De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst GMR dinsdag 12 oktober 2010. GMR GMR De GMR doet er toe !!!De GMR doet er toe !!! Positie Positie Werkwijze Werkwijze Doel Doel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst GMR dinsdag 12 oktober 2010. GMR GMR De GMR doet er toe !!!De GMR doet er toe !!! Positie Positie Werkwijze Werkwijze Doel Doel."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst GMR dinsdag 12 oktober 2010

2 GMR GMR De GMR doet er toe !!!De GMR doet er toe !!! Positie Positie Werkwijze Werkwijze Doel Doel

3 Positie GMR in organisatie

4 kwalitatief goed onderwijs Schooldirectie (Plenum) Team/(P)MR GMR Alg. directie/staf

5 kwalitatief goed onderwijs Schooldirectie (Plenum) Team/(P)MR GMR Alg. directie/staf

6 Doel GMR Versterken rol MR als Versterken rol MR als waardevolle gesprekspartner voor de school

7 Plannen schooljaar 2010-2011 n.a.v. -Evaluaties indicatoren en het werken hiermee -Strategisch beleidsplan -Realisatie doelen 2009-2010

8 Van indicatoren naar zorg voor kwaliteit van onderwijs

9 Indicatoren LeeropbrengstWelbevindenLeerlingaantal Plaats VO Identiteit – concretiseren per school

10 Aanscherpen / afspraken per indicator Conclusies en vervolgacties n.a.v. evaluatie De diepte in- zorg voor kwaliteit - zelfevaluatie

11 Leeropbrengst Zeer goede resultaten in 2009-2010 LG score = indicator Werken met tussenopbrengsten ingebed op SKPO-niveau Per school opnemen in kwaliteitscyclus

12 SAQI Samenhang welbevinden en leeropbrengst Vertaalslag naar analyseren en handelen

13 Leerlingaantal Dalend leerlingaantal Dalend marktaandeel Na 1 oktober analyse op SKPO-niveau

14 VO-indicator Waardevolle informatie Twijfel over:signaalfunctie m.b.t. risico's beïnvloedbaarheid Betrouwbaarheid en aanlevering gegevens vergroten

15 Identiteit Concretisering per school 2010-2011 SchoolplanMR

16 Er is meer Zelfevaluatie Welke gegevens heb je allemaal? -leerlingen -personeel; -eigen functioneren -ouders

17 Wat is aanvullend nodig? Zorg voor kwaliteit Schoolplan

18 Doelen schooljaar 2010-2011 Strategisch beleidsplan: kwalitatief goed onderwijs

19 Vanuit evaluaties Proceselementen:DoorgaanProactief Vertalen externe ontwikkeling Versimpelen, faciliteren, formats VerbandenPrioriteiten

20 Inhoudelijk Onderwijsinhoudelijk: IB - directie Opbrengstgericht werken Passend onderwijs ReferentieniveausKwaliteitszorg

21 Toevoeging op strategisch beleidsplan De directeur

22 Bestuurlijk Invoering wetgeving Goed onderwijs bestuur

23 HuisvestingFinanciënPersoneel

24 Rol GMR Rol MR Toevoeging / reacties

25 Toevoeging op strategisch beleidsplan De directeur


Download ppt "Bijeenkomst GMR dinsdag 12 oktober 2010. GMR GMR De GMR doet er toe !!!De GMR doet er toe !!! Positie Positie Werkwijze Werkwijze Doel Doel."

Verwante presentaties


Ads door Google