De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG Advanced life support Voor arts-assistenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG Advanced life support Voor arts-assistenten."— Transcript van de presentatie:

1 Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG Advanced life support Voor arts-assistenten

2 Chain of survival

3 Start vroegtijdig BLS < 5 min: meeste kans op overleving – Focus op circulatie: ononderbroken hartmassage, vroege defibrillatie – Minder belangrijk: beademing, infuus, medicatie 5-10 min: – “traditionele” ALS met infuus, medicatie, luchtweg, etc. > 10 min: …….

4 Wat wordt er van je verwacht? Leiding nemen/co ö rdineren Rolverdeling team Toezien op adequate BLS Schokbaar of niet schokbaar Tijd (laten) bijhouden ALS protocol volgen 4H en 4T

5 Leiding nemen Lastig? Houdt overzicht Blijf kalm Spreek duidelijk Denk hardop Gebruik jouw team

6 Lekke band Hoe lang gaat dit duren?

7 Het kan binnen 8 sec. Dus gebruik jouw team!

8 Onwel geworden pati ë nt Wat nu???

9 DRS. ABCD Danger Response Shout for help Airway Breathing Circulation Disability

10 Danger Veilig voor jezelf Veilig voor pati ë nt

11 Response Spreek pati ë nt aan Schud wakker Eventueel pijnprikkel Check ademhaling en pols

12 Shout for help 112/ SIT-/ Reanimatiebel Vraag informatie - reanimatiebeleid - dossier - hoofdbehandelaar

13 Teken van leven? JA: – Vervolg ABCDE systematiek Nee: – Geen ademhaling – Geen pols – Start reanimatie

14 Reanimatie Reanimatieknop Start BLS Verzamel informatie over patiënt Wacht tot reanimatieteam er is

15 Reanimatie Zonder BLS geen ALS Onderbreek de hartmassage NIET

16 Dit is waarom!

17 Continue hartmassage Minimaliseer onderbrekingen

18 In de praktijk: Pols check

19 In de praktijk: Pols check Ritme check

20 In de praktijk: Pols check Ritme check Luchtweg

21 In de praktijk: Pols check Ritme check Luchtweg Defibrillator laden en schok

22 In de praktijk: Pols check Ritme check Luchtweg Defibrillator laden en schok Autopulse

23 In de praktijk: Pols check Ritme check Luchtweg Defibrillator laden en schok Autopulse Even krabben

24 Tips Laden tijdens massage Quick look met pols en ritme check – Shockblock: defibrillatie – No shock block: dumpen energie 2 minuten doorgaan met masseren Intuberen in later stadium Autopulse in later stadium

25 Reanimatierichtlijn Hartmassage! Precordiale stomp? 30/2 verhouding Vlot defibrilleren Eerst laden, dan stop masseren Geen ritme-/pols check na defibrillatie

26 Protocol Tjongerschans 1 2 min Defibrillatie 200J Infuus of botnaald Ballonbeademing 100% O2 (30/2) Eventueel intuberen Auto-Pulse 2 4 min Beoordeel ritme Defibrillatie 200J Bloedafname (4H ’ s 4T ’ s) Auto-Pulse 3 6 min Beoordeel ritme Defibrillatie 200J 1mg Adrenaline en 300 mg Amiodarone iv 4H ’ s 4T ’ s Auto-Pulse 4 8 min Beoordeel ritme Defibrillatie 200J Auto-Pulse 5 10 min Beoordeel ritme Defibrillatie 200J 1mg Adrenaline en 150 mg Amiodarone iv Auto-Pulse 6 12 min Beoordeel ritme Defibrillatie 200J Auto-Pulse Shockblock

27 1 2 min BLS 30/2 Ballonbeademing 100% O2 Infuus of botnaald 1 mg Adrenaline Eventueel intuberen Auto-Pulse 2 4 min Beoordeel ritme Bloedafname Auto-Pulse 4H ’ s 4T ’ s 3 6 min Beoordeel ritme 1mg Adrenaline 4H ’ s 4T ’ s Auto-Pulse 4 8 min Beoordeel ritme Auto-Pulse 5 10 min Beoordeel ritme 1mg Adrenaline Auto-Pulse 6 12 min Beoordeel ritme Auto-Pulse Protocol Tjongerschans No-Shockblock PEA/asystolie

28 Beoordeling ritme Wat is het ritme? Kan er output zijn bij dit ritme? Is er output? Defibrilleerbaar/schokbaar? bepaling welke deel ALS flowdiagram

29 Hartritmes Totaal AV block Supraventriculaire tachycardie Ventrikel tachycardie Ventrikel fibrilleren Atriumfibrilleren Asystolie of toch fijnmazig VF?

30 Defibrillatie Juist plaatsen van pads Veiligheid! bed los, zuurstof weg, kijken!

31 4 H’s en 4 T’s Hypoxie Hypovolemie Hypothermie Hyper/hypokaliëmie en andere metabole afwijkingen Tension pneumothorax Tamponade Trombo-embolische processen Toxische substanties

32 Medicatie Geen evidence!

33 Adrenaline α en β -agonist Vasoconstrictie redistributie van bloed naar hart, longen en hersenen 1 mg, elke 3-5 minuut

34 Amiodarone Anti-arithmicum Stabilisatie ritme 300 mg in 3 e blok Indien persisterend, nogmaals bolus 150 mg in 5 e blok

35 Overige medicatie Atropine Lidoca ï ne (1mg/kg) Magnesium ( 2 gram magnesiumsulfaat bij hypomagnesi ë mie, torsade des pointes, digitalisintoxicatie) Calcium (10ml 10% calciumchloride bij hyperkali ë mie, hypocalci ë mie, overdosis calciumantagonisten) Natriumbicarbonaat (hyperkali ë mie, overdosis tricyclische antidepressiva) Fibrinolyse (acute longembolie)

36 Uitzonderingen Drenkelingen Start met 5 initi ë le beademingen Onderkoelde pati ë nt Warm pati ë nt op tot 33 graden Overweeg hart-/longmachine Kinderen Start met 5 initiële beademingen start BLS/ALS volwassenen 4J/kg Adrenaline 10mcg/kg (0,1 ml/kg van een 1:10.000 oplossing) Amiodaron 5 mg/kg Zwangere Wigkussen, sectio in vroeg stadium

37 Auto-Pulse Kwaliteit thoraxcompressies beter Geen verbetering overleving! Verlies geen tijd

38 Echo Bij reversibele oorzaken Harttamponade, pneumothorax, longembolie, hartinfarct, hypovolemie.

39 Therapeutische hypothermie Bij ROSC en comateus NNT 6 (!) Start zo spoedig mogelijk


Download ppt "Erwin ten Hoeve, SEH arts KNMG Advanced life support Voor arts-assistenten."

Verwante presentaties


Ads door Google