De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Havo 5. Evenwichtsreactie Reactie die omkeerbaar is Heengaande en teruggaande reactie In evenwicht zijn beide reactiesnelheden gelijk aan elkaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Havo 5. Evenwichtsreactie Reactie die omkeerbaar is Heengaande en teruggaande reactie In evenwicht zijn beide reactiesnelheden gelijk aan elkaar."— Transcript van de presentatie:

1 Havo 5

2 Evenwichtsreactie Reactie die omkeerbaar is Heengaande en teruggaande reactie In evenwicht zijn beide reactiesnelheden gelijk aan elkaar

3 Concentratiebreuk De ligging van het evenwicht is o.a. afhankelijk van de concentraties van de stoffen. Algemene regel: pA + qB rC + sD.

4 Voorbeeld Methaan (CH 4 ) reageert met stoom tot waterstofgas en koolstofmonoxide. 1. Stel een reactievergelijking op CH 4 + H 2 O  3 H 2 + CO 2. Zet de stoffen voor de pijl onder de deelstreep, en de stoffen na de pijl boven de deelstreep, en maak van de + een x:. 3. Zet de coëfficienten als exponent boven de stoffen:.

5 Evenwichtsvoorwaarde Zodra het evenwicht is ingesteld, verandert de concentratiebreuk niet meer. Hij blijft dus constant. De evenwichtsvoorwaarde is dan: Er is evenwicht zodra de concentratiebreuk gelijk is aan K.

6 Evenwichtsconstante De evenwichtsvoorwaarde luidt: De waarde K heet de evenwichtsconstante. De evenwichtsconstante is alleen afhankelijk van de temperatuur.

7 Rekenvoorbeeld Men voegt 2,50 mol koolstofmonoxide, 3,00 mol zuurstofgas en 4,00 mol koolstofdioxide bij elkaar in een vat van 10,0 l waardoor zich volgend evenwicht instelt: 2 CO + O 2  2 CO 2 Bij evenwicht blijkt er nog 2,00 mol zuurstofgas in het vat aanwezig te zijn. Bereken de evenwichtsconstante.

8 Concentratiebreuk K= ? 1. Stel/schrijf de reactievergelijking op 2 CO + O 2  2 CO 2 2. Zet de stoffen links van de pijl onder de deelstreep,de stoffen rechts van de pijl boven de deelstreep, verander de + in een x en zet de coëfficiënten als exponent bij de stoffen:

9 Mol Bereken de eindhoeveelheden van de stoffen in mol met behulp van een reactietabel Stof2 COO2O2 2 CO 2 Begin2,503,004,00 Reactie Eind2,00 Stof2 COO2O2 2 CO 2 Begin2,503,004,00 Reactie-2,00-1,00+2,00 Eind2,00 Stof2 COO2O2 2 CO 2 Begin2,503,004,00 Reactie-2,00-1,00+2,00 Eind0,502,006,00

10 Concentraties Bereken de concentraties van de eindhoeveelheden in mol /L (dus aantal mol delen door het aantal liter) Volume = 10 L Concentraties: CO= 0,50 mol/10 L = 0,05 mol/L O2 = 2,00 mol/10L = 0,20 mol/L CO2 = 6,00 mol/10L = 0,60 mol/L

11 Invullen & Oplossen Concentraties: CO = 0,05 mol/L O2 = 0,20 mol/L CO2 = 0,60 mol/L

12 Stappen 1. Reactievergelijking 2. Concentratiebreuk (Zet de stoffen links van de pijl onder de deelstreep,de stoffen rechts van de pijl boven de deelstreep, verander de + in een x en zet de coëfficiënten als exponent bij de stoffen) 3. Eindconcentraties (eerst in mol, dan delen door het aantal liters) 4. Invullen & Oplossen (concentraties invullen in de concentratiebreuk en uitrekenen)

13 Voorbeeld 2 Als je waterstofgas en jooddamp bij elkaar brengt stelt zich een evenwicht in,waarbij waterstofjodide ontstaat. In een gesloten vat worden een hoeveelheid waterstofgas en jooddamp gemengd. Na verloop van tijd wordt de samenstelling van het mengsel gemeten. De concentraties van de stoffen zijn: [H2] = 0,31 mol/L [I2 (g)] = 0,85 mol/L [HI (g)] = 2,20 mol/L De evenwichtsconstante voor dit evenwicht is K= 20 Bereken de waarde van de concentratiebreuk. Heeft het evenwicht zich al ingesteld? Leg je antwoord uit.

14 Antwoord Reactievergelijking: H 2 (g) + I 2 (g)  2HI (g) Concentratiebreuk: Eindconcentraties: (zijn gegeven) [H2] = 0,31 mol/L, [I2] = 0,85 mol/L, [HI] = 2,20 mol/L Invullen & Oplossen: Er is evenwicht als K=conc breuk, dat is niet zo, dus het evenwicht heeft zich nog niet ingesteld.

15 VWO: rekenen zonder eind In een reactieruimte met een volume van 500 ml wordt 20 gram koolstof en 0,200 mol koolstofdioxide samengebracht. Hierbij ontstaat koolstofmonooxide. De temperatuur is 500 K Bereken de koolstofmonooxideconentratie na instellen van het evenwicht. StofCO 2 2 CO Begin0,2000,00 Reactie-x+2x Eind0,200-x-2x

16 VWO: rekenen zonder eind StofCO 2 2 CO Begin0,4000,00 Reactie-x+4x Eind0,400-x+4x


Download ppt "Havo 5. Evenwichtsreactie Reactie die omkeerbaar is Heengaande en teruggaande reactie In evenwicht zijn beide reactiesnelheden gelijk aan elkaar."

Verwante presentaties


Ads door Google