De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IB. Indeling presentatie •Korte terugblik •Opties •Tijdspad en rol GMR/MR, schooldirecteur en P&O Doel: informeren, reageren en afstemmen verdere proces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IB. Indeling presentatie •Korte terugblik •Opties •Tijdspad en rol GMR/MR, schooldirecteur en P&O Doel: informeren, reageren en afstemmen verdere proces."— Transcript van de presentatie:

1 IB

2 Indeling presentatie •Korte terugblik •Opties •Tijdspad en rol GMR/MR, schooldirecteur en P&O Doel: informeren, reageren en afstemmen verdere proces

3 Korte terugblik •Behoefte de IB-er binnen de school een aparte positie te geven (professionele status, erkenning, beloning, waardering); •Vraag is complex en vereist verdieping en verbreding; •Ook hier twee uitersten: geregeldheid – keuzevrijheid.

4 Korte terugblik Geregeldheid = IB als functie Vrijheid = IB als taak IB-taken belonen

5 Kansen en bedreigingen: –Flexibiliteit, vrijheid –Gelijkheid –Mobiliteit, loopbaanontwikkeling –Rechtspositie Taak, functie of beloning

6 Opties Plenum 17 april: opties besproken •Leerkracht (LA ) met IB-taken •Leerkracht (LA) met IB-taken belonen middels toelage •Leerkracht met IB-taken in LB •Aparte IB-functie in LB (OP) •Aparte IB-functie (OOP) Voor 1-1-2010 alles afgerond op schoolniveau.

7 0. Bestaande situatie •Groepsleerkracht salarisschaal LA (max 3.274 euro per maand); •Lesgevende taken, IB-taken; •Functiebenaming: groepsleerkracht; •Deze mogelijkheid blijft gewoon bestaan en zal verder buiten beschouwing worden gelaten.

8 1. IB in LA-schaal met toelage •Groepsleerkracht met IB-taken ingeschaald in LA (max 3.247 euro per •Groepsleerkracht met IB-taken ingeschaald in LA (max 3.247 euro per maand) met een toelage; •Lesgevende taken, IB-taken; •Functiebenaming: groepsleerkracht; •Toelage: vaststellen hoogte, duur en criteria.

9 2. IB in LB-schaal •Groepsleerkracht met IB-taken ingeschaald in LB (max 3.597 Euro per maand) •“Zwaardere functie”; : •“Zwaardere functie”; : bijdrage aan voorbereiding/ontwikkeling onderwijs, schoolorganisatie en eigen specialisme; •lesgevende taken, algemene taken en IB-taken; •Functiebenaming: groepsleerkracht.

10 3. IB in LB met zowel lesgevende als IB-taken •IB-er ingeschaald in LB (max 3.597 euro per maand) •“Zwaardere functie”; : •“Zwaardere functie”; : bijdrage aan voorbereiding/ontwikkeling onderwijs, schoolorganisatie en eigen specialisme; •lB-taken, lesgevende taken; •Functiebenaming: IB-er.

11 4. IB als OOP in schaal 10 •IB-er in salarisschaal 10 (gelijk aan LB-salaris; max 3.597 euro per maand); •Alleen specifieke IB-taken; •Functiebenaming: IB-er; •Rechtpositioneel verschil.

12 Samenvattend: de opties 0. Bestaande situatie 1. IB-taken in LA met toelage 2. IB-taken in LB: lesgevende en algemene taken 3. IB-functie in LB: lesgevende en specifieke IB- taken 4. IB-functie in schaal 10 (OOP): alleen specifieke IB-taken

13 Overwegingen •Veel ontwikkelingen zijn gericht op “meer handen in de klas” en de zorg rondom de leerlingen in de klas (GMR, vakbonden, PO- organisaties en ook integraal management met verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij het primaire proces) •Het “institutionaliseren (status, aparte functie en niet-lesgevend zijn) van IB sluit hierbij weinig aan. Vanuit dit perspectief zou je zeker vraagtekens kunnen zetten bij IB-OOP.

14 Voorkeur directies •Uitwerken optie 1 (toelage) en optie 3 (IB-functie in LB); •Uitwerken optie 2 (IB-taken in LB) en optie 4 (IB- functie OOP in een later stadium); •Afronding op schoolniveau per 01-01-2010; •Verder bespreken met team en MR; •"Alles is mogelijk".

15 Rol van PMR en GMR •Alle opties vergen de instemming van de GMR. •Na de instemming van de GMR, wordt op schoolniveau bepaald welke van de opties daadwerkelijk op de school worden gehanteerd. (instemming van de PMR).

16 Tijdspad •GMR juni/september: instemming IB- functieprofiel en toelagebeleid; •1 oktober 2009: opstarten formeel instemmingstraject PMR op schoolniveau door schooldirecteur; •Na instemming PMR toekenning aan betreffende medewerker; •Afgerond op schoolniveau: 01-01-2010.


Download ppt "IB. Indeling presentatie •Korte terugblik •Opties •Tijdspad en rol GMR/MR, schooldirecteur en P&O Doel: informeren, reageren en afstemmen verdere proces."

Verwante presentaties


Ads door Google