De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de workshop Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de workshop Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de workshop Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning

2 Programma  het waarom  kaders  kenmerken  voorbeeldfuncties  bezwarenprocedure  competenties  rol PMR

3 StatischDynamisch Normfuncties TOA 5,6 of 7 VAVO 10 of 12, BE 9 Voorbeeldfuncties instructeurs 7 of 8 Docent LB, LC of LD Landelijk voorschrift Nieuwe functies eenvoudig Weging landelijk Organisatie eenvoudig Aparte scholen BE, VAVO Organisatie complex BE, VAVO wordt ROC Nieuwe functies moeizaam Eerste versie FUWA BVE kwam uit in 1997 Reden om FUWA in te voeren

4  Gelijke beloning voor gelijk(waardig) werk  Opgedragen werkzaamheden en verantwoordelijkheden  Beloning hoger naarmate taken complexer  Hoogste taak bepalend  Taakinhoud bepaalt beloning, niet functiebenaming Kaders

5 Kenmerken  werkzaamheden5  speelruimte5  kennis / vaardigheden2  contacten2 Totaal: 14 kenmerken  5 punten = 70 punten

6 Kenmerk werkzaamheden  Aard  doel  effect  aanpak  dynamiek Datgene wat bereikt moet worden met het verrichten van de werkzaamheden

7 Doel van de werkzaamheden DEFINITIE SCORE 3 Het betreft het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid op een afgebakend werkgebied, dan wel het realiseren van een eindproduct van een werkeenheid of het verrichten van ondersteunende werkzaamheden op het gebied van beleid, onderzoek of ontwerp. Toelichting Er wordt een 3 gescoord indien het gaat om verantwoordelijkheid voor het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid. Feitelijk betekent dit dat alle leidinggevenden en docenten minimaal een 3 scoren. In het onderwijs kan gedacht worden aan het verzorgen van kennisoverdracht of instructie waarbij het gaat om het zelfstandig uitvoeren van (delen) van het programma gericht op het bijbrengen van theoretische en praktische kennis en/of vaardigheden op een bepaald vakgebied dan wel ter ondersteuning van een vakgebied

8 WerkzaamhedenLB (46)LC (49)LD (53) Leerproces/leren lerenstuurt aanstimuleertinitieert Leefwereld/Ontwikk.speelt in Curriculum/afstemm.draagt bijzorgtinitieert Contacten (incid./struct.)initieert (i)initieert(s) Overleg (klein/groot)stuurt(k)initieert(g) Kennis/vaardighedenis actief is voorbeeld ContractactiviteitenDraagt bijOntwikkeld medeontwikkeld Kaderverzorgenontwikkelenstrategisch Voorbeeldfuncties docenten

9 Voorbeeld functies OBP  Onderwijsassistent5  Senior Onderwijsassistent6  Instructeur7  Senior Instructeur8 En uiteraard voorbeeldfuncties voor  management  ICT  Staf en Administratie

10 Van voorbeeld naar eigen functies  organieke functie het groeperen van werkzaamheden en verantwoordelijkheden tot een door de organisatie gewenste functie  functiebeschrijving beschrijven van de op te dragen werkzaamheden en verantwoordelijkheden  functiewaardering De werkgever stelt op basis van FUWA BVE de waardering vast  mensfuncties de functie zoals die op zeker moment door een werknemer wordt uitgevoerd  overgangsregeling de overgang van mens naar organieke functie maakt een overgangsregeling noodzakelijk Werkgever / PMR Fuwa expert Werkgever / Fuwa expert Werkgever / werknemer Werkgever / vakbonden

11 Tegen:  De relatie werkzaamheden  beschrijving  De beschrijving  De waardering Bij:  Interne bezwarencommissie FUWA  Externe bezwarencommissie FUWA  rechtbank Bezwarenprocedure

12 Uitspraken rechtbank in zaak Horizoncollege Een aantal werknemers maakt bezwaar tegen de waardering van hun functie omdat ze lager zijn ingeschaald dan andere collega’s Kantorgerecht Alkmaar Werknemers dienen ingeschaald te worden in functieschaal 11 dan wel 12 Arrondissementsrechtbank Alkmaar Vernietigd uitspraak Kantorrechter, echter wijst er op dat: “…voorzover werknemers met deze procedure hebben willen bewerkstelligen dat zij anders dan door een hogere inschaling, op gelijke wijze zouden worden beloond als hun collega’s, hun vorderingen daarop niet zijn gericht.”

13 Beloningsvormen Beerenschot prestatie Persoon Functie Of Stoel Persoonsgebonden competenties Functiegebonden competenties resultaat

14 Functiegerelateerde competenties Nodig voor  het maken van een functiebeschrijving  het waarderen van een functie Bruikbaar voor  het maken van een opleidingsprogramma  personeelsbeleid  doorlichten van de organisatie = functie-eisen

15 Functiegerelateerde competenties Voorstel SBL competenties voor beroep leraar 1. interpersoonlijk 2. pedagogisch 3. didactisch (vakinhoudelijke kennis) 4. organisatorisch 5. samenwerken met collega’s 6. samenwerken met omgeving 7. reflectie en ontwikkeling

16 Persoonsgebonden competenties Doel:  motiveren  waarderen  individuele beloningsdifferentatie

17 100% 60% 0180 12 18 70% 100% 120% Huidig Automatische periodieke verhoging Berenschot Afhankelijk van groei in competenties Salaris ontwikkeling Maximaal 5% van de werknemers Hogere functie

18 Persoonsgebonden competenties

19 Competentie FunctieCompetentie Persoon  wat moet ik doen  functiegebonden  doorgroei naar hogere functie  versneld doorlopen salarisschaal mogelijk  hoger salaris dan schaalmaximum is niet mogelijk  hoe doe ik het  persoonsgebonden  doorgroei naar hogere functies niet eerste optie  versneld doorlopen salarisschaal is doel  hoger salaris dan schaalmaximum is beperkt mogelijk

20 Rol Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad  Toepassen Fuwa  waarderen functies  functiebeschrijvingen taken en verantwoordelijkheden  functiebouwerk formatieplan  invoeren competentie management / beloning  procesbewaking Geen Huur fuwa deskundigheid in Huur deskundigheid in


Download ppt "Welkom bij de workshop Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning."

Verwante presentaties


Ads door Google