De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hier links zie je een overzicht van alle dia’s met hun titels Als je naar de volgende (of een andere dia) wil klik je op de titel Klik nu nogmaals hier!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hier links zie je een overzicht van alle dia’s met hun titels Als je naar de volgende (of een andere dia) wil klik je op de titel Klik nu nogmaals hier!!"— Transcript van de presentatie:

1 Hier links zie je een overzicht van alle dia’s met hun titels Als je naar de volgende (of een andere dia) wil klik je op de titel Klik nu nogmaals hier!! Hieronder zie je aantekeningen en mogelijk uitleg bij de dia’s Verder staan er regelmatig voorbeelden. Klik nogmaals hier!! De knoppen onderin het scherm kun je gebruiken om diverse elementen weer te geven of te verbergen. Klik nu op de titel van dia 2 om verder te gaan. Klik daarna telkens op dit scherm om verder te gaan Succes met leren! KLIK HIER!!!

2 Les in drie onderdelen Molecuulformules Reactievergelijkingen Zouten

3 Onderdeel 1: molecuulformules

4 Inhoud onderdeel 1 •Noodzaak •Herhaling vorig jaar •Uitleg moleculen •Voorbeelden •Opdrachten maken Onderdeel 1: Molecuulformules

5 Noodzaak •Goede Basis •Uitgangspunt boek derde klas •Hst 6 niet helemaal af

6 Herhaling vorig jaar •Elementen of atoomsoorten (binas) in het Periodiek Systeem •Verbinding •Niet-ontleedbare stof •Scheiden •Ontleden •Metalen •fasen Onderdeel 1: Molecuulformules

7 Uitleg moleculen •Opgebouwd uit atomen •Verschillende atomen  ontleedbaar •Zelfde atomen  niet-ontleedbaar •Aantal atomen zeer belangrijk •Index en coëfficiënt Onderdeel 1: Molecuulformules

8 Voorbeelden 1.Vier Water moleculen 1.Verbinding waterstof en zuurstof-atomen 2.H,O (l) (kommaformule) 3.H 2 O (l) (molecuulformule) 4.Twee atomen waterstof en één atoom zuurstof 4 H 2 O Index coëfficient Geen index Onderdeel 1: Molecuulformules

9 Voorbeelden 2.drie Koolstofdioxide-moleculen 1.Verbinding zuurstof en waterstof 2.C,O (g) (kommaformule) 3.CO 2 (g) (molecuulformule) 4.Één atoom koolstof en twee atomen zuurstof 3 CO 2 Index coëfficient Onderdeel 1: Molecuulformules

10 Voorbeelden 3.Een molecuul methaan (hoofdbestanddeel aardgas) 1.Verbinding van koolstof en waterstof 2.C,H(g) (kommaformule) 3.CH 4 (g) (molecuulformule) 4.Één atoom koolstof en 4 atomen waterstof CH 4 Index Coëfficient?? Onderdeel 1: Molecuulformules

11 Voorbeelden 4.8 moleculen Difosforpentaoxide 1.Verbinding van fosfor en zuurstof 2.P,O(s) (kommaformule) 3.P 2 O 5 (s) (molecuulformule) 4.Twee fosfor-atomen en vijf zuurstof atomen 8 P 2 O 5 Index coëfficient

12 Moleculen als model Alcohol Verbinding van •Waterstof (witte bolletjes) •Koolstof (zwarte bolletjes) •Zuurstof (rode bolletjes) 4 C 2 H 6 O (l) Onderdeel 1: Molecuulformules

13 Moleculen als model Onderdeel 1: Molecuulformules

14 Opdrachten maken •Zie stencil (bladzijde 1) Onderdeel 1: Molecuulformules Klik hier om de opdrachten te downloaden Wanneer we de vragen in de les besproken hebben zijn de antwoorden hier te downloaden.

15 Van komma naar getal Onderdeel 2: reactievergelijkingen

16 Inhoud onderdeel 2 •Nieuwe stoffen maken •Herhaling vorig jaar •Uitleg reactievergelijkingen •stappenplan •Opdrachten… veel opdrachten Onderdeel 2: reactievergelijkingen

17 Herhaling vorig jaar •Chemische reactie is een proces waarbij stoffen verdwijnen en nieuwe stoffen ontstaan. •Voor de pijl beginsstoffen •Na de pijl eindstoffen •Totale massa vóór en ná de reactie gelijk •Één beginstof is een ontleding •Fasen tussen haakjes Onderdeel 2: reactievergelijkingen

