De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning"— Transcript van de presentatie:

1 Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning
Welkom bij de workshop Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning

2 Programma het waarom kaders kenmerken voorbeeldfuncties bezwarenprocedure competenties rol PMR

3 Reden om FUWA in te voeren
Statisch Dynamisch Organisatie eenvoudig Aparte scholen BE, VAVO Organisatie complex BE, VAVO wordt ROC Normfuncties TOA 5,6 of 7 VAVO 10 of 12, BE 9 Voorbeeldfuncties instructeurs 7 of 8 Docent LB, LC of LD Landelijk voorschrift Weging landelijk Nieuwe functies moeizaam Nieuwe functies eenvoudig Eerste versie FUWA BVE kwam uit in 1997

4 Kaders Gelijke beloning voor gelijk(waardig) werk Opgedragen werkzaamheden en verantwoordelijkheden Beloning hoger naarmate taken complexer Hoogste taak bepalend Taakinhoud bepaalt beloning, niet functiebenaming

5 Kenmerken werkzaamheden 5 speelruimte 5 kennis / vaardigheden 2 contacten 2 Totaal: 14 kenmerken  5 punten = 70 punten

6 Kenmerk werkzaamheden
Aard doel effect aanpak dynamiek Datgene wat bereikt moet worden met het verrichten van de werkzaamheden

7 Doel van de werkzaamheden
DEFINITIE SCORE 3 Het betreft het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid op een afgebakend werkgebied, dan wel het realiseren van een eindproduct van een werkeenheid of het verrichten van ondersteunende werkzaamheden op het gebied van beleid, onderzoek of ontwerp . Toelichting Er wordt een 3 gescoord indien het gaat om verantwoordelijkheid voor het realiseren van de taakstelling van de werkeenheid. Feitelijk betekent dit dat alle leidinggevenden en docenten minimaal een 3 scoren. In het onderwijs kan gedacht worden aan het verzorgen van kennisoverdracht of instructie waarbij het gaat om het zelfstandig uitvoeren van (delen) van het programma gericht op het bijbrengen van theoretische en praktische kennis en/of vaardigheden op een bepaald vakgebied dan wel ter ondersteuning van een vakgebied

8 Voorbeeldfuncties docenten
Werkzaamheden LB (46) LC (49) LD (53) Leerproces/leren leren stuurt aan stimuleert initieert Leefwereld/Ontwikk. speelt in Curriculum/afstemm. draagt bij zorgt Contacten (incid./struct.) initieert (i) initieert(s) Overleg (klein/groot) stuurt(k) initieert(g) Kennis/vaardigheden is actief is voorbeeld Contractactiviteiten Draagt bij Ontwikkeld mede ontwikkeld Kader verzorgen ontwikkelen strategisch

9 Voorbeeld functies OBP
Onderwijsassistent 5 Senior Onderwijsassistent 6 Instructeur 7 Senior Instructeur 8 En uiteraard voorbeeldfuncties voor management ICT Staf en Administratie

10 Van voorbeeld naar eigen functies
organieke functie het groeperen van werkzaamheden en verantwoordelijkheden tot een door de organisatie gewenste functie functiebeschrijving beschrijven van de op te dragen werkzaamheden en verantwoordelijkheden functiewaardering De werkgever stelt op basis van FUWA BVE de waardering vast mensfuncties de functie zoals die op zeker moment door een werknemer wordt uitgevoerd overgangsregeling de overgang van mens naar organieke functie maakt een overgangsregeling noodzakelijk Werkgever / PMR Werkgever / PMR Fuwa expert Werkgever / Fuwa expert Werkgever / werknemer Werkgever / vakbonden

11 Bezwarenprocedure Tegen: De relatie werkzaamheden  beschrijving
De beschrijving De waardering Bij: Interne bezwarencommissie FUWA Externe bezwarencommissie FUWA rechtbank

12 Uitspraken rechtbank in zaak Horizoncollege
Een aantal werknemers maakt bezwaar tegen de waardering van hun functie omdat ze lager zijn ingeschaald dan andere collega’s Kantorgerecht Alkmaar Werknemers dienen ingeschaald te worden in functieschaal 11 dan wel 12 Arrondissementsrechtbank Alkmaar Vernietigd uitspraak Kantorrechter, echter wijst er op dat: “…voorzover werknemers met deze procedure hebben willen bewerkstelligen dat zij anders dan door een hogere inschaling, op gelijke wijze zouden worden beloond als hun collega’s, hun vorderingen daarop niet zijn gericht.”

13 Beloningsvormen Beerenschot
prestatie resultaat Persoon Persoonsgebonden competenties Functie Of Stoel Functiegebonden competenties

14 Functiegerelateerde competenties
= functie-eisen Nodig voor het maken van een functiebeschrijving het waarderen van een functie Bruikbaar voor het maken van een opleidingsprogramma personeelsbeleid doorlichten van de organisatie

15 Functiegerelateerde competenties
Voorstel SBL competenties voor beroep leraar interpersoonlijk pedagogisch didactisch (vakinhoudelijke kennis) organisatorisch samenwerken met collega’s samenwerken met omgeving reflectie en ontwikkeling

16 Persoonsgebonden competenties
Doel: motiveren waarderen individuele beloningsdifferentatie

17 Salaris ontwikkeling Hogere functie Maximaal 5% van de werknemers
120% Hogere functie Maximaal 5% van de werknemers 100% 100% 70% 60% 18 12 18 Huidig Automatische periodieke verhoging Berenschot Afhankelijk van groei in competenties

18 Persoonsgebonden competenties

19 Competentie Functie Competentie Persoon wat moet ik doen
functiegebonden doorgroei naar hogere functie versneld doorlopen salarisschaal mogelijk hoger salaris dan schaalmaximum is niet mogelijk hoe doe ik het persoonsgebonden doorgroei naar hogere functies niet eerste optie versneld doorlopen salarisschaal is doel hoger salaris dan schaalmaximum is beperkt mogelijk

20 Rol Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad
Toepassen Fuwa waarderen functies Geen Huur fuwa deskundigheid in functiebeschrijvingen taken en verantwoordelijkheden functiebouwerk formatieplan invoeren competentie management / beloning Huur deskundigheid in procesbewaking


Download ppt "Het fuwa-systeem, competentiebeleid, competentiebeloning"

Verwante presentaties


Ads door Google