De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het zuur-base evenwicht I Inleiding CO 2 transport Regulatie van de zuur-base balans Diagnose zuur-base afwijkingen Patiënten voorbeelden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het zuur-base evenwicht I Inleiding CO 2 transport Regulatie van de zuur-base balans Diagnose zuur-base afwijkingen Patiënten voorbeelden."— Transcript van de presentatie:

1 Het zuur-base evenwicht I Inleiding CO 2 transport Regulatie van de zuur-base balans Diagnose zuur-base afwijkingen Patiënten voorbeelden

2 Zuur-base stoornissen Waarom meten? komen frequent voor (bij zieke patiënten). zijn een uiting van een onderliggende ziekte. kunnen worden gebruikt bij het opsporen van deze ziekte. vereisen vaak tijdige behandeling.

3 Zuur-base stoornissen bij verschillende ziektebeelden CZS:infarct, bloeding, trauma. Circulatie:hypotensie, myocard infarct. Longen: emfyseem, astma. Nieren:acute / chronische nierinsufficiëntie. Maag/darm:braken, chronische diarree. Lever:acuut / chronisch leverfalen.

4 Regulatie van de zuur-base balans Hoe ? Verdunning (distributie) Chemische buffering (intra - en extracellulair) Regulatie CO 2 concentratie (respiratoir) Regulatie van H + en HCO 3 - concentratie (metabool)

5 Zuuruitscheiding 20 – 50 mol vluchtig zuur per dag (2 – 4 liter geconcentreerd HCL) Longen Nieren 80 mmol/l niet vluchtige zuren, sulfaat, fosfaat, urinezuur, citraat, ammoniumzouten. Ongeveer 1000 keer meer zuur gaat via de longen

6 CO 2 transport

7 Het “Open systeem” CO 2 HCO 3 -

8 Respiratoire regulatie Invloed van de ademhaling op de pH CO 2 gas  CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3  H + + HCO 3 - Ademhaling  CO 2   H 2 CO 3  H +  + HCO 3 - Alkalose Ademhaling  CO 2  H 2 CO 3  H +  + HCO 3 - Acidose

9 Respiratoire regulatie Invloed van pH op ventilatie Dagelijkse CO 2 productie : 15.000 mmol/dag H +  chemoreceptoren medulla oblongata pH   alveolaire ventilatie (Ademhaling  pH   alveolaire ventilatie (Ademhaling 

10 H + als centraal kruispunt

11 Relatie pH en H + pHH + nanomol/L 7,80 16 7,60 26 7,40 40 7,20 63 7,00100

12 Henderson-Hasselbalch vergelijking 0.03 PCO 2 H + = 800 x--------------- HCO 3 - pH = 6.1 + log--------- CO 2 opgelost H + + HCO 3 - K d = ————— CO 2 opgelost Metabool via de nieren Respiratoir via de longen

13 Renale regulatie HCO 3 - terugresorptie H 2 CO 3 HCO 3 - LUMEN TUBULUSCEL CAPILLAIR HCO 3 - + H + H+H+ Koolzuur Anhydrase

14 Renale regulatie H + excretie NH 4 +  H + + NH 3 H 2 PO 4 -  H + + HPO 4 2- H 2 CO 3 HCO 3 - H+H+ LUMENTUBULUSCAPILLAIR

15 Renale regulatie Serum pH  Urine pH  = netto HCO 3 - excretie Serum pH  Urine pH  = netto H + excretie

16 Regulatie door de nier in het kort serum pH  HCO 3 - terugresorptie  H + secretie  =Netto base verlies Urine buffers  serum pH  HCO 3 - terugresorptie  H + secretie  = Netto zuur verlies Urine buffers 

17 De intra- en extracellulaire buffers 1. IntracellulairHb - + H +  HHb 2. ExtracellulairHCO 3 - + H +  H 2 CO 3 P - + H +  HP

18 Compensatie in tijd na H + belasting 6 122472 Compensatie Uren n n cel buffering n n extracellulaire distributie n n respiratoire compensatie n n renale H + excretie

19 Kwantitatieve regels Compensatie van een zuur-base stoornis is aan kwantitatieve regels gebonden. Wordt van deze regels afgeweken dan is er een bijkomende (gemengde) zuur-base stoornis. Over - of ondercompensatie bestaat niet als zodanig.