18 •Fasen –Vast (s) –Vloeibaar (l) –Gasvormig (g) •In woorden en symbolen •Voorbeeld –Water (vloeibaar)  zuurstof (gas) + waterstof (gas) –H,O(l)  O(g) + H(g) Herhaling vorig jaar Onderdeel 2: reactievergelijkingen

19 Stappenplan reactievergelijking 1.Stel het reactieschema in woorden op 2.Maak het reactieschema met formules 3.Maak het reactieschema met formules kloppend 4.Controleer of de reactievergelijking kloppend is. Onderdeel 2: reactievergelijkingen

20 Uitleg kloppend maken •Reacties vanaf nu met molecuulformules •Reacties worden kloppend gemaakt • Aantal atomen voor en na de pijl van één atoomsoort gelijk •Totaal aantal atomen voor en na de pijl gelijk •Kloppend maken? Hoe gaat dat? –uitleg –drie voorbeelden Onderdeel 2: reactievergelijkingen

21 Voorbeeld 1 kloppend maken ___Mg(s) + ___O 2 (s)  ___MgO(s) •Aan de molecuulformules mag je niets veranderen •Aantal atomen van één soort moeten voor en na de pijl gelijk zijn. 22 Getal 1 wordt niet genoteerd Onderdeel 2: reactievergelijkingen

22 Voorbeeld 2 kloppend maken ___C 2 H 4 (g) + ___O 2 (g)  ___CO 2 (g) + ___H 2 O(g) Aan de molecuulformules mag je niets veranderen Aantal atomen van één soort moeten voor en na de pijl gelijk zijn. 223 Getal 1 wordt niet genoteerd Onderdeel 2: reactievergelijkingen

23 Voorbeeld 3 kloppend maken __FeO(s) + __Al(s)  __Fe(s) + __Al 2 O 3 (s) Aan de molecuulformules mag je niets veranderen Aantal atomen van één soort moeten voor en na de pijl gelijk zijn. 332 Getal 1 wordt niet genoteerd Onderdeel 2: reactievergelijkingen

24 Opdrachten •Gewoon veel oefenen! •Zie stencil bladzijde 2 Onderdeel 2: reactievergelijkingen Klik hier om de opdrachten te downloaden Wanneer we de vragen in de les besproken hebben zijn de antwoorden hier te downloaden.

25 Handige rijtjes -ideomschrijving chlorideClVerbinding met chloor oxideOVerbinding met zuurstof sulfideSVerbinding met zwavel FluorideFVerbinding met fluor BromideBrVerbinding met Broom jodideIVerbinding met Jood Onderdeel 2: reactievergelijkingen elementMolecuulformule Waterstof H2H2 Zuurstof O2O2 Stikstof N2N2 Fluor F2F2 Chloor Cl 2 Broom Br 2 jood I2I2

26 Van komma naar getal onderdeel 3: zouten

27 Inhoud les 3 •Begrip ‘zouten’ •Voorbeelden •Reactie’s (demonstratie) •Reactie’s (Binas) •Reactie’s (opschrijven) •Practicum??? •Opdrachten maken Onderdeel 3: zouten

28 demonstratie •Elektrolyse koperchloride oplossing •Voorraad zouten •Neerslagreacties met lood Onderdeel 3: zouten

29 zouten •Een zout is een verbinding van een metaal en een (aantal) niet-metalen. •Bestaan uit ionen (geladen deeltjes) •Hoog smeltpunt •Vaste zouten geleiden geen elektrische stroom •Vloeibare (gesmolten) zouten geleiden wel elektrische stroom •Opgeloste zouten geleiden wel elektrische stroom Onderdeel 3: zouten

30 Keukenzout •Bekendste zout •Natriumchloride •Bestaat uit natriumdeeltjes die we natriumionen noemen en chloordeeltjes die we chloorionen noemen. •Ionen zijn gerangschikt in een ionrooster Onderdeel 3: zouten

31 Positieve Ionen •Metaal ionen zijn positief geladen •Notatie van lading bij het symbool •Lading 1+, 2+ of 3+ (4+) Na + K+K+ Ag + Fe 2+ Cu 2+ Ca 2+ Al 3+ Fe 3+ Onderdeel 3: zouten

32 Negatieve ionen •Ionen van niet-metalen zijn negatief geladen •Lading 1-, 2- of 3- Cl - Br - I-I- O 2- Onderdeel 3: zouten

33 Bijzondere ionen •Waterstof (H + ) –Zure oplossing –Komt voor in zoutzuur, citrioenzuur, zwavelzuur enz. •Hydroxide (OH - ) –Basische oplossing –Komt voor in natronloog, kaliloog, calciumhydroxideoplossing •Aan de orde in hoofdstuk 7 (eerste hoofdstuk) Onderdeel 3: zouten

