De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ionisatie-evenwichten zuren en basen p. 233. Zuren en basen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ionisatie-evenwichten zuren en basen p. 233. Zuren en basen."— Transcript van de presentatie:

1 Ionisatie-evenwichten zuren en basen p. 233

2 Zuren en basen

3 8.1 ionisatie-evenwichten Meten van elektrische geleidbaarheid Stofhoeveelheidconcentratie 0,1 mol/liter H 2 O +..... H 2 O + suiker H 2 O + zout H 2 O + waterstofchloride H 2 O + azijnzuur

4 Bereiding van de testoplossing suiker (C 6 H 12 O 6 ) M C 6 H 12 O 6 = 180g/mol Welke massa aan suiker moeten we afwegen om op te lossen tot 250ml?

5 Bereiding van de testoplossing keukenzout (NaCl) M NaCl = 58g/mol Welke massa NaCl moeten we afwegen om een oplossing van 0,1 mol/l te bekomen?

6 Bereiding van de testoplossing Waterstofchloride (HCl) De massafractie van de sterk geconcentreerde HCl-oplossing ω=37% Welke concentratie heeft de HCl- oplossing? Welk volume HCl-oplossing moeten we oplossen tot 250ml om een c=0,1mol/l te bekomen? M HCl = 36,5g/mol

7

8 ω HCl =37% ρ=1,16kg/l

9 ω azinzuur =96%=0,96 ρ=......kg/l (zie fles) Bereiding van de testoplossing azijnzuur (CH 3 COOH) Welk volume ijsazijn met massafractie 96% moet men afwegen om een oplossing van 0,1 mol/l te bekomen?

10 Het ontstaan van vrije ionen in een elektrolytoplossing dissociatieproces ionisatieproces 1,7<ΔEN<1,7 Na + Cl - + H 2 O  Na + (aq) + Cl - (aq) HCl + H 2 O  H + + Cl - HCl + H 2 O  H + (aq) + Cl - (aq) molecule gehydrateerde ionen

11 8.2 ionisatie-evenwichten van zuren en basen p.236 Zuur/Base theorie volgens S. Arrhenius HCl, HNO 3, H 2 SO 4, H 3 PO 4, H 2 S, CH 3 COOH Zuur: HCl + H 2 O  H + (aq) + Cl - (aq) NaOH, Ca(OH) 2, KOH, NH 4 OH Base: NaOH + H 2 O  Na + (aq) + OH - (aq) Hoe reageert Na 2 CO 3 Hoe reageert Al 2 (SO 4 ) 3 Base... maar er is geen OH? Zuur... maar er is geen H?

12 8.2 ionisatie-evenwichten van zuren en basen p.236 Zuur/Base theorie volgens Brönsted -Lowry Een zuur is een protonendonor PD: HCl + H 2 O  H 3 O + (aq) + Cl - (aq)..................... Een base is een protonenacceptor PA: NH 3 + H 2 O  NH 4 + (aq) + OH - (aq)..................... zuur+ base  geconj. base + geconj. zuur

13 Autoprotolyse van water

14 8.3 Sterkte van zuren en basen Het ionisatie-evenwicht van water p.239 Het ionenproduct van water K W Zuiver water is slecht elektrisch geleidend dus evenwicht ligt naar links H 2 O + H 2 O  H 3 O + + OH - De evenwichtsconcentratie is bijna gelijk aan de beginconcentratie maw een constante bij 25°C

15 Temperatuursafhankelijkheid van Kw H 2 O + H 2 O  H 3 O + + OH - endotherm of exotherm? Exp. HCl-oplossing met NaOH-oplossing HCl  H + + Cl - NaOH  Na + + OH - Na + + Cl - + H2OH2O

16 Reactieverloop H + +OH - ≠ H2OH2O reactiecoördinaat H reactiewarmte ≠ H H + +OH - H2OH2O

17 8.3 Sterkte van zuren en basen Het ionisatie-evenwicht van water p.240 Neutrale, zure en basische oplossingen In neutraal water is In neutrale oplossingen is In zure oplossingen is In basische oplossingen is H 2 O + H 2 O  H 3 O + + OH -

18 Berekening van de concentratie van water in water

19 8.3 Sterkte van zuren en basen Zuur-en baseconstante (K z en K b ) p.240 HB + H 2 O  H 3 O + + B - B - + H 2 O  HB +OH -

20 Berekening van enkele Kz en Kb waarden H 2 O + H 2 O  H 3 O + + OH - OH - + H 2 O  H 2 O + OH - H 3 O + + H 2 O  H 2 O + H 3 O + Vergelijk de bekomen resultaten met tabel p.432

21 Betekenis van Kz en Kb waarden p.242 Sterke zuren vs. Zwakke zuren Sterke basen vs. Zwakke basen pKz en pKb waarden Kz 1 en Kz 2 en Kz 3 van meerwaardige zuren (vb. fosforzuur) Kz en Kb van amfolyten (vb. HCO 3 - )

22 p. 242

23 Protolyse van een sterk zuur en een zwak zuursterk zuur zwak zuur

24 Betekenis van Kz en Kb waarden p.242 Sterke zuren vs. Zwakke zuren Sterke basen vs. Zwakke basen pKz en pKb waarden Kz 1 en Kz 2 en Kz 3 van meerwaardige zuren (vb. fosforzuur) Kz en Kb van amfolyten (vb. HCO 3 - )

25 Betekenis van Kz en Kb waarden p.242 Sterke zuren vs. Zwakke zuren Sterke basen vs. Zwakke basen pKz en pKb waarden Kz 1 en Kz 2 en Kz 3 van meerwaardige zuren (vb. fosforzuur) Kz en Kb van amfolyten (vb. HCO 3 - )

26 p. 243

27 Betekenis van Kz en Kb waarden p.242 Sterke zuren vs. Zwakke zuren Sterke basen vs. Zwakke basen pKz en pKb waarden Kz 1 en Kz 2 en Kz 3 van meerwaardige zuren (vb. fosforzuur) Kz en Kb van amfolyten (vb. HCO 3 - )

28

29 Ionisatiegraad α (splitsingsgraad) De ionisatiegraad van een elektrolyt is een maat voor de vorming van ionen HAc+ H 2 O  H 3 O + (aq) + Ac - (aq) Beginhoeveelheid 100 overmaat Evenwichts-hoeveelh. 97 33

30 Verband tussen Kz (Kb) en α HB + H 2 O  H 3 O + + B - Beginconc is C Bereken de splitsingsgraad van azijnzuur in handelsazijn Conc.= 1,4 mol/l Kz = 1,7.10 -5 100 97 3 3 α = ? α= variabel i.f.v. C

31 azijnzuur

32 ZUREN α=0,1α=α=

33 BASEN α=0,03α=α=

34 Broomthymolblauw van pH 0-pH 14

35 Zuur base indicatoren Fenolftaleïne 0-14

36 p. 243 pH = - log[H 3 O + ]pOH = - log[OH - ] pH + pOH = 14

37 p. 244

38 pH schaal ZUUR BASE neutraal

39 Experimenteel werk pH van enkele voedingsmiddelen. pH in functie van, de verdunning. Omslaggebied van een indicator.

40 Ind - HInd + H 2 O  H 3 O + + Ind - Rood oranje 100% pH 0%


Download ppt "Ionisatie-evenwichten zuren en basen p. 233. Zuren en basen."

Verwante presentaties


Ads door Google