De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG"— Transcript van de presentatie:

1 Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG
Advanced life support Voor arts-assistenten Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG

2 Chain of survival

3 Start vroegtijdig BLS < 5 min: meeste kans op overleving 5-10 min:
Focus op circulatie: ononderbroken hartmassage, vroege defibrillatie Minder belangrijk: beademing, infuus, medicatie 5-10 min: “traditionele” ALS met infuus, medicatie, luchtweg, etc. > 10 min: …….

4 Wat wordt er van je verwacht?
Leiding nemen/coördineren Rolverdeling team Toezien op adequate BLS Schokbaar of niet schokbaar Tijd (laten) bijhouden ALS protocol volgen 4H en 4T

5 Leiding nemen Lastig? Houdt overzicht Blijf kalm Spreek duidelijk
Denk hardop Gebruik jouw team

6 Lekke band Hoe lang gaat dit duren?

7 Het kan binnen 8 sec. Dus gebruik jouw team!

8 Onwel geworden patiënt
Wat nu???

9 DRS. ABCD Danger Response Shout for help Airway Breathing Circulation
Disability

10 Danger Veilig voor jezelf Veilig voor patiënt

11 Response Spreek patiënt aan Schud wakker Eventueel pijnprikkel
Check ademhaling en pols

12 Shout for help 112/ SIT-/ Reanimatiebel
Vraag informatie - reanimatiebeleid - dossier - hoofdbehandelaar

13 Teken van leven? JA: Nee: Vervolg ABCDE systematiek Geen ademhaling
Geen pols Start reanimatie

14 Reanimatie Reanimatieknop Start BLS Verzamel informatie over patiënt
Wacht tot reanimatieteam er is

15 Reanimatie Zonder BLS geen ALS Onderbreek de hartmassage NIET

16 Dit is waarom!

17 Minimaliseer onderbrekingen
Continue hartmassage

18 In de praktijk: Pols check

19 In de praktijk: Pols check Ritme check

20 In de praktijk: Pols check Luchtweg Ritme check

21 In de praktijk: Pols check Luchtweg Defibrillator laden en schok
Ritme check

22 In de praktijk: Pols check Luchtweg Autopulse Defibrillator
laden en schok Ritme check

23 In de praktijk: Pols check Luchtweg Autopulse Defibrillator
laden en schok Even krabben Ritme check

24 Tips Laden tijdens massage Quick look met pols en ritme check
Shockblock: defibrillatie No shock block: dumpen energie 2 minuten doorgaan met masseren Intuberen in later stadium Autopulse in later stadium

25 Reanimatierichtlijn Hartmassage! Precordiale stomp? 30/2 verhouding
Vlot defibrilleren Eerst laden, dan stop masseren Geen ritme-/pols check na defibrillatie

26 1 2 3 4 5 6 Protocol Tjongerschans Shockblock 2 min 4 min 6 min 8 min
Defibrillatie 200J Infuus of botnaald Ballonbeademing 100% O2 (30/2) Eventueel intuberen Auto-Pulse 2 4 min Beoordeel ritme Bloedafname (4H’s 4T’s) 3 6 min 1mg Adrenaline en 300 mg Amiodarone iv 4H’s 4T’s 4 8 min 5 10 min 1mg Adrenaline en 150 mg Amiodarone iv 6 12 min Shockblock

27 1 2 3 4 5 6 Protocol Tjongerschans No-Shockblock PEA/asystolie 2 min
BLS 30/2 Ballonbeademing 100% O2 Infuus of botnaald 1 mg Adrenaline Eventueel intuberen Auto-Pulse 2 4 min Beoordeel ritme Bloedafname 4H’s 4T’s 3 6 min 1mg Adrenaline 4 8 min 5 10 min 6 12 min

28 Beoordeling ritme Wat is het ritme? Defibrilleerbaar/schokbaar?
Kan er output zijn bij dit ritme? Is er output? Defibrilleerbaar/schokbaar? bepaling welke deel ALS flowdiagram

29 Hartritmes Atriumfibrilleren Supraventriculaire tachycardie
Totaal AV block Ventrikel tachycardie Ventrikel fibrilleren Asystolie of toch fijnmazig VF?

30 Defibrillatie Juist plaatsen van pads Veiligheid!
bed los, zuurstof weg, kijken!

31 4 H’s en 4 T’s Hypoxie Hypovolemie Hypothermie
Hyper/hypokaliëmie en andere metabole afwijkingen Tension pneumothorax Tamponade Trombo-embolische processen Toxische substanties

32 Medicatie Geen evidence!

33 Adrenaline α en β-agonist Vasoconstrictie 1 mg, elke 3-5 minuut
redistributie van bloed naar hart, longen en hersenen 1 mg, elke 3-5 minuut

34 Amiodarone Anti-arithmicum 300 mg in 3e blok
Stabilisatie ritme 300 mg in 3e blok Indien persisterend, nogmaals bolus 150 mg in 5e blok Zie eerder

35 Overige medicatie Atropine Lidocaïne (1mg/kg)
Magnesium ( 2 gram magnesiumsulfaat bij hypomagnesiëmie, torsade des pointes, digitalisintoxicatie) Calcium (10ml 10% calciumchloride bij hyperkaliëmie, hypocalciëmie, overdosis calciumantagonisten) Natriumbicarbonaat (hyperkaliëmie, overdosis tricyclische antidepressiva) Fibrinolyse (acute longembolie)

36 Uitzonderingen Drenkelingen Onderkoelde patiënt Kinderen Zwangere
Start met 5 initiële beademingen Onderkoelde patiënt Warm patiënt op tot 33 graden Overweeg hart-/longmachine Kinderen start BLS/ALS volwassenen 4J/kg Adrenaline 10mcg/kg (0,1 ml/kg van een 1: oplossing) Amiodaron 5 mg/kg Zwangere Wigkussen, sectio in vroeg stadium

37 Auto-Pulse Kwaliteit thoraxcompressies beter
Geen verbetering overleving! Verlies geen tijd

38 Echo Bij reversibele oorzaken
Harttamponade, pneumothorax, longembolie, hartinfarct, hypovolemie.

39 Therapeutische hypothermie
Bij ROSC en comateus NNT 6 (!) Start zo spoedig mogelijk


Download ppt "Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG"

Verwante presentaties


Ads door Google