De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3. Stoichiometrie Hoeveelheden berekenen van stoffen bij een chemische reactie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3. Stoichiometrie Hoeveelheden berekenen van stoffen bij een chemische reactie."— Transcript van de presentatie:

1 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3. Stoichiometrie Hoeveelheden berekenen van stoffen bij een chemische reactie

2 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3.1Chemische reacties en molverhoudingen De molverhouding volgt uit de coëfficiënten weergegeven in de reactievergelijking. Voorbeeld 1. Vorming van koolstofdioxide (CO 2 ) 3.1.1Constante verhoudingen bij een chemische reactie

3 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 1 C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 → 6 CO 2 + 6 H 2 O 1∙ 6∙10 23 C 6 H 12 O 6 + 6∙6∙10 23 O 2  6∙6∙10 23 CO 2 + 6∙6∙10 23 H 2 O 1∙1 mol C 6 H 12 O 6 + 6∙1 mol O 2  6∙1 mol CO 2 + 6∙1 mol H 2 O 180 gram C 6 H 12 O 6 + 192 gram O 2  264 gram CO 2 + 108 gram H 2 O Voorbeeld 2. Volledige verbranding van glucose (C 6 H 12 O 6 )

4 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3.1.2Algemene werkwijze bij het rekenen aan een chemische reactie 4 De berekende stofhoeveelheden herleiden naar de gevraagde grootheid 1 Gegevens herleiden naar molhoeveelheden 2 De chemische reactievergelijking aanvullen en interpreteren in mol = theoretische hoeveelheden 3 Uit de reactievergelijking de werkelijke molhoeveelheden van de gevraagde stoffen berekenen

5 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3.2Concrete stoichiometrische berekeningen 3.2.1Uitgewerkt voorbeeld Opgave Bereken hoeveel gram CO 2 je produceert afkomstig van de vertering van een wafel met een massa = 50 gram die 24% glucose bevat. De chemische reactie die in je lichaam plaatsvindt is C 6 H 12 O 6 + O 2 → CO 2 + H 2 O Gegeven: 50 gram wafel met 24% glucose Gevraagd: Hoeveel gram CO 2 wordt geproduceerd bij de vertering van de glucose in die wafel? Oplossing: 1 Gegevens herleiden naar molhoeveelheden 2 De chemische reactievergelijking aanvullen en interpreteren in mol = Theoretische Hoeveelheden 1 C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ! 6 CO 2 + 6 H 2 O TH1*1 mol C 6 H 12 O 6 + 6*1 mol O 2  6*1 mol CO 2 + 6*1 mol H 2 O

6 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3 Uit de reactievergelijking de Werkelijke molhoeveelHeden van de gevraagde stoffen berekenen WH 0,067 mol C 6 H 12 O 6  6 * 0,067 mol CO 2 4 De berekende stofhoeveelheden herleiden naar de gevraagde grootheid Massa koolstofdioxide: Antwoord: Bij de vertering van 12 gram glucose ontstaat 18 gram koolstofdioxide

7 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3.2.1 Berekeningen bij chemische processen Practicum: Bepaling van het gehalte calciumcarbonaat in maagtabletten

8 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3.2.3Opgaven De verbranding van drankalcohol gebeurt volgens de reactie: CH 3 CH 2 OH + O 2  CO 2 + H 2 O Bereken hoeveel gram O 2 nodig is voor de verbranding van 23 gram ethanol. Opgave 1 Gegeven: 23 gram ethanol Gevraagd: Hoeveel gram O 2 is nodig voor de verbranding van 23 gram ethanol Oplossing: 1 Gegevens herleiden naar molhoeveelheden 2 De chemische reactievergelijking aanvullen en interpreteren in mol = Theoretische Hoeveelheden 1 CH 3 CH 2 OH + 3 O 2 ! 2 CO 2 + 3 H 2 O TH1*1 mol CH 3 CH 2 OH + 3*1 mol O 2  2*1 mol CO 2 + 3*1 mol H 2 O 3 Uit de reactievergelijking de Werkelijke molhoeveelHeden van de gevraagde stoffen berekenen WH 0,50 mol C 6 H 12 O 6  3 * 0,50 mol CO 2

9 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 4 De berekende stofhoeveelheden herleiden naar de gevraagde grootheid Opgave 1 – vervolg Massa dizuurstof: Antwoord: Voor de verbranding van 23 gram ethanol is 48 gram dizuurstof nodig

