De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst GMR 20 maart 2012 GMR 20 maart 2012. Personeelsbeleid en personeelsplanningl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst GMR 20 maart 2012 GMR 20 maart 2012. Personeelsbeleid en personeelsplanningl."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst GMR 20 maart 2012 GMR 20 maart 2012

2 Personeelsbeleid en personeelsplanningl

3 Aanleiding Reacties GMR Onvrede Elkaar niet begrijpen Wat doet de SKPO? GMR 20 maart 2012

4 Doel Inkadering personeelsbeleid Toelichten werkzaamheden Actualiteit: personeelsplanning - aannamebeleid - mobiliteit - boventalligheid schoolniveau GMR 20 maart 2012

5 Personeelsbeleid Goed onderwijs en goed werkgeverschap Autonome scholen binnen collectieve verantwoordelijkheid SKPO Zoveel mogelijk beleidsvrijheid op schoolniveau Kaders en facilitering op SKPO-niveau Directeur integraal verantwoordelijk GMR 20 maart 2012

6 Rol P&O -Advisering directies -Facilitering -Ontwikkelen beleid en kaders -Anticiperen op ontwikkelingen -Niet direct leerkracht -Leiding vervangerspool (40 personen in dienst van SKPO) GMR 20 maart 2012

7 Trend nu Toename belang goede HR-cyclus Impuls functiemix Professionele ontwikkeling Personeelsplanning GMR 20 maart 2012

8 Personeelsplanning Medewerkers met vaste aanstelling hebben werk en rechtspositie Anticiperen op de toekomst van belang Inkomsten en uitgaven in balans Belang van meerjarenbegroting GMR 20 maart 2012

9 Personeelsplanning Minder financiële middelen - bezuinigingen - onzekerheid over toekomstig beleid en financiering van de overheid - leerlingaantal Eindhoven is geen krimpregio Behoud/uitbreiding marktaandeel GMR 20 maart 2012

10 Boventalligheid Vacature V-Pool Boventallig P&O Flexibele schil SKPO Ministerie/gelden Goed werkgeverschap Leerlingenaantal Langer doorwerken

11 Boventalligheid bestuursniveau Geen boventalligheid op bestuursniveau werk voor alle werknemers GMR 20 maart 2012

12 Boventalligheid bestuursniveau Wat zou het betekenen als we boventalligheid zouden hebben? SKPO: ontslagbeleid Meerjarenbegroting - personeelsplanning In overleg GMR aantal bepalen binnen functiecategorie Plaatsing in RDDF 1 jaar, daarna ontslag GMR 20 maart 2012

13 Boventalligheid bestuursniveau LIFO binnen functiecategorie Functiebouwwerk Anticiperen is voorkomen van boventalligheid Geen krimp, investeren in leerlingaantal is mogelijk Uitstroom, b.v. ABP bijeenkomsten Afslanken: geen aanname externen Creëren flexibele schil Bevorderen mobiliteit vrijwillig/boventallig op schoolniveau GMR 20 maart 2012

14 Boventalligheid Schoolniveau GMR 20 maart 2012

15 Boventalligheid Vacature V-Pool Boventallig P&O Flexibele schil SKPO Ministerie/gelden Goed werkgeverschap Leerlingenaantal Langer doorwerken GMR 20 maart 2012

16 Werkvorm Twee groepen Onderwerpen: boventalligheid & mobiliteit Is er bij jou op school boventalligheid? Wat merk je hiervan? Is mobiliteit onderwerp van gesprek? Wat heb je nodig om mobiliteit te vergroten? Aanbevelingen vanuit GMR naar P&O Rol MR GMR 20 maart 2012


Download ppt "Bijeenkomst GMR 20 maart 2012 GMR 20 maart 2012. Personeelsbeleid en personeelsplanningl."

Verwante presentaties


Ads door Google