De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Stoffen  moleculen Om te kunnen verklaren dat stoffen bepaalde stofeigenschappen hebben gebruiken we een modelvoorstelling De molecuultheorie: stoffen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Stoffen  moleculen Om te kunnen verklaren dat stoffen bepaalde stofeigenschappen hebben gebruiken we een modelvoorstelling De molecuultheorie: stoffen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Stoffen  moleculen Om te kunnen verklaren dat stoffen bepaalde stofeigenschappen hebben gebruiken we een modelvoorstelling De molecuultheorie: stoffen bestaan uit een heleboel super kleine deeltjes van dezelfde soort Deze deeltjes noemen we moleculen Definitie: Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof dat nog de eigenschappen heeft van die stof

2 2 Moleculen Opgebouwd uit atomen Verschillende atomen (verbinding)  ontleedbaar Dezelfde atomen (element)  niet- ontleedbaar

3 3 Ontleden Uit één stof worden meerdere stoffen gemaakt. Ontleden is een chemische reactie. Bij een chemische reactie veranderen de moleculen (stoffen)

4 4 Toestel van Hoffman Reactieschema: water (l)  waterstof (g) + zuurstof (g)

5 5 Kleur atoommodel Tabel: kleur van model per atoomsoort AtoommodelKleurNaam atoomsoort Wit Waterstof H Zwart Koolstof C RoodZuurstof O GeelZwavel S GroenChloor Cl

6 6 Atoommassa Atomaire massa eenheid (u) 1 u = 1.6 10 -24 gram Diameter 1 nm = 10 -9 meter ( 1/ miljoenste mm)

7 7 (Molecuul)model Definitie: Voorstelling van de werkelijkheid hoe wij denken dat hij is Een model geldt net zo lang tot het tegendeel is bewezen.

8 8 Molecuul modellen Staafmodel CH 4 overzichtelijk niet werkelijkheid Skeletmodel CH 4 overzichtelijk niet werkelijkheid Compactmodel CH 4 werkelijkheid

9 9 Molecuulformule Met behulp van een molecuulformule kun je zien welke atoomsoorten en hoeveel atomen er in een molecuul zitten.

10 10 Index en coëfficient Index (rechtsonder) Aantal atomen Coëfficient (getal vóór de molecuulformule) Aantal deeltjes (moleculen)

11 11 Molecuulformule H 2 O Opmerking: let erop dat de getallen kleiner zijn dan de hoofdletters en dat ze onderaan staan FOUT is: H 2 O of H 2 O CH 4

12 12 Koolstofdioxide Drie Koolstofdioxide-moleculen 1.Verbinding zuurstof en waterstof 2.CO 2 (g) (molecuulformule) 3.Één atoom koolstof en twee atomen zuurstof 3 CO 2 Index coëfficiënt

13 13 Watermoleculen Vier Water moleculen Compact model Verbinding waterstof en zuurstof atomen H 2 O (l) (molecuulformule) Twee atomen waterstof en één atoom zuurstof 4 H 2 O Index coëfficient Geen index

14 14 Ontleedbare stoffen Moleculen (verbindingen) die bestaan uit 2 of meer atoomsoorten Voorbeelden –Water (H 2 O) –Alcohol (C 2 H 6 O) –Koolstofdioxide (CO 2 ) –Methaan (CH 4 )

15 15 Niet ontleedbare stoffen (elementen) Bestaan uit 1 atoomsoort (enkel) –Alle elementen uit het periodiek systeem behoren hiertoe Bijvoorbeeld: Fe = ijzer Au=goud Al = aluminium Edelgassen:He= helium Ne= Neon Ar=argon Xe= Xenon Bestaan uit 1 atoomsoort maar dan dubbel – Alle stoffen in het rijtje van Brutus Br 2 N 2 H 2 F 2 Cl 2 I 2 O 2

16 16 Elementen metalen NaamSymboolNaamSymbool AluminiumAlMagnesiumMg BariumBaMangaanMn CalciumCaNatriumNa ChroomCrNikkelNi GoudAuPlatinaPt KaliumKRadiumRa KobaltCoTinSn KoperCuTitaanTi KwikHgUraanU ijzerFeZilverAg ZinkZn CadmiumCd LoodPbWolfraamW Leer deze uit je hoofd!!!

17 17 Elementen Niet metalen NaamSymboolNaamSymbool ArgonArKoolstofC BroomBrNeonNe ChloorClSiliciumSi FluorFStikstofN FosforPWaterstofH HeliumHeZuurstofO RadonRn XenonXeKryptonKr JoodIZwavelS Leer deze uit je hoofd!!!


Download ppt "1 Stoffen  moleculen Om te kunnen verklaren dat stoffen bepaalde stofeigenschappen hebben gebruiken we een modelvoorstelling De molecuultheorie: stoffen."

Verwante presentaties


Ads door Google