMS GHB di-TMS 1,3-PD , di-TMS TEG , Chromatogram van enkele standaarden

28 Selected Ions (m/z) and Retention Times For the Glycols
Derivative MW* Ions (m/z)** Ret. time (min) di-TMS EG , 133, di-TMS DEG , 133, di-TMS TEG , 279, di-TMS 1,2-PD , 133, di-TMS 1,3-PD , 177, di-TMS 1,2-BD , 177, di-TMS 2,3-BD , 131, di-TMS HXG , 205, di-TMS GHB , 234, *Molecular weight ** First ion used for quantitation

29

30

31


Download ppt "HAGMA High Anion Gap Metabolic Acidosis H. NEELS Algemeen Centrum Ziekenhuis Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google