De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4. Classificatie van stoffen

Verwante presentaties


Presentatie over: "4. Classificatie van stoffen"— Transcript van de presentatie:

1 4. Classificatie van stoffen
Thema 5: Classificatie 4. Classificatie van stoffen Experiment + pool gas opvangen in reageerbuis Gloeiende houtspaander in reageerbuis Waarneming Houtspaander brandt - pool gas opvangen in reageerbuis Onder reageerbuis brandende lucifer Waarneming We horen een knalletje

2 4. Classificatie van stoffen
Experiment

3 4. Classificatie van stoffen
Thema 5: Classificatie 4. Classificatie van stoffen 4.1 Experiment Hier onder invloed van elektriciteit = elektrolyse onder invloed van warmte = thermolyse ontleding onder invloed van licht = fotolyse analyse ontbinding water zuurstofgas + waterstofgas verbinding Samengestelde zuivere stof enkelvoudige zuivere stof enkelvoudige zuivere stof kan verder ontleed worden in meerder andere stoffen Kan niet verder ontleed worden

4 samengestelde stoffen
4. Classificatie van stoffen 4.2 Enkelvoudige en samengestelde zuivere stoffen enkelvoudige stoffen samengestelde stoffen kunnen niet verder ontleed worden kunnen wel verder ontleed worden opgebouwd uit 1 atoomsoort opgebouwd uit meerdere atoomsoorten Plaats onderstaande stoffen op de juiste plaats O H O O Na Cl O C

5 4. Classificatie van stoffen
4.3 Formules van zuivere stoffen Voorstelling zuivere stof Of 1 molecule 1 molecule = combinatie van atomen Voorstelling? brutoformule

6 4. Classificatie van stoffen
4.3 Formules van zuivere stoffen Besluit De inwendige bouw van een zuivere stof wordt voorgesteld door de brutoformule De brutoformule geeft de samenstelling van 1 molecule van de Beschouwde zuivere stof Formules van enkelvoudige stoffen Algemene brutoformule Ex E naam element x index 1 mono 6 hexa 2 di 7 hepta 3 tri 8 octa 4 9 tetra nona 5 10 penta deca

7 4. Classificatie van stoffen
4.3 Formules van zuivere stoffen Formules van enkelvoudige stoffen O2 dizuurstof of zuurstofgas H2 diwaterstof of waterstofgas N2 distikstof of stikstofgas Cl2 dichloor of chloorgas O3 trizuurstof of ozon Cu koper difluor F2 magnesium Mg octazwavel S8 dibroom Br2 tetrafosfor P4 kwik Hg

8 Ex E’y 4. Classificatie van stoffen 4.3 Formules van zuivere stoffen
Formules van samengestelde stoffen = opgebouwd uit meer dan één atoomsoort Ex E’y brutoformule E, E’ elementen x en y indices H2O water NaCl keukenzout CO2 koolzuurgas

9 4. Classificatie van stoffen
4.3 Formules van zuivere stoffen Formules van samengestelde stoffen Opmerkingen 1) Brutoformule dient voor het voorstellen van een zuivere stof Brutoformule dient niet voor het voorstellen van een mengsel 2) Voorstelling meer dan één molecule van zuivere stof H2O 1 molecule water 3 H2O 3 moleculen water = coëfficiënt

10 4. Classificatie van stoffen
4.4 Oefeningen 1. Teken volgens het atoommodel van Dalton a) 2 O b) O2

11 4. Classificatie van stoffen
4.4 Oefeningen 2. Beantwoord volgende vragen over het getekende structuurmodel H C a) Is dit een enkelvoudige of een samengestelde stof? enkelvoudige stof b) Hoeveel moleculen zijn er van deze stof? 5 c) Uit hoeveel atoomsoorten is één molecule opgebouwd? 2 d) Uit hoeveel atomen is één molecule opgebouwd? 5 e) Hoeveel atomen waterstof komen er voor in 1 molecule 4 f) Geef de naam voor de symbolen H en C waterstof - koolstof

12 4. Classificatie van stoffen
4.4 Oefeningen 3. Maak een tekening volgens het atoommodel van Dalton Omschrijf telkens in woorden 2 NaCl 2 moleculen keukenzout 1 molecule keukenzout is opgebouwd uit 1 atoom natrium 1 atoom chloor 5 CO2 5 moleculen koolzuurgas 1 molecule koolzuurgas is opgebouwd uit 1 atoom koolstof 1 atomen zuurstof

13 4. Classificatie van stoffen
4.4 Oefeningen 3. Maak een tekening volgens het atoommodel van Dalton Omschrijf telkens in woorden 3 Br2 3 moleculen Br2 (dibroom) 1 molecule dibroom is opgebouwd uit 2 atomen broom

14 4. Classificatie van stoffen
4.4 Oefeningen 4. Beantwoord onderstaande vragen voor de 3 gegeven stoffen

15

16

17

18

19

20

21


Download ppt "4. Classificatie van stoffen"

Verwante presentaties


Ads door Google