20 Algemene regels Definitie zuur-base stoornis pH, PCO 2 en HCO 3 - Compensatie is bijna nooit compleet pH 7.45 alkalose. Inadequate compensatie gemengde stoornis. Richting compensatie dezelfde HCO 3 - / CO 2 ratio. HCO 3 - ( nier ) pH =pK + log ---------------- CO 2 ( long )

21 Eenzijdige H + compensaties

22 Davenport plot pCO 2 tegen HCO 3 -

23 HCO 3 - tegen pH

24 pH Chronische Respiratoire Acidose Metabole Alkalose Acute Respiratoire Alkalose Chronische Respiratoire Alkalose Metabole Acidose Acute Respiratoire Acidose HCO 3 - PCO 2 Zuur-base diagram

25 Classificatie Normale pH 7.35 - 7.45 verlaagde pH ( H +  )Acidose lageHCO 3 - *metabool hogeCO 2 *respiratoir verhoogde pH ( H +  )Alkalose hogeHCO 3 - *metabool lageCO 2 *respiratoir Zuur-base diagram

26 Stoornis CompensatieClassificatie pH  HCO 3 -  PCO 2   respiratoir gecompenseerde metabole acidose PCO 2  HCO 3 -  metabool gecompenseerde respiratoire acidose pH  HCO 3 -  PCO 2  respiratoir gecompenseerde metabole alkalose PCO 2  HCO 3 -  metabool gecompenseerde respiratoire alkalose Primaire zuur-base stoornissen

27 StoornisCompensatieClassificatie pH  HCO 3 -  PCO 2  Metabole acidose + Respiratoire alkalose PCO 2  Metabole acidose + Respiratoire acidose PCO 2  HCO 3 -  Respiratoire acidose + Metabole alkalose HCO 3 -  Respiratoire acidose + Metabole acidose pH  HCO 3 -  PCO 2  Metabole alkalose + Respiratoire acidose PCO 2  Metabole alkalose + Respiratoire alkalose PCO 2  HCO 3 -  Respiratoire alkalose + Metabole acidose HCO 3 -  Respiratoire alkalose + Metabole alkalose pH normPCO 2  + HCO 3 -  Respiratoire alkalose + Metabole acidose HCO 3 -  + PCO 2  Metabole alkalose + Respiratoire acidose Gemengde stoornissen

28 Diagnose gemengde zuur-base stoornissen Bij een gemengde stoornis bestaat er een discrepantie tussen de primaire afwijking en de voorspelde compensatie. compensatieCO 2  : extra acidose. CO 2  : extra alkalose. compensatieHCO 3 -  : extra alkalose. HCO 3 -  : extra acidose.

29 Voorbeeld gemengde stoornis EnkelpH = 7.25HCO 3 - = 14 PCO 2 = 4,0 kPa Metabole acidose, respiratoir gecompenseerd. GemengdpH = 7.10 HCO 3 - = 14 PCO 2 = 6,4 kPa  Metabole en Respiratoire acidose

30 Voorbeeld gemengde stoornis PrimairpH = 7.25HCO 3 - = 12mmol/l PCO 2 = 3,7 kPa (28 mmHg) Metabole acidose, respiratoir gecompenseerd GemengdpH = 7.10 HCO 3 - = 12 mmol/l PCO 2 = 5,3 kPa (40 mmHg) Metabole en Respiratoire acidose

31 Zuur-base stoornissen Casus 1 Patiënte met buiktrauma Opname: hypotensie en respiratoire insufficientie. Welke zuur-base stoornis verwacht u bij deze patiënte ?

32 Zuur-base stoornissen Casus 1 Deze waarden? Bloedgas: pH = 7.10 HCO 3 - = 14 mmol/L PCO 2 = 6,4 kPa Normaal pH7.35 - 7.45 HCO 3 - 24 mmol/L PCO 2 6,0 pKa

33 Zuur-base stoornissen Casus 1 Bloedgas: pH= 7.10 HCO 3 - = 14 mmol/L PCO 2 = 6,4 kPa Gemengde metabole en respiratoire acidose Normaal pH7.35 - 7.45 HCO 3 - 24 mmol/L PCO 2 6,0 pKa

34 Zuur-base stoornissen Casus 2 Vrouw, 55 jaar Opname:bloed braken ten gevolge van maagulcus Onderzoek:bloeddruk 65/40 mmHg. Pols 140/min Bloedgassen:pH = 7.30 HCO 3 - = 12 mmol/l PCO 2 = 3 pKa Natrium = 139 Chloor = 98 Kalium = 3.0 mmol/l Normaal pH 7.35 - 7.45 HCO 3 - tot 24 mmol/L PCO 2 tot 6,0 pKa