10 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding Opgave 2 Alkenen kunnen worden geïdentificeerd door een additiereactie met dibroom volgens de reactie: CH 2 =CH 2 + Br 2  BrCH 2 –CH 2 Br bruin ontkleurd Indien 7 gram dibroom wordt ontkleurd, bereken dan hoeveel gram etheen aanwezig was. Gegeven: 7 gram dibroom Gevraagd: Hoeveel gram etheen was initieel aanwezig indien 7 gram dibroom wordt ontkleurd. Oplossing: 1 Gegevens herleiden naar molhoeveelheden 2 De chemische reactievergelijking aanvullen en interpreteren in mol = Theoretische Hoeveelheden 1 CH 2 =CH 2 + 1 Br 2 ! 1 CH 2 =CH 2 TH 1*1 mol CH 2 =CH 2 + 1*1 mol Br 2  1*1 mol CH 2 =CH 2 3 Uit de reactievergelijking de Werkelijke molhoeveelHeden van de gevraagde stoffen berekenen WH 0,04 mol Br 2  1 * 0,04 mol CH 2 =CH 2

11 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 4 De berekende stofhoeveelheden herleiden naar de gevraagde grootheid Opgave 2 – vervolg Massa dizuurstof: Antwoord: 7 gram dibroom wordt ontkleurd door ongeveer 1 gram etheen

12 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding Opgave 3 Wijn bevat meestal 12 V% alcohol. Dit betekent dat in 100 ml wijn gemiddeld 9,6 g ethanol CH 3 CH 2 OH aanwezig is. Bereken hoeveel gram glucose nodig was voor de alcoholproductie van 1 fles wijn met volume 70 cl. Reactie:… C 6 H 12 O 6  CH 3 CH 2 OH + CO 2 Gegeven: 9,6 gram ethanol in 100 ml wijn. Gevraagd: Hoeveel gram glucose voor de alcoholproductie van 1 fles wijn met volume 70 cl. Oplossing: 2 De chemische reactievergelijking aanvullen en interpreteren in mol = Theoretische Hoeveelheden 1 C 6 H 12 O 6  2 CH 3 CH 2 OH + 2 CO 2 TH 1 * 1 mol C 6 H 12 O 6  2 * 1 mol CH 3 CH 2 OH + 2 * 1 mol CO 2 3 Uit de reactievergelijking de Werkelijke molhoeveelHeden van de gevraagde stoffen berekenen WH 1 * 0,21 mol C 6 H 12 O 6  2 * 0,21 mol CH 3 CH 2 OH 1 Gegevens herleiden naar molhoeveelheden 1 * 0,21 mol CH 3 CH 2 OH  ½ * 0,21 mol C 6 H 12 O 6

13 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 4 De berekende stofhoeveelheden herleiden naar de gevraagde grootheid Opgave 3 – vervolg Massa glucose nodig voor 100 ml wijn: Antwoord: Er is 133 gram glucose nodig voor de alcoholproductie van 1 fles wijn met volume 70 cl en 12 V% alcohol Massa glucose nodig voor 700 ml (70 cl) wijn:

14 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding Op onderstaande afbeelding duidt het getal 100 op het feit dat elk tablet 100 mg aspirine bevat. Vereenvoudigd gebeurt de bereiding van aspirine of acetylsalicylzuur C 6 H 4 (OCOCH 3 )COOH volgens de reactie C 6 H 4 (OH)COOH + CH 3 COOH ! C 6 H 4 (OCOCH 3 )COOH + H 2 O Bereken hoeveel gram hydroxybenzoëzuur C 6 H 4 (OH)COOH men nodig heeft om de inhoud van onderstaande verpakking te bereiden Opgave 4 Gegeven: 100 mg aspirine in één tablet ! 6 * 100 mg = 6,00 g aspirine voor 60 tabletten. Gevraagd: Hoeveel gram hydroxybenzoëzuur nodig voor 60 tabletten aspirine Oplossing: 1 Gegevens herleiden naar molhoeveelheden

15 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2 De chemische reactievergelijking aanvullen en interpreteren in mol = Theoretische Hoeveelheden 1 C 6 H 4 (OH)COOH + 1 CH 3 COOH ! 1 C 6 H 4 (OCOCH 3 )COOH + 1 H 2 O TH 1 *1 mol C 6 H 4 (OH)COOH + 1 *1 mol CH 3 COOH ! 1 *1 mol C 6 H 4 (OCOCH 3 )COOH + 1 *1 mol H 2 O 3 Uit de reactievergelijking de Werkelijke molhoeveelHeden van de gevraagde stoffen berekenen WH 0,0333 mol C 6 H 4 (OCOCH 3 )COOH  1 * 0,0333 mol C 6 H 4 (OH)COOH 4 De berekende stofhoeveelheden herleiden naar de gevraagde grootheid Massa hydroxybenzoëzuur Antwoord: Men heeft 4,6 gram hydroxybenzoëzuur nodig om 60 tabletten met 100 mg aspirine te bereiden Opgave 4 – vervolg


Download ppt "Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3. Stoichiometrie Hoeveelheden berekenen van stoffen bij een chemische reactie."

Verwante presentaties


Ads door Google