De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiebeleid Onderneming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiebeleid Onderneming"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiebeleid Onderneming
Public Relations Institutionele reclame Publiciteit Face to face communicatie Blz. 491 Promotie Reclame E. Commerce Sales Promotion Persoonlijke Verkoop Direct Markting Promotiebeleid

2 Communicatieproces Blz. 506 Coderen Decoderen Zender Boodschap Kanaal
Ontvanger 1 R R R R Ontvangers Feedback Respons Promotiebeleid

3 Public relations (blz. 547)
Institutionele reclame = corporate public relations (blz. 548) Publiciteit = free publicity. Geloofwaardiger dan reclame maar niet beïnvloedbaar (blz. 550) Face to face communicatie = persconferenties en interviews. Goed voorbereiden Promotiebeleid

4 Reclame (blz. 540) Massacommunicatie Eenrichtingsverkeer
Geen interactie mogelijk Relatief goedkoop per bereikt adres Lage impact Doel: Attitude en gedragsverandering bewerkstelligen Promotiebeleid

5 Wanneer is reclame zinvol?
Als er sprake is van differentiatie Als er verborgen kwaliteiten zijn Als er sterke concurrentie is Als er emotionele waarden zijn Als er sprake is van een consistent marketingbeleid Promotiebeleid

6 Reclameplan Probleemanalyse Doelplanning Middelenplanning Feed back
Promotiebeleid

7 Probleemanalyse Sterkten van het product of de dienst
Zwakten van product en of dienst Marktomschrijving Beoogde doelgroepen vaststellen Dit is de input voor: Reclamebureau blz. 543 Promotiebeleid

8 Doelplanning Wat wil ik bereiken. Cognitief = van onbekend naar bekend
Affectief = van begrip naar overtuiging Conatief = van overtuiging naar actie DAGMAR-model om effect te meten blz. 546 Promotiebeleid

9 Middelenplanning Kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van media
Budgettering Advertisingmix Promotiebeleid

10 Kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van media
Kwalitatieve eigenschappen Mediumprofiel Communicatie - vermogen Blz Kwantitatieve eigenschappen Bereik Dekking Waste Kosten per 1000 Frequentie Promotiebeleid

11 Budgettering Percentagemethoden Op basis van uitgaven concurrentie
Vast bedrag per product Anticyclisch budgetteren pragmatische methode (zoveel als mogelijk of sluitpost) Taakstellende methode Promotiebeleid

12 Advertisingmix Boodschap = communiceren van instrumentele en expressieve eigenschappen v/h product Vormgeving = Afhankelijk van medium, grootte, kleurgebruik, plaats etc. Frequentie = afhankelijk van tarieven en kosten Dragers = zie mediumtypen Promotiebeleid

13 Feed back Zijn de voorgenomen doelen bereikt met het daarvoor beschikbare budget? Promotiebeleid

14 Enkele andere reclamebegrippen (1)
Collectieve reclame: promoten v/e product of dienst v/e bedrijfstak Coöperatieve reclame: gezamenlijk bewerken v/d eindafnemer door verschillende partijen bedrijfskolom Combinatie reclame: Reclame elkaars producten te promoten Blz Promotiebeleid

15 Enkele andere reclamebegrippen (2)
Themareclame: gericht op attitudeverandering van consument Actiereclame: gericht op meer verkopen op korte termijn Vergelijkende reclame: aanbieder vergelijkt zijn product rechtstreeks met product van concurrent Blz Promotiebeleid


Download ppt "Communicatiebeleid Onderneming"

Verwante presentaties


Ads door Google