De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen Wanneer is een stof nu zuur of basisch ?? Zuren en basen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen Wanneer is een stof nu zuur of basisch ?? Zuren en basen."— Transcript van de presentatie:

1 Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen Wanneer is een stof nu zuur of basisch ?? Zuren en basen

2

3 Indicatoren (Tabel 52A)

4 Let op de mengkleuren en thymolblauw!

5 Universeel Indicatorpapier Lakmoespapier

6 Zuur: kan H + afstaan Base: kan H + opnemen Zuren en basen Hoe weet je of een stof zuur of basisch is ??? In BINAS T49 staan een groot aantal van de zuren en basen die veel gebruikt worden vermeld. Linker kolom de zuren en rechterkolom de basen Vaak negatief geladen of bevat N atoom

7 Sterk Neutraal

8 Sterke zuren: (staan aan water alle H + af) HClwaterstofchloride HBr waterstofbromide HI waterstofjodide HNO 3 salpeterzuur H 2 SO 4 zwavelzuur (tweewaardig sterk zuur)

9 HNO 3 + H 2 O  H 3 O + + NO 3 - oxonium- ion Zure oplossingen kunnen stroom geleiden. Bv: oplossen salpeterzuur in water Oplossen van een sterk zuur Alle zuurdeeltjes staan H + af, ze splitsen volledig.

10 LET OP! zoutzuur is een oplossing van HCl Notatie:H 3 O + + Cl -

11 Zwakke zuren (staan bijna geen H + aan water af) (evenwicht) HF waterstoffluoride CH 3 COOH (HAC) azijnzuur H 2 C 2 O 4 oxaalzuur H 2 S waterstofsulfide H 3 PO 4 fosforzuur H 2 CO 3 koolzuur

12 Stap 2: NH 4 + + H 2 ONH 3 + H 3 O + Bv: oplossen ammoniumnitraat in water Oplossen van een zwak zuur Stap 1: aq NH 4 NO 3  NH 4 + + NO 3 - Niet alle zuurdeeltjes staan H + af  er is evenwicht

13 Wat staat er op een etiket? Sterk zure oplossing (altijd gesplitst): H 3 O + (aq) + ….. (aq) Zwak zure oplossingen (nooit gesplitst): HCN (aq)

14 8.4 Formules en namen van zuren Organische zuren Bevatten C, H en O Anorganische zuren Bevatten geen koolstofskelet Bijvoorbeeld: HCl, koolzuur Ionen Bijvoorbeeld: ammonium, Fe(H 2 O) 6 3+

15 Koolzuur CO 2 + H 2 O (H 2 CO 3 ) H 2 CO 3 + H 2 O HCO 3 - + H 3 O + (HCO 3 - + H 2 O CO 3 2- + H 3 O + )

16 Ionen als zuren Fe(H 2 O) 6 3+ + H 2 O FeOH(H 2 O) 5 2+ + H 3 O + Gehydrateerde metaalionen ammonium- ion

17 Welke relatie kan je afleiden tussen [H + ] en pH? 8.5 PH- berekeningen

18 Zuren en basen: [H 3 O + ] vs pH pH = - log [H 3 O + ] [H 3 O + ] = 10 -pH

19 Zwavelzuur Splitst twee H + af en geeft dus 2 H 3 O + Bereken de pH van 0,01 M zwavelzuur- oplossing Significantie wordt bepaald door het aantal decimalen van de gegeven pH.

20 pH oplossing zwak zuur K z = zuurconstante Hoe lager de K z hoe zwakker het zuur. Alleen afhankelijk van de temperatuur [H 2 O]= constant = 1 Evenwichtsconstante:

21 Zwak zuur berekening HZ (aq) + H 2 O  Z - (aq) + H 3 O + (aq) B0,10 0 0 ∆ -x + x+ x E0,10-x x x K z =[Z - ]. [H 3 O + ] [HZ] K z = x 2 (0,10 – x)  abc- formule gebruiken

22 Zwak zuur berekening pH van 0,10 M HNO 2 -oplossing berekenen HNO 2 niet 100% geïoniseerd, dus met zuurconstante berekenen. HNO 2 (aq) + H 2 O(l)  NO 2 - (aq)+H 3 O + (aq) B0,1000 ∆-x+x+x E0,10-xxx Kz = [NO 2 - ]. [H 3 O + ] = 5,6.10 -4 [HNO 2 ] x = [H 3 O + ] ?

23 x 2 = 5,6.10 -4 0,10- x Hieruit volgt: x 2 + 5,6.10 -4 x - 5,6.10 -5 = 0 a= 1; b= 5,6.10 -4 ; c= -5.6. 10 -5 Invullen in: x=7,2E -3 pH= 2,14


Download ppt "Zure stoffen kennen we allemaal: azijn of citroen Wanneer is een stof nu zuur of basisch ?? Zuren en basen."

Verwante presentaties


Ads door Google