De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

detaillistenpromotie

Verwante presentaties


Presentatie over: "detaillistenpromotie"— Transcript van de presentatie:

1 detaillistenpromotie
public relations paragraaf 9.1.3 publieke relaties Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1

2 detaillistenpromotie
promotiemix detaillistenpromotie reclame (extern) promoties (intern) public relations extern intern persoonlijke verkoop Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1

3 detaillistenpromotie
promotiemix detaillistenpromotie reclame (extern) promoties (intern) public relations extern intern persoonlijke verkoop afgekort PR, is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen de ondernemer en zijn/haar publieksgroepen, met als doel de marktpositie te behouden of te verbeteren De detaillist wil graag dat het publiek een positief beeld heeft van zijn winkel. Dit kan hij onder andere krijgen door goede voorlichting te geven. Ook kan hij goede contacten onderhouden met groepen mensen die een mening over zijn winkel kunnen geven. We hebben het hier over public relations. De functie van public relations als onderdeel van de promotiemix is het bevorderen van de relatie tussen de winkel en haar publieksgroepen. Die publieksgroepen kunnen onder andere potentiële klanten (marketingdoelgroepen), overheden, financiers en het personeel van de winkel zijn. Bij de behandeling van het begrip public relations wordt onderscheid gemaakt tussen externe en interne public relations. Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1

4 externe pr doelgroep persbericht koppelverkoop community relations
publiciteit (free publicity) alle activiteiten bedoeld die de ondernemer onderneemt, om een goede relatie te bewerkstelligen en te onderhouden met personen en instellingen in de (directe) omgeving persbericht koppelverkoop het door de ondernemer planmatig bevorderen van in beginsel niet-betaalde mediacommunicatie over een onderneming, geschreven of samengesteld door een onafhankelijke redactie of journalist Voor free publicity hoeft niet direct betaald te worden, maar door het regelmatig adverteren in de media zal de bereidwilligheid van de redacties een stuk groter worden. Bij de huis-aan-huisbladen is er vaak sprake van een koppelverkoop. De redactie is bereid een redactioneel stukje te schrijven in ruil voor een advertentie(contract). Een nadeel van free publicity is dat de redactie ook negatief nieuws kan opnemen op de redactionele pagina. De leidinggevende kan invloed uitoefenen op de free publicity door zelf de persberichten bij een activiteit te schrijven. Een goed geschreven persbericht wordt vaak door de redactie ongewijzigd overgenomen. Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1

5 interne pr doelgroep eigen personeel
versterken organisatiecultuur, idee/mening over: normen waarden verwachtingen doelstellingen Bij de interne public relations gaat het om de relatie met de interne publieksgroepen. Van belang in dit kader is de werksfeer in de winkel. Interne public relations richt zich op de interne publieksgroepen: de winkelmedewerkers en de leiding. Door interne public relations kan het werkklimaat in de winkelorganisatie positief worden beïnvloed, waardoor de arbeidsmotivatie toeneemt. De interne public relations is een hulpmiddel om het groepsgevoel binnen de detailhandelsonderneming te versterken. Hierdoor kan een sterke organisatiecultuur ontstaan. In een winkel met een sterke cultuur voelt ook de consument zich thuis, omdat: het winkelpersoneel op een prettige manier met elkaar omgaat, wat een positieve uitstraling heeft richting klant, het winkelpersoneel beter op de hoogte is van de gang van zaken, de werkwijzen, de geplande acties, enzovoort, de klant zich in de winkel welkom voelt, de klant op een correcte manier geholpen wordt, want het winkelpersoneel weet dat hun inzet het uiteindelijke resultaat bepaalt. Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1

6 verschillen groter kleiner subjectief objectief meer minder doelgroep
PUBLIC RELATIONS RECLAME groter kleiner doelgroep inhoud communicatie-middelen subjectief objectief meer minder de verschillen doelgroep De doelgroep bij een public relationsboodschap is groter dan de doelgroep bij een reclameboodschap. Bij reclame is de boodschap gericht op de promotiedoelgroep die vooral bestaat uit (potentiële) consumenten. Bij public relations is de doelgroep min of meer oneindig. Iedere publieksgroep komt in principe in aanmerking om “bewerkt” te worden. Daarbij is reclame extern gericht; public relations kan zowel intern als extern gericht zijn. inhoud Public relations is gericht op het kweken van wederzijds begrip. Om dit te bereiken moet de inhoud van de boodschap een stuk objectiever zijn dan bij een reclameboodschap. Bij reclame wordt de consument bewerkt met een subjectieve boodschap. Het objectieve karakter van public relations blijkt uit de pr-activiteiten, zoals het doen van mededelingen (persberichten), het plaatsen van advertenties voor het “goede” doel, het verstrekken van inlichtingen (06-nummers) en het geven van toelichting en voorlichting. middelen Bij reclame wordt in eerste instantie gedacht aan de media. Bij public relations zijn de communicatiemiddelen om in contact te treden met de publieksgroepen veel uitgebreider. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe public relations. Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1

7 en marketing identity media public relations
marketing public relations corporate (company) public relations identity media alle media die de ondernemer gebruikt om een snelle herkenning van de huisstijl door het publiek te bewerkstelligen (logo, bedrijfskleding, lettertype, winkelpui, enzovoort) Public relations valt niet buiten de marketingdoelstelling van de winkel. Public relations en marketing hebben namelijk één gemeenschappelijke doelgroep: de consument. Public relations is een instrument waarmee de doelgroep op een “softe” manier bewerkt kan worden. Hierbij mag de detaillist de onderlinge afstemming tussen de reclameactiviteiten en public relationsactiviteiten niet uit het oog verliezen. Gebruikt de detaillist public relations bewust om bepaalde marketingactiviteiten te ondersteunen, dan wordt gesproken van marketing public relations. Gebruikt hij public relations om het begrip ten opzichte van de totale winkel te versterken (corporate image) dan wordt gesproken van corporate (company) public relations. Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1

8 praktijkvoorbeeld In de PPP bavaria2010 wordt het praktijkvoorbeeld van Bavaria volledig uitgewerkt Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1

9 Persbericht niet goed gecontroleerd staan datafouten in
Retailmarketing hoofdstuk 9, paragraaf 9.1


Download ppt "detaillistenpromotie"

Verwante presentaties


Ads door Google