De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidsmanagement “Samen werken aan een gezond Nederland”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidsmanagement “Samen werken aan een gezond Nederland”"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidsmanagement “Samen werken aan een gezond Nederland”
Bert van der Sluis

2 Uitgangspunten gezondheids-management IHC Merwede 2008
Verankerd in personeelsbeleid Agenda punt directie en OR, zowel centraal als decentraal Rapportage ken- en stuurgetallen Duidelijk Arbo- en Veiligheidsbeleid (VCA, toolbox meetings, PBM’s, veiligheidskundige) Onderdeel leidinggevende taak Overlegstructuur deskundige diensten management en OR rond: Beleid, SMT en RI&E Aandachtspunt presentaties directieleden

3 Integrale aanpak lichaam en geest
Arbo-arts op locaties met ondersteuning Fysiotherapeut op locaties op vaste tijden Gerichte inzet externe psychologen voor coaching en begeleiding Preventief Medisch Onderzoek (PMO), groepsanalyse en individuele terugkoppeling Inzet sportcoördinator voor activiteiten als hardlopen, roeien, volley-/voetbal, zwemmen, fietsen, gebruik externe sportfaciliteiten, ook sponsoring kleding

4 Voorkomen langdurig verzuim
Inzet professioneel instituut voor langdurig zieken, re-integratiebeleid, speciale werkplekken / afdeling / TOC Verzuimgesprek frequent verzuimers door leidinggevende en P&O Hulpmiddelen bij de uitvoer van werk Fit voor de job? Selectief bij aanname? Roeisloep het “Dikkertje”, training en wedstrijden

5 Ontmoedigingsbeleid voor rokers en overgewicht:
5 Ontmoedigingsbeleid voor rokers en overgewicht: Aandeelhouders en commissarissen MVO, Arbo- en veiligheidsbeleid Betrokkenheid en rol voor directie: uitdragen beleid en voorbeeldfunctie Individu en groepen gericht aanspreken Verantwoordelijkheid uiteindelijk bij medewerkers zelf

6 Gezondheidsmanagement.
6 Gezondheidsmanagement. 2009 Voorbereiden gezondheidsbevorderingen in het bedrijf Langer doorwerken!!! Hoe krijg ik gezondere, gemotiveerde en bevlogen werknemers

7 Gezondheidsmanagement.
7 Gezondheidsmanagement. 2010 Aanstellen van een gezondheidsmanager Samen werken aan een gezondheidsplan waaruit het gezondheidsbeleid van IHC Merwede ontstaat.

8 Gezondheidsmanagement.
8 Gezondheidsmanagement. 2011 Gezondheidsbeleid heeft vorm en landt in het bedrijf. Er ontstaat een driehoeksverhouding waardoor continue aandacht is voor de vitaliteit van de medewerker. Medische dienst Werknemer HR / Lijnmanagement Gezondheids-manager

9 Gezondheidsmanagement.
9 Gezondheidsmanagement. 2012 Gezondheidsbeleid is een continue proces. 1.Creer draagvlak bij top management. 2.Betrokkenheid OR. 3.Plan met leiderschap. 4.Richt goede overlegstructuren in met de verschillende partijen. 5.Ga op onderzoek uit. 6.Walk your talk, communiceer en draag je boodschap uit. 7.Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 8.Kennis en kunde delen. 9.Zorg voor een optimale verbinding tussen HR, Medische dienst en GZM

10 Gezondheidsmanagement.
10 Gezondheidsmanagement. 2012 Gezondheidsbeleid is een continue proces. 1.Resultaten PMO’s. 2.Interne revalidatie. 3.Jaarprogramma met diverse sportactiviteiten. 4.Drie sportcommissies. 5.Een vitaliteitsteam. 6.Gezondheidsmanagement onderdeel van toolbox meeting. 7.Onderhandelen met zorgverzekeraar. 8.Vermindering ziekte verzuim. 9.Tevreden werknemers. 10. Overlegstructuur begint te functioneren

11 Gezondheidsmanagement.
11 Gezondheidsmanagement. 2013 Gezondheidsbeleid is de sleutel naar Duurzame inzetbaarheid. 1.Flexibele organisatie - anticiperen op veranderingen. 2.Lagere verzuimkosten - stabiele of toenemende productiviteit. 3.Actieve, energieke medewerkers - door de dialoog aan te gaan. 4.Het imago van de organisatie versterkt - maak van uw medewerkers ambassadeur naar zowel klanten als naar aanstormend talent. 5.Coaching -> zelf coaching. . Veel aandacht en waardering van buitenaf, voorbeeldfunctie Audit IHMQ, Silver

12 Gezondheidsmanagement.
12 Gezondheidsmanagement. 2013 Duurzame tips voor een goed gezondheidsbeleid. 1.Competentieontwikkeling - medewerkers blijven stimuleren om opleidingen en trainingen te volgen. 2.Verbondenheid - aandacht besteden aan gemeenschappelijke doelen en een gelijkwaardige status. Bv. met veiligheid 3.Zorg voor kennisoverdracht. 4.Autonomie – geef medewerkers de ruimte en zorg voor balans tussen werk en privé. 5.Blijf je boodschap/beleid uitdragen. 6.Communiceer resultaten, maak ze zichtbaar.

13 Your Health, Our Priority!
? Your Health, Our Priority!


Download ppt "Gezondheidsmanagement “Samen werken aan een gezond Nederland”"

Verwante presentaties


Ads door Google