De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IB 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IB 1."— Transcript van de presentatie:

1 IB 1

2 Tijdspad en rol GMR/MR, schooldirecteur en P&O
Indeling presentatie Korte terugblik Opties Tijdspad en rol GMR/MR, schooldirecteur en P&O Doel: informeren, reageren en afstemmen verdere proces 2

3 Vraag is complex en vereist verdieping en verbreding;
Korte terugblik Behoefte de IB-er binnen de school een aparte positie te geven (professionele status, erkenning, beloning, waardering); Vraag is complex en vereist verdieping en verbreding; Ook hier twee uitersten: geregeldheid – keuzevrijheid. 3

4 Korte terugblik Geregeldheid Vrijheid = IB als functie = IB als taak
IB-taken belonen 4

5 Taak, functie of beloning
Kansen en bedreigingen: Flexibiliteit, vrijheid Gelijkheid Mobiliteit, loopbaanontwikkeling Rechtspositie

6 Voor 1-1-2010 alles afgerond op schoolniveau.
Opties Plenum 17 april: opties besproken Leerkracht (LA ) met IB-taken Leerkracht (LA) met IB-taken belonen middels toelage Leerkracht met IB-taken in LB Aparte IB-functie in LB (OP) Aparte IB-functie (OOP) Voor alles afgerond op schoolniveau. 6

7 0. Bestaande situatie Groepsleerkracht salarisschaal LA (max euro per maand); Lesgevende taken, IB-taken; Functiebenaming: groepsleerkracht; Deze mogelijkheid blijft gewoon bestaan en zal verder buiten beschouwing worden gelaten. 7

8 1. IB in LA-schaal met toelage
Groepsleerkracht met IB-taken ingeschaald in LA (max euro per maand) met een toelage; Lesgevende taken, IB-taken; Functiebenaming: groepsleerkracht; Toelage: vaststellen hoogte, duur en criteria. 8

9 2. IB in LB-schaal Groepsleerkracht met IB-taken ingeschaald in LB (max Euro per maand) “Zwaardere functie”; : bijdrage aan voorbereiding/ontwikkeling onderwijs, schoolorganisatie en eigen specialisme; lesgevende taken, algemene taken en IB-taken; Functiebenaming: groepsleerkracht. 9

10 3. IB in LB met zowel lesgevende
als IB-taken IB-er ingeschaald in LB (max euro per maand) “Zwaardere functie”; : bijdrage aan voorbereiding/ontwikkeling onderwijs, schoolorganisatie en eigen specialisme; lB-taken, lesgevende taken; Functiebenaming: IB-er. 10

11 4. IB als OOP in schaal 10 IB-er in salarisschaal 10 (gelijk aan LB-salaris; max euro per maand); Alleen specifieke IB-taken; Functiebenaming: IB-er; Rechtpositioneel verschil. 11

12 Samenvattend: de opties
0. Bestaande situatie 1. IB-taken in LA met toelage 2. IB-taken in LB: lesgevende en algemene taken 3. IB-functie in LB: lesgevende en specifieke IB-taken 4. IB-functie in schaal 10 (OOP): alleen specifieke IB-taken 12

13 Overwegingen Veel ontwikkelingen zijn gericht op “meer handen in de klas” en de zorg rondom de leerlingen in de klas (GMR, vakbonden, PO-organisaties en ook integraal management met verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij het primaire proces) Het “institutionaliseren (status, aparte functie en niet-lesgevend zijn) van IB sluit hierbij weinig aan. Vanuit dit perspectief zou je zeker vraagtekens kunnen zetten bij IB-OOP. 13

14 Voorkeur directies Uitwerken optie 1 (toelage) en optie 3 (IB-functie in LB); Uitwerken optie 2 (IB-taken in LB) en optie 4 (IB-functie OOP in een later stadium); Afronding op schoolniveau per ; Verder bespreken met team en MR; "Alles is mogelijk". 14

15 Rol van PMR en GMR Alle opties vergen de instemming van de GMR.
Na de instemming van de GMR, wordt op schoolniveau bepaald welke van de opties daadwerkelijk op de school worden gehanteerd. (instemming van de PMR). 15

16 GMR juni/september: instemming IB-functieprofiel en toelagebeleid;
Tijdspad GMR juni/september: instemming IB-functieprofiel en toelagebeleid; 1 oktober 2009: opstarten formeel instemmingstraject PMR op schoolniveau door schooldirecteur; Na instemming PMR toekenning aan betreffende medewerker; Afgerond op schoolniveau: 16


Download ppt "IB 1."

Verwante presentaties


Ads door Google