De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen Wanneer is een stof zuur of basisch) ?? Zuren en basen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen Wanneer is een stof zuur of basisch) ?? Zuren en basen."— Transcript van de presentatie:

1 Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen Wanneer is een stof zuur of basisch) ?? Zuren en basen

2 Zuren en basen: indicatoren

3

4 Zuur: kan H + afstaan Base: kan H + opnemen Zuren en basen Hoe weet je of een stof zuur of basisch is ??? In BINAS T49 staan een groot aantal van de zuren en basen die veel gebruikt worden vermeld. Linker kolom de zuren en rechterkolom de basen Moet dus H bevattenVaak negatief geladen of bevat N atoom

5 Sterke zuren: (staan aan water alle H + af) HClwaterstofchloride HBr waterstofbromide HI waterstofjodide HNO 3 salpeterzuur H 2 SO 4 zwavelzuur (tweewaardig sterk zuur)

6 LET OP! zoutzuur is een oplossing van HCl Notatie:H + + Cl -

7 Zwakke zuren (staan bijna geen H + aan water af) HF waterstoffluoride CH 3 COOH (HAC) azijnzuur H 2 C 2 O 4 oxaalzuur H 2 S waterstofsulfide H 3 PO 4 fosforzuur H 2 CO 3 koolzuur

8 Sterke basen (alle deeltjes nemen H + op) OH - -hydroxide O 2- -oxide

9 Zwakke basen (een paar deeltjes nemen H + op) NH 3 ammoniak S 2- sulfide CO 3 2- carbonaat SO 3 2- sulfiet PO 4 3- fosfaat

10 Sterke zuren Tabel 49 : boven H 3 O + Zwakke zuren Tabel 49 : onder H 3 O + Sterke basen onder OH - Zwakke base boven OH -

11 Een zuur links met water wordt de stof rechts + H 3 O + De base rechts met water wordt de stof links + OH - Zuren en basen in water

12 HNO 3  H + NO 3 - Bv: oplossen salpeterzuur in water Oplossen van een sterk zuur Alle zuurdeeltjes staan H + af

13 Stap 2: NH 4 + NH 3 + H + Bv: oplossen ammoniumnitraat in water Oplossen van een zwak zuur Stap 1: aq NH 4 NO 3  NH 4 + + NO 3 - Niet alle zuurdeeltjes staan H + af  evenwicht

14 Oplossen van een sterke base Oplossen van natriumoxide Na 2 O (s) aq  2 Na + (aq) + O 2- (aq) Als je een base oplost in water, neemt deze daarna van water een H + ion op. Bij sterke basen is dit een aflopende reactie; bij zwakke basen is dit een evenwicht. O 2- + H 2 O  2 OH -

15 NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - Oplossen van een zwakke base Oplossen van ammoniak H+H+ EVENWICHT!

16 Welke relatie kan je afleiden tussen [H + ] en pH? Berekeningen

17 Zuren en basen: [H + ] vs pH pH = - log [H + ] [H + ] = 10 -pH

18 Zuren en basen: [OH - ] vs pOH pOH = - log [OH - ] [OH - ] = 10 -pOH

19 Zuren en basen: pOH vs pH pH 1234567891011121314 pOH 131211109876543210 pH + pOH 14 pOH + pH = 14  pOH = 14 - pH  pH = 14 - pOH 15 14

20 Stap 1: bepaal de aanwezige deeltjes en bepaal of het zuren of basen zijn Zuurbase Zuur 1Base 1 Zuur 2Base 2 Stap 2: bepaal het sterkste zuur en sterkste base Stap 3: maak de reactievergelijking kloppend Zuur- base reacties

21 Zuurbase Stap 3: H + + OH -  H 2 O : Neutralisatie- reactie H+H+ OH - Cl - Na + Bv: mengen van natronloog met zoutzuur

22 Bv: mengen van kaliloog met salpeterzuur Stap 1+2: Zuurbase Stap 3: H + + OH -  H 2 O H+H+ OH - NO 3 - K+K+

23 Bv: mengen van kaliloog met ammonium-oplossing Stap 1+2: Zuurbase Stap 3: NH 4 + + OH -  NH 3 + H 2 O NH 4 + OH - H2OH2OK+K+


Download ppt "Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen Wanneer is een stof zuur of basisch) ?? Zuren en basen."

Verwante presentaties


Ads door Google