De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2. Hoe zuur is azijn? 2.1Wat is azijn? Tot welke stofklasse behoort azijnzuur?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2. Hoe zuur is azijn? 2.1Wat is azijn? Tot welke stofklasse behoort azijnzuur?"— Transcript van de presentatie:

1 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2. Hoe zuur is azijn? 2.1Wat is azijn? Tot welke stofklasse behoort azijnzuur? Kleur de functionele groep rood of

2 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2.2De zure eigenschap van azijn 2.2.1De chemische betekenis van zuur en base Waarneming zuur of basisch? zintuiglijk indicatoren pH-waarde meten met universeel pH-papier of met een pH-meter geelblauw roodblauw kleurloos paarsrood rood oranje

3 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2.2.2Zuren en basen in een meer uitgebreide betekenis Wat is een karakteristieke eigenschap van een zuur? Het afsplitsen van H + -deeltjes in water. Ionisatievergelijking van maagzuur HCl HCl  H 1+ + Cl 1 - Zuur = protondonor = een deeltje dat een of meer protonen afgeeft Base = protonacceptor = een deeltje dat een of meer protonen opneemt Zuur: HZ  H 1+ + Z 1- zuur base Base: Z 1- + H 1+  HZ base zuur

4 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding Schrijf de bijbehorende ionisatievergelijking voor azijnzuur en duid het zuur en de base aan CH 3 COOH  H 1+ + CH 3 COO 1-. CH 3 COOH is het zuur en CH 3 COO 1- de base. Waarom bezit azijnzuur eigenschappen van een zuur ? Omdat het een protondonor is. De H 1+ -ionen vormen met water H 3 O 1+ -ionen: H 2 O + H 1+  H 3 O 1+ Een base bij water een H 1+ -ion en vormt OH 1- -ionen: Z 1- + H 2 O  HZ + OH 1-

5 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2.2.3Het verband tussen de zuurgraad en de concentratie aan H 3 O + -ionen H 2 O + H 2 O  H 3 O 1+ + OH 1- zuiver water p H = - log  H 3 O 1+  Zuurgraad  H 3 O 1+  =  OH 1-  = 10 -7 mol/l  pH = - log  10 -7  = 7  neutraal midden  H 3 O 1+   10 -7 mol/l  pH  7  zuur midden  H 3 O 1+   10 -7 mol/l  pH  7  basisch midden

6 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2.2.4Zijn alle zuren even sterk? HCl-oplossing (1mol/liter) en CH 3 COOH-oplossing (1mol/liter) Gelijke hoeveelheden NaHCO 3 in twee colaflessen Besluit! HCl is het sterkste zuur

7 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2.2.5Wat gebeurt er als zuur en antizuur samen komen? Welk type reactie ondergaat een zuur in aanwezigheid van een antizuur base? Neutralisatiereactie Beschrijf bondig hoe de hoeveelheid H 1+ -deeltjes (H 3 O 1+ -deeltjes) en OH 1- - deeltjes verandert tijdens de reactie van een zuur met een base Zie dynamische transparant Lic. Mieke Boesmans Stel azijnzuur voor door HAc en schrijf dan de reactievergelijking van de reactie met de base NaOH HAc + NaOH  NaAc + HOH = H 2 O

8 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2.3 Het azijnzuurgehalte bepalen Titratie Bij een zure oplossing met onbekende concentratie voeg je een base-oplossing toe met gekende concentratie tot het neutralisatiepunt is bereikt. Noteer hoeveel milliliter van de base-oplossing nodig is. Animatie

9 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 3. Neem een zuiver meetspuitje. Vul het met NaOH-oplossing 0,10 mol/l en lees het beginvolume af................ ml. 4. Spuit een kleine hoeveelheid NaOH-oplossing bij de verdunde azijn. 5. Kwispel de erlenmeyer om alles goed te mengen. 1. Doe met behulp van een meetspuitje 1 ml azijn in een erlenmeyer en voeg 10 ml water toe. 6. Als de oplossing nog geen kleur heeft, herhaal dan 4 en 5 totdat er wel een fuchsia kleur zichtbaar wordt. 7. Stop de toevoeging van NaOH-oplossing als er een blijvende fuchsia kleur ontstaat. 8. Lees het eindvolume in de injectiespuit af............. ml. Het toegevoegde volume NaOH- oplossing is dus:................. ml. 2. Voeg een paar druppels fenolftaleïne-indicator toe. Eenvoudige titratie

10 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding Berekening van het azijnzuurgehalte Bij het equivalentiepunt (neutralisatiepunt) geldt: 0,1 mol Meetwaarde n = 1,2 mol 1,2 mol

11 Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding Molaire concentratie omrekenen naar massaconcentratie Berekening van het azijnzuurgehalte (vervolg)


Download ppt "Tom Mortier Ursulinen Mechelen Natuurwetenschappen Gezondheid en voeding 2. Hoe zuur is azijn? 2.1Wat is azijn? Tot welke stofklasse behoort azijnzuur?"

Verwante presentaties


Ads door Google