35 Bloedgas: pH = 7.30  HCO 3 - = 12  PCO 2 = 3 kPa  Anion gap139 - 98 + 12 = 29  DiagnoseMetabole acidosemet verhoogde anion gap (lactaat acidose). Zuur-base stoornissen Casus 2

36 Anion gap Na + - [ Cl - + HCO 3 - ]

37 Anion gap ­ Na + - [ Cl - + HCO 3 - + Z - ]

38 Metabole acidose normale anion gap Gastro intestinaal HCO 3 - verlies diarree drainage: fistels, drains pancreatitis Renaal HCO 3 - verlies nierinsufficiëntie hypoaldosteronisme koolzuur anhydrase remmers (Diamox R ) renale tubulaire acidose

39 Metabole acidose hoge anion gap Endogeen zuur nierinsufficiëntie (SO 4 2- ) lactaat ketoacidose Exogeen zuur methanol salicylaten

40 Anion GAP bij metabole acidose Melkzuur acidoseplasma lactaat verhoogd Keto acidoseketo zuren verhoogd Intoxicatie –SalicylaatpCO 2 verlaagd –Methanolosmolariteit verhoogd –Ethyleenglycolosmolariteit verhoogd Nierinsuffientiecreat, fosfaat verhoogd Sterk celvervalKalium, LDH en CK sterk verhoogd Verhoogd > 18 mmol/l Andere parameters

41 Metabole acidose Lactaat Glucose PyruvaatLactaat Krebs Cyclus ATP  Glucose + 2 ADP + anorganisch fosfaat  2 lactaat + 2 ATP  ATP + H 2 O  ADP + anorganisch fosfaat + H +

42 Zuur-base stoornissen Casus 3 Man 65 jaar, bekend met COPD Complicatie:pneumonie. Onderzoek:ademfrequentie 50/min. Bloedgassen: pH = 7.0PCO 2 = 13,1 kPa HCO 3 - = 32 mmol/l Wat is hier aan de hand? Normaal pH 7.35 - 7.45 HCO 3 - tot 24 mmol/L PCO 2 tot 6,0 pKa

43 Zuur-base stoornissen Casus 3 Bloedgas:pH = 7.0  PCO 2 = 13,1  HCO 3 - = 32  Diagnoseacute respiratoire acidose Therapiebeademing (cave CO 2 ) buffer ?

44 Zuur-base stoornissen Casus 4 Vrouw 20 jaar VG:Gezond. Rookt 20 sigaretten/dag. Medicatie:"de pil". Opname:Pijn op de borst en dyspneu. BGA : * pH = 7.55 * HCO 3 - = 20 mmol/l * PCO 2 = 3,3 kPa (25 mmHg) pH = 7, 35- 7,45 HCO 3- = 22 – 26 PCO 2 = 5,0 – 5,6

45 Zuur-base stoornissen Casus 4 Acute respiratoire alkalose Hyperventilatie

46 Zuur-base stoornissen Casus 5 Man, 42 jaar Eerst: Chronisch braken t.g.v. ulcus pylori. pH = 7.55 HCO 3 - = 48 mmol/L PCO 2 = 8,0 kPa (60 mmHg) Later: Respiratoire insufficiëntie t.g.v. aspiratie pneumonie. pH = 7.40 HCO 3 - = 48 mmol/L PCO 2 = 10,7 kPa (80 mmHg) 1. Diagnose eerste bloedgas? 2. Is er sprake van een zuur-base stoornis bij de tweede bloedgas? De pH is normaal !

47 Zuur-base stoornissen Casus 5 Door zuurverlies via braken heeft patiënt een metabole alkalose. Door de longontsteking krijgt hij ademhalingsproblemen en kan hij niet voldoende CO 2 uitademen. Hij krijgt hierbij een acute/chronische respiratoire acidose. Beiden zuur-base stoornissen heffen elkaar voorlopig op. De chronische respiratoire acidose zal de overhand nemen.


Download ppt "Het zuur-base evenwicht I Inleiding CO 2 transport Regulatie van de zuur-base balans Diagnose zuur-base afwijkingen Patiënten voorbeelden."

Verwante presentaties


Ads door Google