De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Acuut respiratoir falen Pact module Evelien de Jong & Segun Ayodeji.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Acuut respiratoir falen Pact module Evelien de Jong & Segun Ayodeji."— Transcript van de presentatie:

1 Acuut respiratoir falen Pact module Evelien de Jong & Segun Ayodeji

2 ARF $yndroom • Acute pulmonale aandoening met noodzaak tot actieve ventilatie • Syndroom: – Acute inflammatoire conditie – Non-obstructief, zonder LVF – Behandel onderliggend lijden – Meestal is dit pneumonie • Ernstige gevolgen: 90d mortaliteit = 40%

3 Ernst? ARF = ARD$ + ALI • Acuut begin respiratoir falen • Foto/CT met nieuwe bilaterale longinfiltraten • Geen LVF (wedge<18mmHg) • Indeling ahv PaO2/FiO2 – ARDS: P/F ratio < 201 mmHg – ALI: P/F ratio 200-300 PEEP beïnvloedt foto en P/F LVF is moeilijk definieerbaar

4 Alternatief: Long Injury Severity Score • Compliantie …………….0-4 • P/F ratio…………………….0-4 • Quadranten X-thorax...0-4 • Peep………………………….0-4 • -------------------------------------- aantal punten /4 Score > 2.5 = ARDS LISS correleert niet met de outcome / mortaliteit

5 Etiologie? ARF = Direct maar ook Indirect • Directe longschade – Aspiratie/ Inhalatie trauma – Longcontusie • Indirecte longschade – Systemische inflammatie

6 Onafhankelijke risicofactoren voor ARF • Conditionele factoren: – Ouderdom – Neurologische ziekte – Alcohol abusus • Etiologische factoren: – Infectie – Meerdere transfusies Klinisch onderzoek wijst een relatie uit met lage PEEP en hoge teugvolumes: cycling..

7 Manifestatie ARF • Ventilatie: Reductie in compliantie • Oxygenatie: Toename pulmonale shunting • Afname functionele residuale capaciteit • Drie distincte fases – 1 e acuut: dagen tot een week: non-cardiogeen longoedeem door capillairy leak – 2 e fase: 1-2 weken: inflammatoire reactie met organisatie van oedeem hyaline membranen – 3 e fase: fibrose en structurele veranderingen

8 Behandeling: Zo nodig maar wel op tijd beademen • Doelen: – Oygenatie: Sat>90% & pO2> 60mmHg – Ventilatie: pH 7.2-7.4, pCO2 is indirect relevant (cave vasodilatatie) • Niet beademen: heldere, HD stabiele, niet uitgeputte patiënt • Eerder beademen: cardiovasculair belaste patiënten (HD support) • Beademen: – Hypoventilatie: pCO2 verhoging, hP 30) – Hypoxie ondanks zuurstofmasker

9 NIV? Overwegen bij: Heldere, HD stabiele coöperatieve, niet- respiratoir acidotische patiënt Voorwaarde: verbetering binnen een uur Motief: minder VAP (immuungecompromiteerden)

10 Protectief beademen Adequaat oxygeneren en ventileren zonder: • Overrekking – End inspiratory pressure <28-30 cmH20 – Teugen > 6 ml/kg ideaal gewicht – Cave kleine long en meer ontstoken long – Trial: 12 ml/kg vs 6 ml/kg = 9% hogere mortaliteit • "Cycling" van alveoli door een te lage PEEP (hoog of laag bij ARDS is een discussiepunt) • Te diep te sederen: – Zo snel mogelijk zelf laten ademen: PS – Er zijn aanwijzingen dat initiële verslapping helpt

11 Best Arterial Oxygenation • Rekruteer en hou PEEP 18-20 cmH20 • Titreer FiO2 naar sat 90% (steil op dissociatie curve) • Bouw PEEP 1cm H20 / 2-3 minuten af tot saturatie afneemt • Rekruteer en stel PEEP 1cm H2O hoger in dan de sluitingsdruk

12 I : E De respiratoire tijd constante is laag: Resistance x Compliance ?? • Lang I geeft komt CO2 uitwas ten goede • Kort E geeft minder collaps • Evt invers ratio (auto PEEP..)

13 Additionele ondersteunende therapie • AB bij verdenking infectie binnen 1 uur • Vloeistof en voeding: – Indien HD haalbaar ontwateren (cave rekruteren) – Bij voorkeur enteraal voeden

14 Buikligging? • Onderbouwing: Toename van ventilatie van dorsale regio’s  ventilatie/ perfusie ratio omhoog – 70% oxygeneert binnen 1-2 uur beter – Indirecte ARF reageert vaker wel – Geen verbetering op mortaliteit (subgroep?) – Dagelijks draaien kan overwogen worden

15 Rx ondersteuning • Geen enkele medicatie die voordeel laat zien bij ARDS in trials – Inhaled NO + Inhaled prostacycline= pulmonale vasodilatoren  verminderd de pulm arteriel druk Verhoogd de PF ratio, verbeterd oxygenatie maar geen overlevingsvoordeel – Steroïden: hoge dosis gedurende 24 uur geen effect – Surfactant: niet aanbevolen bij volwassen

16 Additionele ondersteuning • BT: op indicatie (collaps versus shunting) – Standpunten? • Fysiotherapie: geen plek (verhoogt verbruik) • CESAR studie: bij ernstige ARDS verwijzing naar regionaal ECMO centrum reduceert mortaliteit

17 Complicaties van beademing • HD: positieve druk in de thorax, minder veneuze return • Infectie: verhoogd risico VAP – 1 e week: 3%/dag toename – 2 e week: 2%/dag toename – Verder: 1%/dag toename • Druk en volume geïnduceerde schade : – VALI (associated) – VILI (induced) – Pneu

18 Acuut respiratoir falen Pact module Evelien de Jong & Segun Ayodeji

19 Acuut respiratoir falen Pact module Evelien de Jong & Segun Ayodeji


Download ppt "Acuut respiratoir falen Pact module Evelien de Jong & Segun Ayodeji."

Verwante presentaties


Ads door Google