34 Samengestelde ionen •Ionen die uit verschillende elementen bestaan. •Worden gezien als één deeltje •Voorbeelden –Sulfaat (SO 4 2- ) –Carbonaat (CO 3 2- ) –Nitraat (NO 3 - ) Onderdeel 3: zouten

35 Ionen op een rij Positiefnegatief Na + Natrium-ionCl - chloride-ion K+K+ Kalium-ionBr - Bromide-ion Ag + Zilver-ionI-I- Jodide-ion Mg 2+ Magnesium-ionS 2- Sulfide-ion Al 3+ Aluminium-ionO 2- Zuurstof-ion Ca 2+ Calcium-ionNO 3- Nitriaat-ion Fe 2+ of Fe 3+ Ijzer(II)ion of ijzer(III)ion SO 4 2- Sulfaat-ion Zn 2+ Zink-ionCO 3 2- Carbonaat-ion Cu 2+ Koper-ionOH - Hydroxide-ion Ba 2+ Barium-ionPO 4 3- Fosfaat-ion Hg + of Hg 2+ Kwik(I)-ion of kwik(II)-ion SO 3 2- Sulfiet-ion Pb 2+ Lood-ion NH 4+ Ammonium-ion H+H+ Waterstof-ion Leer deze uit je hoofd!!!

36 Formule van calciumchloride •Welke ionen? •Welke lading? •Verhouding van ionen? –Totaal neutraal •Calciumionen •Chloride-ionen •Ca 2+ •Cl - •Ca 2+ Cl - •CaCl 2

37 Binas tabel •Overzicht van belangrijkste ionen •Oplosbaarheid van zouten Een zout heeft totaal een neutrale lading Onderdeel 3: zouten

38 Formules van zouten opstellen Zoutformules maken Voorbeeld: De formule van magnesiumchloride 1 Noteer de naam van het zout. 1 Naam:magnesiumchloride 2 Zet de ionen in symbolen. 2 In symbolen:Mg 2+ Cl  3 Zet de verhouding van de ionen in het zout eronder. De totale lading moet nul zijn. 3 Verhouding: 1 : 2 4 Noteer de verhoudingsformule. Zet de ionen tussen haakjes. De aantallen in de verhoudingsformule schrijf je rechtsonder. 4 Verhoudingsformule:(Mg 2+ ) 1 (Cl  ) 2 5 Laat het cijfer 1 weg. Kijk of de haakjes nodig zijn. Deze zijn eventueel alleen nodig bij samengestelde ionen. 5 Vereenvoudigen:Mg 2+ (Cl  ) 2 Haakje bij Mg 2+ kan weg. 6 Schrijf de formule zonder ladingen. 6 Zonder ladingen:MgCl 2

39 Nog een voorbeeld Zoutformules maken Voorbeeld: De formule van aluminiumoxide 1 Noteer de naam van het zout. 1 Naam:aluminiumoxide 2 Zet de ionen in symbolen. 2 In symbolen:Al 3+ O 2- 3 Zet de verhouding van de ionen in het zout eronder. De totale lading moet nul zijn. 3 Verhouding: 2 : 3 4 Noteer de verhoudingsformule. Zet de ionen tussen haakjes. De aantallen in de verhoudingsformule schrijf je rechtsonder. 4 Verhoudingsformule:(Al 3+ ) 2 (O 2- ) 3 5 Laat het cijfer 1 weg. Kijk of de haakjes nodig zijn. Deze zijn eventueel alleen nodig bij samengestelde ionen 5 Vereenvoudigen:Al 3+ 2 O 2- 3 Haakjes kunnen weg. 6 Schrijf de formule zonder ladingen. 6 Zonder ladingen:Al 2 O 3

40 Opdrachten •Leren door te doen •Zie stencil bladzijde 3 Onderdeel 2: reactievergelijkingen Klik hier om de opdrachten te downloaden Wanneer we de vragen in de les besproken hebben zijn de antwoorden hier te downloaden.

41 Van komma naar getal onderdeel 4 vragen stellen en gemengde opdrachten

42 Opdrachten •Leren door te doen •Zie stencil Onderdeel 2: reactievergelijkingen Klik hier om de opdrachten te downloaden Wanneer we de vragen in de les besproken hebben zijn de antwoorden hier te downloaden.


Download ppt "Hier links zie je een overzicht van alle dia’s met hun titels Als je naar de volgende (of een andere dia) wil klik je op de titel Klik nu nogmaals hier!!"

Verwante presentaties


Ads door Google