De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Formules Wetenschappelijk onderzoek naar chemische formules.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Formules Wetenschappelijk onderzoek naar chemische formules."— Transcript van de presentatie:

1 Formules Wetenschappelijk onderzoek naar chemische formules

2 Wetenschappelijk onderzoek Stand van zaken: Onderzoek naar chemische reacties  Hoeveelheid betrokken stoffen (één  meer) ENKELVOUDIGE STOFFEN  Welke stoffen reageren ELEMENTENTHEORIE  Elementenanalyse KOMMAFORMULES

3 Wetenschappelijk onderzoek Wetenschap levert kennis en inzicht (regelmatigheden) op ZUIVER (interesse, nieuwsgierigheid) TOEGEPAST (toepasbaar in maatschappij)

4 Wetenschappelijk onderzoek

5 Waarneming  Zelfde kommaformules  Kwantitatieve gegevens verzamelen  Massaverhoudingen en volumeverhoudingen bepalen = regelmaat van Gay-Lussac  Hypothese: Gasvormige stoffen reageren in volumeverhoudingen van gehele getallen V = m / d Verifiëren

6 Reacties met gassen H o + Cl o  H,Cl N o + O o  N,O N,O + O o  N,O N o + H o  N,H H,O  H o + O o = 1 : 1 : 2 = 2 : 1 : 2 = 1 : 3 : 2 = 2 : 2 : 1 Regelmaat van Gay-Lussac blijkt te kloppen

7 Wetenschappelijk onderzoek

8 Reacties met gassen H o + Cl o  H,Cl N o + O o  N,O N,O + O o  N,O N o + H o  N,H H,O  H o + O o = 1 : 1 : 2 = 2 : 1 : 2 = 1 : 3 : 2 = 2 : 2 : 1 Regelmaat van Gay-Lussac blijkt te kloppen Wet van Gay-Lussac

9 Formules Hoe kunnen we de wet van Gay- Lussac gebruiken voor chemische formules? Letten op de hoeveelheid element per liter gasvormige stof

10 Formules Voorbeeld reactie: de vorming van waterstofchloride  H o + Cl o  H,Cl  Volumeverhouding 1 : 1 : 2  1 H o + 1 Cl o  2 H,Cl 0,08 gram / L0,04 gram / L 1 portie element H 2 porties element H

11 Formules Door in porties te redeneren kunnen we chemische formules aanpassen met kwantitatieve gegevens (=aantal porties element / L) H 2 en H 1 Cl 1 en index 1 wordt vaak niet vermeld H 2 en HCl

12 Formules De hoeveelheid element v/e stof veranderd nooit. Dus: H 2 is altijd H 2 INDEX zegt iets over de hoeveelheid element

13 Formules Consequentie: uit 1 L H 2 kan nooit 3 L nieuw gas ontstaan.

14 Formules Nog een keer: 1 N 2 o + 3 H 2 o  2 N,H 2 N 1 H 3

15 Formules Naamgeving  Triviaal (bijv: chloroform) Kan geen formule afleiden m.b.v. naam  Systematisch (= volgens systeem / afspraak) Bij verbinding van 2 niet-metaal elementen  Nummerieke voorvoegsels (mono, di, tri,…)  Mono vooraan wordt weggelaten

16 vloeistoffen / vaste stoffen Formules Hoe dan het (gas)volume te bepalen van vloeistoffen / vaste stoffen. (bijv. alcohol en jood) LITERMASSA MASSA BEPALEN + 1,27 gram VERDAMPEN en OMREKENEN Pa * Va = Pb * Vb Ta Tb gassen “LITER”MASSA

17 Formules Hoe dan als je stoffen niet kunt verdampen? (Bijvoorbeeld suiker, thermolyse) Toevalligheid: v.p.v. Oplossen van 1 liter gas in 1 liter water levert een v.p.v. van -0,75 °C. V.P.V = -0,75.Volume Volume = V.P.V / -0,75

18 Formules Toepassing: Het oplossen van 14,1 gram suiker levert een V.P.V van -0,75. Volume = -0,75 / -0,75 = 1,0 L Dus “liter”massa suiker is 14,1 g/L.

19 Formules Hoe nu naar de formule van suiker? C,H,O +O 2  CO 2 + H 2 O 10 g11,1 g15,4 g5,7 g 10 / 14,1 11,1 / 1,3115,4 / 1,805,7 / 0,73 0,718,58,57,8 1121211 C,H,O +24 O  24 O11 O 12 C22 H C 12 H 22 O 11

20 De mol Alles afleiden met gassen of omrekenen naar gassen met “liter”massa. Omzeilen: andere terminologie Vergroten elementporties (g/L) naar (g / 24,5 L) of (g/mol)

21 De mol Waarom 24,5 liter? Deze hoeveelheid is de elementmassa (Zie TUE tabel 7 of BINAS) ElementKleinste portie (g/ L) Kleinste portie (g / mol) Cl 1,4535,5 O 0,65516 N 0,5714 H 0,04081

22 De mol MOL 24,5 liter gas (bij 25 °C) x gram stof gassen vast, vloeibaar, gas Molmassa Elementmassa Molvolume Molair volume

23 De mol Porties (=mol) oplossen. 1 mol stof oplossen in 1 liter = 1 molair 1 molair = 1 M.

24 Reactievergelijking Reactieschema zonder kwantitatief elementbehoud: NO + O 2  N 2 O 4 dus: 2 NO + 1 O 2  1 N 2 O 4 Index = hoeveelheid element per mol Coëfficiënt: hoeveelheid mol stof

25 Chemisch rekenen Zelf molverhouding afleiden uit reactieschema is kloppend maken. Dus: Ken je chemische formules! Uit de molverhouding kan men de massaverhouding bepalen en daarmee rekenen = chemisch rekenen!

26 Chemisch rekenen Bijv: Hoeveel gram CO 2 ontstaat bij de verbranding van 100 gram methaan? C 1 H 4 + O 2  CO 2 + H 2 O 1 C 1 H 4 + 2 O 2  1 CO 2 + 2 H 2 O 16 gram 64 gram 44 gram 36 gram 100 grx gram X = (100 * 44) / 16 X = 275 gram

27 Chemisch rekenen Bijv. Hoeveel ijzeroxide is nodig bij de productie van 1 ton ijzer? Fe 2 O 3 + C  Fe + CO 2 2 Fe 2 O 3 + 3 C  4 Fe + 3 CO 2 17,9 kmol 8,9 kmol 1422 kg1000 kg / 55,9 x (2/4) x 159,8


Download ppt "Formules Wetenschappelijk onderzoek naar chemische formules."

Verwante presentaties


Ads door Google