De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Zouten. Moleculaire stoffen Bestaan alleen uit niet-metaalatomen Bouwwerk van LEGO-steentjes Drie soorten bindingen: –Van der Waals –Waterstofbruggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Zouten. Moleculaire stoffen Bestaan alleen uit niet-metaalatomen Bouwwerk van LEGO-steentjes Drie soorten bindingen: –Van der Waals –Waterstofbruggen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Zouten

2 Moleculaire stoffen Bestaan alleen uit niet-metaalatomen Bouwwerk van LEGO-steentjes Drie soorten bindingen: –Van der Waals –Waterstofbruggen –Atoombinding

3 Zouten Deel 1: Eigenschappen van zouten Formules en namen van zouten Deel 2: Oplossen van zouten Neerslagreacties Toepassingen van neerslagreacties

4 Eigenschappen van zouten Binding tussen een metaal en een niet- metaal Hoog smeltpunt (dus altijd vast bij kamertemperatuur) In gesmolten en opgeloste toestand geleiden zouten stroom Een zout is een stof die is opgebouwd uit positieve en negatieve ionen.

5 Streven naar de edelgasconfiguratie.

6 De reactie tussen een metaal en een niet-metaal is het gevolg van een elektronenoverdracht, waarbij de atomen vaak de edelgasconfiguratie ( 8 elektronen in de buitenste schil ) krijgen. Het gevolg is dat een natrium-ion altijd een lading van 1+ heeft en een chloride-ion altijd een lading van 1-

7 Ladingen van enkelvoudige ionen Uit de elektronenconfiguraties zijn de ladingen van de ionen uit de groepen 1,2,3,14,15,16 en 17 af te leiden

8 Positieve ionen

9 Samengestelde ionen

10 Om te oefenen

11 De verhoudingformule van een zout Een zout bestaat niet uit moleculen, maar uit + en - ionen die in een bepaalde verhouding in het rooster zitten. Natriumchloride heeft dan de formule NaCl Elke stof is neutraal. In de verhoudingsformule van een zout staat het metaal altijd voorop. De indexen bij elk element kun je vinden door de ladingen zodanig te vermenigvuldigen dat de som van de ladingen 0 is. In de verhoudingsformule van een zout worden geen ionladingen vermeld.

12 Namen en formules van zouten 1. enkelvoudige negatieve ionen eindigen in de naam altijd op..ide. 2. samengestelde negatieve ionen eindigen altijd op..iet of..aat.

13 Controle Ionen Fe 3+ OH - NH 4 + SO 4 2- Ba 2+ PO 4 3- Ca 2+ HCO 3 - Naam ijzer(III)hydroxide ammoniumsulfaat bariumfosfaat calciumwaterstof- carbonaat Formule Fe(OH) 3 (NH 4 ) 2 SO 4 Ba 3 (PO 4 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 Uitspraak ijzer-drie-OH- driemaal NH-vier- tweemaal-SO-vier Ba-drie-PO-vier- twee maal Ca-HCO-drie- tweemaal


Download ppt "Hoofdstuk 4 Zouten. Moleculaire stoffen Bestaan alleen uit niet-metaalatomen Bouwwerk van LEGO-steentjes Drie soorten bindingen: –Van der Waals –Waterstofbruggen."

Verwante presentaties


Ads door Google