De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MARKETING-COMMUNICATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "MARKETING-COMMUNICATIE"— Transcript van de presentatie:

1 MARKETING-COMMUNICATIE
- externe communicatie -

2 KORTE INHOUD deel I marketing-communicatie
deel II voorbeelden uit de praktijk deel III discussie- en vragenronde over eigen communicatie

3 Deel I: MARKETING-COMMUNICATIE
1. Wat is marketingcommunicatie 2. Van ondernemings- tot reclameplan 2.1 Ondernemingsplan 2.2 Marketingplan 2.3 Marketing-communicatieplan 2.4 Reclameplan

4 1. Wat is marketing-communicatie?
alle externe communicatie nodig om tot een op voorhand bepaald marketingbeleid te komen definitie in contact treden met handel/diensten en consumenten om hun kennis, attitude en gedrag te beïnvloeden in een voor u bedrijf zo gunstig mogelijke richting.

5 Procesmodel van marketing-communicatie
Zender, producent, adviesbureau Marketingstrategie Marketing-communicatiestrategie Doelstellingen Propositie Codering: concept, uitvoering Ruis Marketingcommunicatie-instrument Terugkoppeling, respons Medium Boodschap Ruis Ontvanger, consument, bedrijf Decodering, verwerking Kennis, attitude Gedrag

6 2. Van ondernemings- naar reclameplan
definitie reclame “Reclame is overredende informatie over producten, diensten en bedrijven waarbij gebruik gemaakt wordt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, attitude en mogelijk het gedrag van de doelgroep in een voor de adverteerder zo gunstig mogelijke richting te beïnvloeden.”

7 Marketing-communicatieplan
Van ondernemings- naar reclameplan Ondernemingsplan Marketingplan Marketing-communicatieplan Reclameplan

8 2.1 Ondernemingsplan => uitgangspunt voor een goed reclameplan
=> formulering van de ondernemingsstrategie (= het optimaal inzetten van instrumenten/middelen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken)

9 2.2 Marketingplan => alle marketingdoelstellingen en -strategieën om deze doelstellingen te realiseren => indeling: EXTERNE ANALYSE INTERNE ANALYSE MARKETINGDOESTLLINGEN MARKETINGDOELGROEP BUDGET

10 EXTERNE ANALYSE INTERNE ANALYSE
onderzoek naar de afnemers, de markt en de concurrentie basis voor SWOT analyse INTERNE ANALYSE door de eigen situatie te vergelijken met die van de concurrentie, kunnen de sterke en zwakke punten van de onderneming opgespoord worden (SWOT)

11 MARKETINGDOELSTELLINGEN
na de externe en de interne analyse kunnen doelstellingen geformuleerd worden zoals marktaandeel, omzet, concurrentie INTERNE ANALYSE tot welke groep bedrijven/consumenten gaat men zich richten met een bepaald product of productgroep

12 BUDGET => voor elke marketingactiviteit een budget
=> aangeven hoe hoog de budgetten mogen zijn voor de marketing-communicatie

13 2.3 Marketing-communicatieplan
=> verdere uitwerking van de communicatie-strategie => juiste mix opstellen uit verschillende elementen (reclame, PR, sponsoring, verkoopspromotie, DM communicatie, beurzen, opendeurdagen,…) => deze mix moet zorgen voor : AANVULLENDE ACTIVITEITEN VERSTERKING OPTIMALE INTEGRATIE

14 campagne-ontwikkeling
2.4 Reclameplan onderzoek reclamedoelstelling reclamedoelgroep voorlopig budget reclamestrategie mediaselectie campagne-ontwikkeling definitief budget uitvoering campagne reclame-onderzoek

15 1. Case A (personeelscommunicatie)
Deel II: VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 1. Case A (personeelscommunicatie)

16 ONDERZOEK Marktonderzoek bij laatstejaarsstudenten SWOT - analyse
Strenghts - goede naamsbekendheid - degelijk - werkzekerheid - mogelijkheden om zich te ontplooien Weaknesses - weinig verschil in imago tussen chemiebedrijven - oubollig en statisch imago - mastodont met weinig aandacht voor kleinschaligheid - slecht beeld van chemiesector Opportunities - geïntegreerde communicatie - ander beeld van zichzelf laten zien - verjonging doorvoeren Threats - algemene schaarste aan arbeidskrachten - aantal chemiestudenten neemt sterk af

17 DOELGROEP regio Antwerpen studenten chemie en scheikunde
eigenschappen: - durven risico’s nemen - teamplayer - ambitieus - kwaliteitsbewust

18 DOELSTELLING juiste kandidaten vinden
ander imago opbouwen, jong en dynamisch

19 STRATEGIE sollicitanten aansporen om bij A te werken
NIET : wij zijn A en hebben jou nodig. WEL : wie ben jij? Misschien heeft A jou nodig. => betrokkenheid, interesse, jong beeld

20 CONCEPTONTWIKKELING => zie bijlage/voorbeelden

21 MEDIA-SELECTIE => zie bijlage/voorbeelden

22 1. Case B (strategische aanbevelingen)
Deel II: VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 1. Case B (strategische aanbevelingen)

23 DOELSTELLING DOELGROEP informeren vertrouwen
mogelijk via lage drempel creëren DOELGROEP Scholen en verenigingen Visie 1: leeftijd basisschool Visie 2: leeftijd laatstejaars (16-18j.) Middenstand en horeca Inwoners van Mol

24 BENADERING / AANPAK Scholen en verenigingen
=> via C.I.S. : aanpak afh. vd gekozen leeftijdscategorie Middenstand en horeca => braderij-aanwezigheid, info-tainment (afh. van inhoud en vorm spel) Inwoners van Mol => via nieuwsbrief en aangepaste nieuwsbrief.

25 OTS (opportunities to see)
Naamsbekendheid vergroten meningen verzamelen situatie schetsen Hoe? Uitgewerkt communicatieplan Free publicity

26 SWOT-ANALYSE Strenghts - beschikken al over een zekere basis - contact met inwoners Mol - structurele opdeling in werkgroepen Weaknesses - kleine naamsbekendheid - onduidelijkheid omtrent het bestaan van MONA - inwoners Mol kennen MONA niet zo goed Opportunities - inwoners informeren over MONA - verschillende leeftijdscategorieën trachten aan te spreken. Threats - verschillende meningen binnen MONA - zeer technisch onderwerp - moeilijke begrippen

27 Communicatieplan 1) Scholen en verenigingen Ontwikkeling van een spel i.s.m. CIS. Aanbod pakket => voor scholen en verenigingen zo interessant mogelijk maken: opstellen package Via eenvoudig ‘tool’ (tekening, ballon- of klassenwedstrijd) => andere leeftijden bereiken

28 Reacties verzamelen => op hun beurt gebruiken voor lokale acties
(het Zoeklicht, gemeentekrant, site, …) 2) Middenstand en horeca Horeca-actie Braderij => info-tainment 3) Inwoners van Mol Nieuwsbrief en alternatieve nieuwsbrief, site


Download ppt "MARKETING-COMMUNICATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google